USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV - CRI

Comments

Transcription

USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV - CRI
PRIJAVA NA SEMINAR !
Prijavnico lahko pošljite po linku,
•
•
•
•
•
http://cricelje.wufoo.com/forms/prijavnica-na-seminar/
po E-pošti, [email protected] ali [email protected]
po Fax-u, (03) 4264-549 ali po pošti na naslov,
CRI Celje, rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o.,
Ipavčeva 6, 3000 Celje.
CRI CELJE d.o.o.
Center za rehabilitacijo invalidov
KOTIZACIJA IN PLAČILO PO OSEBI:
Kotizacija za udeležbo na seminarju je 80,00 €,
+ 22% DDV, ki NI vštet v ceno.
Vključuje gradivo, napitke in prigrizke med odmori. Kotizacijo plačate na TRR CRI
Celje d.o.o. Oblakova 34, 3000 Celje pri BANKA CELJE št. 06000-0007020383,
številka sklica 01020, do pričetka seminarja.
USPOSABLJANJE STROKOVNIH
DELAVCEV – MENTORJEV
Za delo z invalidi in težje zaposljivimi osebami
PRIJAVNICA
USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV - MENTORJEV
Udeleženec :
1. …..........................................................
2. …..........................................................
3. .............................................................
Plačnik kotizacije :
Podjetje/Ustanova/Zasebnik …..........................................................
Naslov in poštna št. ….................................................................
Davčna številka ................................................................
Obdobje 2013/2014
Telefon ali e-pošta ….................................................................
Podpis
….......................
Žig
Sistem kakovosti podjetja CRI CELJE d.o.o.
je v skladu z zahtevami standarda
ISO 9001/2000 in ISO 14001/2004.
Certifikat SIQ št. Q–224 in E–056.
OBIČAJNE RAZLIKE V VEDENJU LJUDI ali kaj (ŠE) ni težava v duševnem
zdravju
USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV MENTORJEV
od 12.20 do 14.00
Vsebina:
• osnovni razlogi za različno vedenje ljudi,
Spoštovani strokovni delavci, vabimo vas na izobraževanje, v katerem smo vam
• pripomoček za lažje razumevanje običajnih na zunaj opaznih razlik v
pripravili naslednje teme:
vedenju ljudi,
• praktične vaje (določanje osebnostnega tipa in možnosti za osebni in poklicni
POGOSTE DUŠEVNE MOTNJE IN SOOČANJE Z NJIMI
razvoj).
Z vami bo: DARJA PREVORŠEK, viš. del. ter., univ. dipl. prav.,
vodja REHA enote.
Tekom seminarja bo zagotovljena možnost individualnega posvetovanja v zvezi
z reševanjem praktičnih primerov z DAMJANOM ŽNIDARČIČ,
univ.dipl.sociolog, reha.tehnologom
Individualno posvetovanje bo po predhodni najavi potekalo nadstropje nižje, soba 9.
od 9.00 do 10.30 ure
Vsebina:
• osnove psihopatologije za shizofrenijo, depresijo in bipolarno motnjo
• kako prepoznamo simptome
• kako lahko sami pomagamo
• kaj lahko naredimo na področju preventive
• kako poskrbimo za kvaliteto življenja, če zbolimo sami ali naši bližnji.
POTRDILO: Ob zaključku usposabljanja prejmete potrdilo o udeležbi na
seminarju, ki zadostuje zahtevanemu izobraževanju strokovnih delavcev v
invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih po zakonu o ZRZI.
Z vami bo: DAMJAN FAJHTINGER, univ.dipl.psih., zaposlen v REHA enoti.
Kje nas najdete?
od 10.45 do 11.45 ure
Na Ipavčevi 6 poleg SB Celje
RAZVIJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI V DELOVNEM OKOLJU
Vsebina:
• pojem socialnih spretnosti
• razvoj socialnih spretnosti v delovnem okolju
• vloga mentorja v nadaljnjem utrjevanju socialnih spretnosti.
Z vami bo: URŠKA ŠORN, univ.dipl.soc.del., zaposlena v REHA enoti.
ODMOR: 11.45 do 12.15