navodila za KWL-BE-SLO

Comments

Transcription

navodila za KWL-BE-SLO
Obratovalna navodila
Drsno stikalo za krmiljenje KWL naprav z easyControls sistemom KWL-BE
OBRATOVALNA NAVODILA
št. 82 218 SLO
Drsno stikalo za nadzorni sistem easyControls
Obratovalna navodila
1.0
Drsno stikalo za krmiljenje KWL naprav z easyControls sistemom KWL-BE
Pomembne informacije
Za varno in zanesljivo obratovanje ter za lastno varnost natančno preberite nadaljnja navodila in se jih
dosledno držite. Upoštevati je potrebno veljavne norme in varnostne ukrepe (npr. DIN VDE 0100, TAB in
EVU) ter veljavne predpise in zakonodajo.
Pred uporabo, vgradnjo in priključitvijo naprave skrbno in natančno preberite ta navodila. Navodila za
uporabo dobro shranite.
1.2
Garancija – jamstvo
Za uveljavljane jamstva in garancije je nujno potrebno upoštevati naslednja navodila. Uporaba dodatkov,
ki niso dobavljivi v Heliosovi ponudi oz. jih Helios izrecno ne priporoča, ni dovoljena. Morebitne okvare
naprave zaradi uporabe takšnih dodatkov niso predmet garancije. Če se obratovalnih navodil dosledno
ne upošteva, se garancije ne more uveljavljati. Enako velja za jamstvo proizvajalca.
1.3
Predpisi - norme
Pri pravilni montaži in uporabi ustreza naprava trenutno veljavnim predpisom in CE normam.
1.4
Prevzem
Paket vsebuje nadzorni element drsno stikalo tipa KWL-BE s krmilnim kablom.
Paket je potrebno takoj po dobavi pregledati, da ni poškodovan. Morebitne poškodbe je potrebno prijaviti
transportnemu podjetju. Pravico do reklamacije transportnih poškodb imate samo takoj po prevzemu.
1.5
Skladiščenje
Pri daljšem skladiščenju je za preprečitev škodljivih vplivov potrebno izvesti ustrezne zaščitne ukrepe:
Naprava mora biti shranjena v suhi in zrakotesni embalaži (plastična vrečka z odstranjevalcem vlage in
indikatorjem vlažnosti). Skladiščni prostor mora bit suh ter ne sme biti izpostavljen tresljajem in večjim
temperaturnim nihanjem. Poškodbe, ki so posledica nestrokovnega transporta, skladiščenja, montaže in
zagona, so dokazljive in niso predmet garancije.
1.6
Področje uporabe
Z drsnim stikalom za nadzorni sistem easyControls KWL-BE se lahko ročno krmili vse Heliosove
naprave z nadzornim sistemom easyControls.
Nenamenska uporaba naprave ni dovoljena!
1.9
Funkcije
- LED prikaz obratovalnega režima na čelni plošči.
- Ročna izbira treh prezračevalnih stopenj (stopnja 1-3) znotraj celotne karakteristike naprave.
- Prikaz napake »utripajoča koda«.
- Preko funkcije zamika (offset) lahko obratuje ventilator odvodnega zraka z diferenco +/-20%.
- Krmilna napetost se lahko meri na samem nadzornem elementu.
- Za realizacijo dodatnih obratovalnih stopenj, npr. nočni režim, je na voljo opcijska tedenska stikalna ura
(WSUP / WSUP-S, nar. št 9990/9577, dodatek).
- Svetleče diode za optični prikaz obratovalnega stanja, npr. menjava filtrov, temperatura dovodnega
zraka <+5°C, motnje v obratovanju.
Obratovalna navodila
2.0
Drsno stikalo za krmiljenje KWL naprav z easyControls sistemom KWL-BE
Nadzorni element KWL_BE z obratovalnim prikazom
Vse Heliosove KWL kompaktne naprave z nadzornim sistemom easyControls se lahko
nadzoruje s podometnim drsnim stikalom KWL-BE (nar. št. 4265; ohišje za nadometno montažo
KWL-APG nar. št. 4270). Omogoča ročno nastavitev treh obratovalnih stopenj, ki se lahko
nastavi na čelni plošči preko potenciometra (s križnim izvijačem, Ø 3 mm; Slika 1).
