OBVESTILA IN OBRAZCI ZA STARŠE

Comments

Transcription

OBVESTILA IN OBRAZCI ZA STARŠE
__________________________________________________________________________________________________________________________________
OBVESTILA IN OBRAZCI ZA STARŠE

IZJAVA BIVANJE NAD 9 UR
Na podlagi sklepa Občine Trebnje (Ur. l. RS 37/2009) lahko starši otrok, ki so zaposleni izven
občine Trebnje uveljavljajo olajšavo, v primeru ko je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur.
V tem primeru izpolnijo obrazec IZJAVO (objavljena na spletni strani vrtca).

ZDRAVNIŠKO POTRDILO
Na podlagi sklepa Občine Trebnje (Ur. l. RS 37/2009, 57/2012) lahko starši v primeru
odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki traja najmanj en mesec ali več, na podlagi predloženega
zdravniškega potrdila uveljavljajo olajšavo za prvega in drugega otroka.
Starši otrok, za katere Občina Trebnje ni doplačnik cene programa vrtca, naj se o navedeni
olajšavi pozanimajo v svoji občini.

POČITNIŠKA ODSOTNOST
Na podlagi sklepa Občine Trebnje (Ur. l. RS 37/2009, 57/2012) lahko starši uveljavljajo
olajšavo za prvega in drugega otroka na podlagi pisne napovedi. Otrok je lahko odsoten
najmanj en mesec in največ dva meseca v obdobju od 1.6. do 31.9. tekočega leta.
V kolikor Občina Trebnje ni doplačnik cene programa vrtca, naj se o navedeni olajšavi
pozanimajo v svoji občini.
V tem primeru starši izpolnijo obrazec NAPOVED POČITNIŠKE ODSOTNOSTI.

TRAJNIKI
V kolikor starši želijo plačevati račun za oskrbnine preko trajnega naloga izpolnijo obrazec
SOGLASJE ZA DIREKTRNO OBREMENITEV SEPA ter ga oddajo knjigovodji.

ZDRUŽENA POLOŽNICA
V primeru, da imajo starši v Vrtec Mavrica Trebnje hkrati vključena več kot enega otroka in
želijo zaradi zmanjšanja stroškov plačevanja položnic prejemati združene položnice izpolnijo
obrazec IZJAVA ZA PREJEMANJE ZDRUŽENIH POLOŽNIC ZA OTROKE IZ ISTE DRUŽINE ter
ga oddajo knjigovodji.
[Vnesite besedilo]

IZJAVA ZA PREJEMANJE RAČUNA PO ELEKTRONSKI POŠTI
V primeru, da imajo starši odprt trajnik in želijo prejemati račun za kontrolo in evidenco, se
lahko odločijo, da ga prejmejo v pdf obliki na svojo elektronsko pošto.
V tem primeru starši izpolnijo obrazec IZJAVA ZA PREJEMANJE RAČUNA PO ELEKTRONSKI
POŠTI ter ga oddajo knjigovodji.

STARŠEM, ki položnice plačujejo preko spletne banke »klik-a« sporočamo, da bodo
lahko prejemali račune v svojo spletno banko.
Ta storitev je v pripravi in ko bo na voljo bodo obveščeni.
Za vse dodatne informacije se obrnite na knjigovodjo Olgo Oberstar, tel. Št. 07/3481183.
Trebnje, 10.9.2013
Pripravila:
Olga Oberstar
knjigovodja