program izletov 2015 - Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Comments

Transcription

program izletov 2015 - Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
Planinska skupina PT Novo mesto
OKVIRNI PROGRAM 2015
Program je namenjen planinkam in planincem s plačano članarino pri
PD Pošte in Telekoma Ljubljana.
DRAGE PLANINKE, DRAGI PLANINCI!
Tudi letos smo pripravili pester program planinskih izletov.
Informacije o izletih so objavljene na spletni strani www.pdrustvo-ptlj.si – PS Novo mesto
Po želji lahko obvestila o izletih prejemate tudi po elektronski pošti.
Priporočamo, da se odločate za udeležbo na posameznih izletih po pametnem preudarku, skladno s svojim zdravstvenim
stanjem in kondicijo ter potrebnimi izkušnjami, glede na zahtevnost ture.
NAVODILA UDELEŽENCEM IZLETOV
Ocenite svoje sposobnosti
Pred prijavo na izlet vedno pretehtajte, ali je izlet primeren za vaša leta in fizične sposobnosti, za vaše tehnično znanje,
predvsem pa za vaše splošno in trenutno zdravstveno stanje. Pozanimajte se o podrobnostih izleta v pisarni društva ali pri
vodniku, ki izlet vodi. V programu je obilo izletov vseh zahtevnosti, izmed katerih izberite sebi primerne.
Zavedajte se, da ima vodja izleta pravico in dolžnost, da zavrne vsako osebo, ki bi lahko zaradi neprimernega
zdravstvenega, psihofizičnega stanja ali pomanjkljive planinske opreme, ogrozila varno izvedbo planinskega izleta!
Pravočasno se prijavite na izlet
Prijave za izlete sprejema vodja izleta.
Obvezni dokumenti in potrdila, ki jih morate imeti vedno pri sebi:
 Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
 Veljavna planinska izkaznica z znamkico plačane planinske članarine za tekoče leto.
 Zdravstvena kartica.
Opozorilo:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo razpisanega izleta ter da izpolnjuje zdravstvene,
psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS.
Udeleženec je dolžan ves čas izleta upoštevati navodila in odločitve vodnika!
V nasprotnem primeru prevzame udeleženec polno in izključno odgovornost za nastale posledice.
Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za izgubo osebnih predmetov, dokumentov, prtljage in planinske opreme.
PLANINSKI IZLETI, POTOVANJA in AKCIJE
KRATICA
A
O
VRSTA PREVOZA
Posebni avtobus
Osebni avto
KRATICA
STOPNJA
OPIS TEHNIČNE ZAHTEVNOSTI POTI
LK
Lahka kopna tura
Hoja po lahkih kopnih poteh, posebna tehnična znanja niso potrebna
LS
Lahka snežna tura
Hoja po nezahtevnem zasneženem terenu, z naklonom do 30 stopinj
IZLETI IN AKCIJE PLANINSKE SKUPINE NOVO MESTO
DATUM
5
26
DAN
sobota
sobota
JANUAR
Novoletni pohod na Kum, 1220 m (Zasavsko hribovje)
Pohod s cvičkom med vinogradi (Dolenjska)
VODJA
Franc Škarja
Jože Hribar
ZAHT
LS
LS
PREVOZ
O
O
DATUM
DAN
petek
FEBRUAR
Občni zbor PS Novo mesto
VODJA
Jože Hribar
ZAHT
PREVOZ
O
DATUM
6
DAN
petek
MAREC
61. občni zbor PD Pošte in Telekoma Ljubljana
ZAHT
PREVOZ
O
28
sobota
Po bližnji okolici Nove Gorice
Srečanje s PS Nova Gorica
VODJA
Jože Hribar
Stane Tomšič
Jože Hribar
Marija Peca
DATUM
DAN
APRIL
Kopitnik, 910 m (Zasavsko hribovje)
VODJA
Franc Škarja
ZAHT
LK
PREVOZ
O
DATUM
DAN
MAJ
Ratitovec, 1678 m (Škofjeloško hribovje)
VODJA
Andrej Zupanc
ZAHT
LK
PREVOZ
O
DATUM
14
DAN
Nedelja
JUNIJ
48. srečanje PD Pošte in Telekoma Slovenije, ob 60letnici Poštarskega doma pod Plešivcem (Karavanke)
Organizator: PD PT Maribor
VODJA
Jože Hribar
Vladimir Zemljič
ZAHT PREVOZ
LK
O
DATUM
DAN
JULIJ
Porezen, 1630 m (Cerkljansko hribovje)
VODJA
Anica Mušič
Jože Mušič
ZAHT
LK
PREVOZ
O
DATUM
DAN
AVGUST
Mrzlica, 1122 m (Zasavsko hribovje)
VODJA
Franc Škarja
ZAHT
LK
PREVOZ
V
DATUM
DAN
SEPTEMBER
Boč, 978 m (Jugovzhodni del Karavank)
VODJA
Andrej Zupanc
ZAHT
LK
PREVOZ
O
DATUM
19
25
DAN
sobota
Nedelja
OKTOBER
Vorančeva pot (Dolenjska)
Srečanje vodnikov in članov vodstva društva
VODJA
Jože Hribar
Jože Hribar
Janko Marn
ZAHT
LK
LK
PREVOZ
O
A
DATUM
9
DAN
sobota
NOVEMBER
Martinov pohod (Dolenjska)
VODJA
Jože Hribar
ZAHT
LK
PREVOZ
O
DATUM
DAN
DECEMBER
Trdinova pot – nadaljevanje (Dolenjska)
VODJA
Jože Hribar
ZAHT
LK
PREVOZ
O
LK
Datumi izletov bodo določeni sproti. Možne so tudi spremembe programa. Način prevoza bo prilagojen številu prijav.
2

Similar documents