S pomočjo potenciometra "OS" se nastavi drugačen pretok zraka odvodnega ventilatorja v
območju +/-20% v primerjavi z ventilatorjem dovodnega zraka.
Slika 1
1. drsno stikalo
2. legenda stopnje S1-S3
3. Prikaz obratovalnega stanja,
prikaz napake z utripajočo
kodo »glejte točko 2.2«
Potenciometernastavitev 1 do 5
Potenciometri:
RJ12
krmilni kabel
1 stopnja S1
2 stopnja S2
3 stopnja S3
4 zamik (offset »OS«
5 A1
6 GND »masa«
7 »o« merilna točka
8 »S« merilna točka
9 »A« merilna točka
10 LED prikaz obratovanja
NAMIG: meritev napetosti
Preko GND in S točke se lahko
izmeri izhodna napetost
ventilatorja dovodnega zraka v
nastavljeni obratovalni točki.
2.1
GND/1 2 3
Premostitev sponk 2/3
(tovarniška nastavitev,
glejte SS-1071)
Nastavitveno območje stikalnih stopenj
Nadzorni element KWL-BE ima 5 potenciometrov:
Oznaka potenciometra
S1
S2
S3
OS
legenda
pomen
Stopnja 1 ventilatorja dovodnega zraka
Stopnja 2 ventilatorja dovodnega zraka
Stopnja 3 ventilatorja dovodnega zraka
Nastavitveno onmočje
0 do 10V
1,7 do 10V
1,7 do 10V
Zamik (offset) ventilatorja odvodnega
3,7 do 5,5V
zraka
A1
Napetost zunanje komande
1,7 do 10V
GND
Masa
O
Napetost zamika (offset)
Merilna točka
S
Napetost drsnega stikala
Merilna točka
A
Napetost zunanje komande
Merilna točka
*Offset – odstopanje ventilatorja odvodnega zraka v primerjavi z ventilatorjem dovodnega zraka +/-20%
Obratovalna navodila
Drsno stikalo za krmiljenje KWL naprav z easyControls sistemom KWL-BE
2.2 Napake, opozorila in informacije preko utripajoče kode
Napaka naprave je prikazana preko utripajoče LED diode (slika 1, točka 3)
Definirani so naslednji opozorilni znaki
Pri utripajoči kodi utripa LED dioda 32-krat hitro (ca. 100 ms). Po vsakem paketu 32 utripov sledi 4sekundni premor. Na voljo je 32 kodiranih sporočil. Aktualna napaka se sporoči z daljšim utripanjem (ca.
500 ms).
1 brez okvare
pavza
2 okvara
pavza
3 brez okvare
pavza
4 brez okvare
pavza
5 brez okvare
pavza
6 brez okvare
pavza
7 brez okvare
pavza
8 brez okvare
pavza
9 okvara
pavza
10 brez okvare
pavza
11 brez okvare
pavza
12 brez okvare
pavza
13 brez okvare
pavza
14 brez okvare
pavza
...
