Modeli spreminjanja vedenja mladih

Comments

Transcription

Modeli spreminjanja vedenja mladih
dr. Tanja Kamin, UL FDV
9/28/12
Modeli spreminjanja vedenja
Doc. dr. Tanja Kamin
FDV, Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi
Posvet nevladnih organizacij in ostalih akterjev na področju
preprečevanja zasvojenosti, 20.9.2012
1
Menjava
Zakonodaja
Paternalizem
Izobraževanje
Liberalni paternalizem
Prostovoljna
izbira
Prisila
Marketing
Liberalizem
2
Posvet nevladnih organizacij in ostalih
akterjev na področju preprečevanja
zasvojenosti, 20.9.2012
1
dr. Tanja Kamin, UL FDV
9/28/12
Stopnja
posameznikovega
nadzora
neposredna/
posredna
Posameznik
Širša družba
Dejavniki zdravja
Sovplivanje ravni
3
Kje so naši ciljni posamezniki Transteoretski model; teorija Stopenjskih
v odnosu do določenega
sprememb vedenja
vedenja?
(Ali se posameznik zaveda, da tvegano pije? Ali
zaznava, da je tvegano pitje problem?)
Kateri dejavniki vplivajo na to Socio-kognitivna teorija
njegovo pozicijo?
(Zakaj mladostniki iz Celja jedo premalo
sadja?)
Kako lahko to pozicijo
spremenimo v želeno smer?
Teorija menjave
(Kaj naj storimo, da bodo posamezniki
motivirani za menjavo svojih obstoječih navad
in želja s predlaganimi?)
4
Posvet nevladnih organizacij in ostalih
akterjev na področju preprečevanja
zasvojenosti, 20.9.2012
2
dr. Tanja Kamin, UL FDV
9/28/12
Kje so naši ciljni posamezniki Transteoretski model; teorija Stopenjskih
v odnosu do določenega
sprememb vedenja
vedenja?
(Ali se posameznik zaveda, da tvegano pije? Ali
zaznava, da je tvegano pitje problem?)
Raziskovanje
!!!!
Kateri dejavniki vplivajo na to Socio-kognitivna
teorija
njegovo pozicijo?
(Zakaj mladostniki iz Celja jedo premalo
sadja?)
Kako lahko to pozicijo
spremenimo v želeno smer?
Teorija menjave
(Kaj naj storimo, da bodo posamezniki
motivirani za menjavo svojih obstoječih navad
in želja s predlaganimi?)
5
Razsežnost (zahtevnost)
socialnega marketinga
Družboslovne
znanosti, javno
zdravje …
Marketing
6
Posvet nevladnih organizacij in ostalih
akterjev na področju preprečevanja
zasvojenosti, 20.9.2012
3
dr. Tanja Kamin, UL FDV
9/28/12
Teorija “stopenjskega spreminjanja vedenja”,
oz. transteoretični model (Prochaska in DiClemente, 1992)
7
Ne zaveda/
Ne pripisuje
pomembnosti
Poizkuša, a
neuspešno
Premišljuje,
a ne deluje
Aktivno se
upira,
zavrača
Socialni marketing
prilagajanje intervencij
posamezniku
Posvet nevladnih organizacij in ostalih
akterjev na področju preprečevanja
zasvojenosti, 20.9.2012
8
4
dr. Tanja Kamin, UL FDV
9/28/12
[email protected]
TW: @tanjakamin
9
Posvet nevladnih organizacij in ostalih
akterjev na področju preprečevanja
zasvojenosti, 20.9.2012
5

Similar documents