srg_redni_izpis_3697495000_2013071813496

Comments

Transcription

srg_redni_izpis_3697495000_2013071813496
Podatki o subjektu LA&HA, Akademija za laserje in zdravje, maticna številka: 3697495000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1.
tocki drugega odstavka 7. clena ZSReg
na dan 18.07.2013 ob uri 13:48,
datum in ura izpisa: 18.07.2013 ob uri 13:49
Signature Not Verified
Digitally signed by Poslovni register Slovenije
Date: 2013.07.18 13:49:07 +02:00
Reason: Podpis e-izpiska PRS
Location: Ljubljana
Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu.
OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU
status subjekta:
datum vpisa subjekta v sodni register:
matična številka:
vpisan
18.02.2010
3697495000
davčna številka:
firma:
12137928
LA&HA, Akademija za laserje in zdravje
prevod firme:
skrajšana firma:
prevod skrajšane firme
LA&HA, Laser and Health Academy (angleščina)
LA&HA
/ (angleščina)
sedež:
poslovni naslov:
pravnoorganizacijska oblika:
število delnic:
vrsta organa nadzora:
Ljubljana
Stegne 3, 1000 Ljubljana
Zavod
ni vpisa
nima organa nadzora
DRUŽBENIKI
zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
firma:
Naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:
624565
5045223000 - matična številka (pravna oseba je vpisana v PRS)
FOTONA proizvodnja optoelektronskih naprav d.d.
Stegne 7, 1000 Ljubljana
ne odgovarja
03.02.2010
POSLOVNI DELEŽI
ni vpisov
OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE
zap. št. zastopnika:
518661
vrsta zastopnika:
direktor
identifikacijska številka:
EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:
Goršič Maša
naslov:
Cesta v Zgornji log 64, 1000 Ljubljana
datum podelitve pooblastila:
01.05.2012
način zastopanja:
samostojno
omejitve:
ni vpisa
ČLANI ORGANA NADZORA
ni vpisov
SKUPŠČINSKI SKLEPI
ni vpisov
RAZNO
Stran 1 od 2
Podatki o subjektu LA&HA, Akademija za laserje in zdravje, maticna številka: 3697495000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1.
tocki drugega odstavka 7. clena ZSReg
na dan 18.07.2013 ob uri 13:48,
datum in ura izpisa: 18.07.2013 ob uri 13:49
ni vpisov
SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA
datum vpisa spremembe v sodni register:
20.05.2013
Stran 2 od 2

Similar documents