CRI CELJE d.o.o.

Comments

Transcription

CRI CELJE d.o.o.
CRI Celje rehabilitacija, proizvodnja,
storitve d.o.o.
Oblakova 34, 3000 Celje
Telefon: (03) 4264 500
Telefax: (03) 4264 549
Informacije :
CRI Celje rehabilitacija, proizvodnja,
storitve d.o.o.
Ipavčeva 6, 3000 Celje
Bojan STERNAD
KOTIZACIJA IN PLAČILO PO OSEBI:
Kotizacija za udeležbo na seminarju je 250,00 €,
20% DDV JE vračunan v ceno.
CRI CELJE d.o.o.
Vključuje gradivo in okrepčilo med odmori.
Center za rehabilitacijo
invalidov
Kotizacijo plačate na transakcijski račun CRI Celje d.o.o.
Oblakova 34, 3000 Celje pri BANKA CELJE
št. 06000-0007020383, številka sklica 01020, do pričetka
seminarja.
Telefon: (03) 4264-508
Račun prejmete sedem dni po plačilu, zato navedite točen
naslov plačnika na prijavnico.
Mobilni telefon: 07 551 321
Podpisniki pogodbe s CRI-Celje se udeležijo
seminarja s prijavo brez plačila kotizacije.
Fax:
(03) 4264-549
E-pošta: [email protected]
PRIJAVNICA
Prijavnico pričakujemo najmanj tri dni pred pričetkom
seminarja po pošti, faksu ali E-pošti.
USPOSABLJANJE STROKOVNIH
DELAVCEV – MENTORJEV
Temeljna znanja za delo z invalidnimi in
težje zaposljivimi osebami
INFORMACIJE O SEMINARJU, ORGANIZACIJA IN
PRIJAVE:
tel.(03) 4264 508 - Bojan STERNAD
Mobi: 07 551 321
[email protected]
Sistem kakovosti podjetja CRI CELJE d.o.o.
je v skladu z zahtevami standarda
ISO 9001/2000 in ISO 14001/2004.
Certifikat SIQ št. Q–224 in E–056.
USPOSABLJANJE STROKOVNIH
DELAVCEV - MENTORJEV
TEMELJNA ZNANJA ZA DELO Z INVALIDNIMI
IN TEŽJE ZAPOSLJIVIMI OSEBAMI
Strokovni delavci- mentorji, so osebe s
posebnim občutkom za delo z ljudmi, ki so
tako ali drugače ovirani na področju
zaposlovanja in dela ter zaradi zdravstvenih
in drugih težav, še posebej ranljivi.
Za uspešno izvajanje svojega, tako za
posameznike kot širšo družbo, izjemno
pomembnega poslanstva, potrebujejo tudi
kontinuirano izobraževanje in izpopolnjevanje.
Letna obnovitev temeljnih znanj z izmenjavo
izkušenj in dobrih praks, predstavlja tako
osnovo za:
 ravnanje v vsakodnevnih delovnih
situacijah,
 razvoj kreativnosti in preizkušanje novih
rešitev v praksi ter
 pridobivanje posameznih specifičnih
znanj v nadaljnjem procesu
izobraževanja.
OBLIKA IZVAJANJA:

predavanja

razgovor
NA DVODNEVNI SEMINAR

delavnica
za termin pokličite – po dogovoru

študij primerov
CILJ:
Posredovati bodočim strokovnim delavcem - mentorjem
osnovna znanja s področja invalidskega varstva v
Republiki Sloveniji.
Z VAMI BOMO:
Temeljna znanja za delo z invalidnimi in
težje zaposljivimi osebami

Dorotej ČUČEK, pravnik

Brstin KAVALAR, univ. dipl. pedagog

Damjan ŽNIDARČIČ, univ.dipl. sociolog
1. __________________________________

Darja PREVORŠEK, viš. delovna terapevtka,
univ. dipl. pravnica
2. __________________________________
DVODNEVNI SEMINAR BO POTEKAL:
1. dan - pokličite – po dogovoru
2. dan - pokličite – po dogovoru
POTRDILO:
TEME:
 vloga in pomen različnih oblik socialne
ekonomije, osnove delovnopravne
zakonodaje
 strokovni delavec njegova vloga in
značilnosti invalidnih oseb
 proces rehabilitacije v teoriji in praksi
 osnove ergonomske ureditve dela in
delovnih mest
USPOSABLJANJE STROKOVNIH
DELAVCEV – MENTORJEV
Ob zaključku usposabljanja prejmete potrdilo o
udeležbi na seminarju.
UDELEŽENEC/KA:
PLAČNIK KOTIZACIJE:
Podjetje/ustanova/zasebnik:
___________________________________________
Naslov in poštna številka:
___________________________________________
_______________________________________
KRAJ IZVAJANJA:
Davčna številka:
CRI Celje, REHA – služba, Ipavčeva ulica 6,
Telefon št.:
CELJE, učilnica, II. Nadstropje
Podpis:
……………………
……………………
Pri zadostnem številu prijavljenih slušateljev,
seminar izvedemo tudi pri vas v podjetju.
…………………………………
Žig: