klinični laboratorij ker ljubimo življenje!

Comments

Transcription

klinični laboratorij ker ljubimo življenje!
klinični laboratorij
... ker ljubimo življenje!
Klinični laboratorij je samostojni oddelek
v Medical centru Rogaška.
Na sodobnih analizatorjih znanih proizvajalcev izvajamo preiskave s področja hematologije, biokemije, imunološke preiskave in preiskave urina.
Preiskave so na voljo vsem, ki želijo opraviti določene analize krvi ali urina.
Rezultate kontrole kakovosti dela zagotavlja sistem notranje in zunanje kontrole.
Vključeni smo v državno kontrolo kakovosti SNEQAS in mednarodne kontrole RfB,
QCS, RIQAS.
V Kliničnem laboratoriju so zaposleni:
y magistra laboratorijske
biomedicine
y diplomirana inženirka
laboratorijske biomedicine
y laboratorijski tehnik
y nadzorni specialist
medicinske biokemije
Ali ste vedeli?
Nadja Pavušek
mag. laboratorijske biomedicine, vodja Kliničnega laboratorija
03
Klinično laboratorijske analize so osnovne analize zdravstvenega stanja
organizma. Kar 70% diagnoz se postavi na osnovi informacij laboratorijskih
analiz, ki so prvi korak k zdravljenju in nadzoru različnih bolezni.
Katere analize opravljamo?
Hemogram
(kompletna krvna slika-20 parametrov)
SR (sedimentacija eritrocitov)
Koagulacija
Poskrbite za svoje zdravje! Obiščite nas.
Obisk v našem laboratoriju vam omogoča, da v kratkem času in na
enem mestu opravite številne laboratorijske preiskave.
Obiska ni potrebno predhodno najaviti, zadostuje le, da ste tešči.
Odvzem opravljamo vsak delovni dan od 7.15 do 09.00 ure.
Rezultate laboratorijskih analiz lahko dobite še isti dan.
Če želite, vam bomo dodatne informacije z veseljem posredovali na
telefonski številki +386 (0)3 811 70 57.
04
y protrombinski čas
y protrombinski čas (INR)
y fibrinogen
Analiza urina
y kemični pregled
y mikroskopski pregled sedimenta
y urinokultura
Analiza blata
y hemokult
(krvavitev v prebavilih)
y prebavljivost
y paraziti
y amebe
y koprokultura (mikrobiološka
preiskava blata)
Elektroliti
y
y
y
y
y
y
K (kalij)
Ca (kalcij)
Na (natrij)
P (anorganski fosfor)
Cl (kloridi)
Mg (magnezij)
Metaboliti in substrati
y
y
y
y
y
glukoza
urati
urea
bilirubini
kreatinin
Encimi
y
y
y
y
y
y
y
y
ALT (alanin-aminotransferaza)
LDH (laktat dehidrogenaza)
AST (aspartat-aminotransferaza)
Amilaza (v serumu in urinu)
GGT (gama-glutamil-transferaza) Lipaza
AF (alkalna fosfataza)
CK (kreatin- kinaza)
05
Lipidi
y
y
y
y
Holesterol
HDL-holesterol
LDL-holesterol
Trigliceridi
Glikirani hemoglobin (HbA1c)
Funkcijski testi
y
y
y
y
očistek kreatinina OGF (ocena glomerularne filtracije)
OGTT (oralni glukoza tolerančni test)
LTT (laktoza tolerančni test)
Tumorski markerji
y CEA (karcinoembrionalni antigen)
y PSA (prostata specifični antigencelokupni)
y fPSA (prosti PSA)
y CA-19-9
(gastrointestinalni karcinom antigen)
y AFP (alfa-fetoprotein)
Diagnosticiranje anemije
y Fe (železo)
y TIBC (celokupna kapaciteta
vezanja železa)
y Feritin
06
Diagnosticiranje
delovanja ščitnice
y TSH (tireoidea-stimulitajoči hormon)
y fT3 (prosti trijodtironin)
y fT4 (prosti tiroksin)
Specifični proteini
y
y
y
y
y
CRP (C-reaktivni protein)
Albumini
Proteini
RF (reuma-faktor)
Troponin T
V posebej specializirane laboratorije posredujemo vzorce za številne preiskave, kot so
npr.: preiskave za markerje hepatitisa, HIV,
Borelio, alergološki testi…
Z dihalnim testom Urea 13C ugotavljamo prisotnost bakterije HELICOBACTER
PYLORI v prebavnem traktu. Ta bakterija povzroča razjede v prebavnem traktu.
Test je zelo enostaven. Zaužijete tekočino
in v izdihanem zraku izmerimo prisotnost
oziroma neprisotnost bakterije. Test opravite v eni uri.
Posebej priporočamo celovito
laboratorijsko analizo krvi in urina
Zdravniki Medical centra Rogaška so za vas izbrali celovit nabor laboratorijskih preiskav.
Opravljene analize bodo zarisale širšo sliko vašega zdravstvenega stanja in potrdile, da je
vaše dobro počutje odraz prav takšnega zdravstvenega stanja.
Cena |
zanjo: 127,00 €
zanj: 141,00 €
Za dodatne informacije nas pokličite:
+386 (0)3 811 70 57
ali nas vprašajte po elektronski pošti:
[email protected]
Za laboratorijske preiskave se ni potrebno predhodno naročiti.
Pričakujemo vas v 9. nadstropju Medical centra Rogaška.
Pomembno je, da ste tešči!
Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo, d.o.o  Zdraviliški trg 9 | 3250 Rogaška Slatina | Slovenija
t | +386 (0)3 811 70 15  f | +386 (0)3 811 70 11  e | [email protected]
w w w.rogaska-medical.com

Similar documents