1. stran od 2 Kontea - Nove klavzule DDV pri izdanih računih 26.10

Comments

Transcription

1. stran od 2 Kontea - Nove klavzule DDV pri izdanih računih 26.10
Kontea - Nove klavzule DDV pri izdanih računih
1. stran od 2
Nove klavzule DDV pri izdanih računih
STORITEV
OPRAVLJENO DAVČNIM ZAVEZANCEM
OPRAVLJENO NE-ZAVEZANCEM
V EU IN IZVEN
DO 31.12.2009
(KOS-kje je kraj opravljene storitve)
SPLOŠNO PRAVILO
DDV ni obračunan po 1. odstavku 25.
člena ZDDV-1 - obrnjena davčna
obveznost.
VAT reverse charge under Article 44 of
VAT Directive 2006/112/ES.
KOS: kraj, kjer ima sedež PREJEMNIK storitve
KOS: kraj, kjer ima sedež IZVAJALEC storitve
POSEBNA PRAVILA
STORITVE POSREDNIKOV
Storitve z nepremičninami
Neobdavčljivo po 27. členu ZDDV oz. 47.
enako (če leži izven Slo)
čl.Direktive Sveta 2006/112/ES.
Neobdavčljivo na
podlagi 26. člena ZDDV1.
VAT accounted by the place of supply
under Article of 47 of VAT Direktive
2006/112/ES.
KOS: kraj, kjer nepremičnina leži
enako
PREVOZNE STORITVE
Prevoz potnikov zunaj Slo
Neobdavčljivo po 1 odst.
Neobdavčljivo po 1. odst. 28.člena ZDDV Neobdavčljivo po 1. odst. 28.člena ZDDV
27. čl. ZDDV-1 (če je
-1.
-1 oz. 48. čl. Direktive Sveta 2006/112/ES.
kraj storitve izven Slo).
VAT accounted by the place of supply
under Article of 48 of VAT Direktive
2006/112/ES.
Mednarodni prevoz potnikov (razen
cestnega) Oproščeno plačila DDV po 2.
odst. 49. člena ZDDV-1.
Oproščeno plačila DDV po tč- e) 1. odst.
Prevozne storitve (tudi druge
52. čl. ZDDV-1 oz. po tč. 1. odst. 146. čl.
pomožne), povezane z izvozom
Direktive Sveta 2006/112/ES.
blaga
(nespremenjeno)
DDV ni obračunan po 1. odstavku 25.
člena ZDDV-1 - obrnjena davčna
Prevoz blaga znotraj
obveznost. Se šteje, da je storitev
skupnosti
opravljena v kraju, kjer ima sedež
prejemnik.
DDV ni obračunan po 1. odstavku 25.
člena ZDDV-1 - obrnjena davčna
Prevoz blaga zunaj skupnosti
obveznost. Se šteje, da je storitev
(kadar ne gre za izvoz)
opravljena v kraju, kjer ima sedež
prejemnik.
Kratkoročni najem prevoznih
Neobdavčljivo po 1. odst. 30.b člena
sredstev (vozila do 30, plovila do ZDDV-1 oz. 56. čl.Direktive Sveta
2006/112/ES.
90 dni)
Mednarodni prevoz potnikov (razen
cestnega) Oproščeno plačila DDV po 2.
odst. 49. člena ZDDV-1.
enako
Oproščeno plačila DDV
po tč. E) 1. odst. 52.
člena ZDDV-1.
Neobdavčljivo po 3. odst. 28. člena
ZDDV-1 oz. 50. čl. Direktive Sveta
2006/112/ES.
če je bilo davčnim zav.:
DDV ni obračunan po 3.
odst. 27. čl. ZDDV-1obrnjena davčna
obveznost.
Neobdavčljivo po 2. odst. 28. člena
ZDDV-1 oz. 49. čl. Direktive Sveta
2006/112/ES.
Neobdavčljivo po 1. odst. 30.b člena
ZDDV-1 oz. 56. čl.Direktive Sveta
2006/112/ES.
novost
VAT accounted by the place of supply
under Article 56 of VAT Direktive
2006/112/ES.
KOS: kraj, kjer je prevozno sreds. dano na razpolago
NESPREMENJENE
PROMET BLAGA V EU
tristranska dobava, SI je prvi
tristranska dobava, SI je drugi
IZVOZ
Storitev je oproščena plačila DDV po 1.
tč. 46. čl. ZDDV-1 oz. 138 (1) čl. Direktive
Sveta 2006/112/ES.
enako
DDV ni obračunan po 4. tč. 1. odst. 76.
člena ZDDV-1 - oz. 197. čl. Direktive Sveta
2006/112/ES.
Storitev je oproščena plačila DDV po tč.
a) 1. odst. 52. čl. ZDDV-1 oz. 146 (1) čl.
Direktive Sveta 2006/112/ES.
Posebna ureditev za preprodajalce
DDV je obračunan od razlike v ceni po 1. odstavku 104. člena ZDDV-1 in ni izkazan na računu po110. členu ZDDV-1.
Oprostitve za določene druge dejavnosti - prodaja os.vozila (če davčni zavezanec ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV za to blago)
DDV ni obračunan v skladu z oprostitvijo po 3. točki 44. člena ZDDV-1.
03.01.2007 - Klavzule / Določbe po ZDDV
Po določbah Zakona o davku na dodano vrednost velja, da na račune navedemo klavzule, ki govorijo zakaj DDV ni obračunan.
več v ZDDV-1
Oprostitve pri izvozu
52. člen oproščene transakcije
Izvoz blaga na Hrvaško ali druge nečlanice EU:
V skladu z 52. členom, 1. odstavkom, točko a Zakona o davku na dodano vrednost (U.l. št. 117/2006) je blago oproščeno plačila davka na dodano vrednost.
In accordance with Item 1 Article 52 Law on VAT, supply of goods is exempt VAT.
Oprostitve pri uzvozu
http://www.kontea.si/index2.php?option=com_content&task=view&id=52&pop=1&p... 26.10.2011
Kontea - Nove klavzule DDV pri izdanih računih
2. stran od 2
50. člen oproščene transakcije
51. člen blago iz 2. točke 50. člena
Oprostitve za transakcije znotraj Skupnosti
Dobave blaga znotraj EU-oprostitev v zvezi z dobavami:
V skladu s 46. členom, 1. odstavkom Zakona o davku na dodano vrednost (U.l. št. 117/2006) je blago oproščeno plačila davka na dodano vrednost.
In accordance with Item 1 Article 46 Law on VAT, supply of goods is exempt VAT.
Pri prodaji osebnega avtomobila
V primeru, da se proda osebni avtomobil, kupljen v sistemu DDV in od te nabave niste imeli pravice do vstopnega davka, se DDV pri prodaji ne obračuna, ampak se napiše
klavzula: DDV ni obračunan na podlagi 3. točke prvega odstavka 44.člena ZDDV. Kupec je dolžan v 15 dneh po izdaji računa zahtevati odmero Davka na motorna vozila pri
DURS. Plačilu DMV se izognemo, če avto prodamo preko komisijske prodaje.
Oprostitve za določene druge dejavnosti
Najemnine
Najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom) v skladu z 2. točko 44. člena ZDDV oproščeno.
Zapri okno
http://www.kontea.si/index2.php?option=com_content&task=view&id=52&pop=1&p... 26.10.2011