32 brez okvare
pavza
100 ms
100 ms
500 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
500 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
100 ms
Primer prikaza napak v sporočilih 2 in 9:
Indikacija >informacije< in >opozorila< je predstavljena na naslednji način:
LED>> informacija=zelena
LED>> opozorilo = rumena
Indikacija napak, informacij in opozoril je prikazana v strukturi menuja nadzornega elementa KWL BEC-U1:
Indikacija motnje
Napaka 1
Napaka 2
Napaka 3
Napaka 4
Napaka 5
Napaka 6
Napaka 7
Napaka 8
Napaka 9
Napaka 10
Napaka 11
Napaka 12
Napaka 13
Napaka 14
Javljanje napake
Okvara vrtljaji »dovod« (zunanji zrak)
Okvara vrtljaji »odvod« (izpušni zrak)
Ni vnešena
Napaka SD kartice branje podatkov iz E-EPROM
"zunanji pomnilnik zaseden"
Prevelik tok
Izpad zunanjega modula (dodatne inforacije v LOG
datoteki)
OSNOVA: 0-Xing napaka VHZ EH (0-Xing = prehod
ničle, odkrivanje prehoda ničle)
Razširitveni modul (VHZ):
0-Xing napaka VHZ EH
Razširitveni modul (VHZ):
0-Xing napaka NHZ EH
OSNOVA: okvara notranje temperaturno tipalo (T1)
–zunanji zrakOSNOVA: okvara notranje temperaturno tipalo (T2)
–dovodni zrakOSNOVA: okvara notranje temperaturno tipalo (T3)
–odvodni zrakOSNOVA: okvara notranje temperaturno tipalo (T4)
–izpušni zrakOSNOVA: okvara notranje temperaturno tipalo (T1)
–zunanji zrak-
vzrok
Manjka ali
prekinjen kabel
Manjka ali
prekinjen kabel
Manjka ali
prekinjen kabel
Manjka ali
prekinjen kabel
Kratek stik
opis
Obratovalna navodila
Indikacija motnje
Napaka 15
Napaka 16
Napaka 17
Napaka 18
Napaka 19
Napaka 20
Napaka 21
Napaka 22
Napaka 23
Napaka 24
Napaka 25
Napaka 26
Napaka 27
Napaka 28
Napaka 29
Napaka 30
Napaka 31
Napaka 32
Drsno stikalo za krmiljenje KWL naprav z easyControls sistemom KWL-BE
Javljanje napake
OSNOVA: okvara notranje temperaturno tipalo (T2)
–dovodni zrakOSNOVA: okvara notranje temperaturno tipalo (T3)
–odvodni zrakOSNOVA: okvara notranje temperaturno tipalo (T4)
–izpušni zrakRazširitveni modul kot VHZ konfiguriran, ni zaznan
Razširitveni modul kot NHZ konfiguriran, ni zaznan
Razširitveni modul VHZ kanalsko tipalo T5 zajemni
zrak
Razširitveni modul NHZ kanalsko tipalo T6 dovodni
zrak
Razširitveni modul NHZ kanalsko tipalo T7 povratek
WW registra
Razširitveni modul VHZ kanalsko tipalo T5 zajemni
zrak
Razširitveni modul NHZ kanalsko tipalo T6 dovodni
zrak
Razširitveni modul NHZ kanalsko tipalo T7 povratek
WW registra
Razširitveni modul VHZ avtomatska varnostna
omejitev
Razširitveni modul VHZ ročna varnostna omejitev
Razširitveni modul NHZ avtomatska varnostna
omejitev
Razširitveni modul NHZ ročna varnostna omejitev
Razširitveni modul NHZ zaščita WW registra pred
zamrzovanjem dovodni zrak <5°C (T6) dovodni zrak
Razširitveni modul NHZ zaščita WW registra pred
zamrzovanjem povratek <5°C (T7) povratek WW
registra
OSNOVA: zaščita zunanjega WW registra pred
zamrzovanjem dovodni zrak <5°C (samo PHI) (T2 ali
T6)
Opozorilo 1
Opozorilo 2
Opozorilo 3
Opozorilo 4
Opozorilo 5
Opozorilo 6
Opozorilo 7
Opozorilo 8
Informacija 1
Informacija 2
Informacija 3
Informacija 4
Zamenjajte filtre zraka
Zaščita pred zamrzovanjem toplotnega izmenjevalca
Napaka SD kartice
Izpad zunanjega modula
Informacija 5
Informacija 6
Informacija 7
Informacija 8
Ni zasedena
Ni zasedena
Ni zasedena
Ni zasedena
vzrok
Kratek stik
opis
Kratek stik
Kratek stik
Manjka ali je
prekinjen kabel
Manjka ali je
prekinjen kabel
Manjka ali je
prekinjen kabel
Kratek stik
Kratek stik
Kratek stik
Resetiranje
z izklopom
od mreže
Obratovalna navodila
2.3
Drsno stikalo za krmiljenje KWL naprav z easyControls sistemom KWL-BE
Tehnični podatki
KWL-BE za podometno montažo
Napetost:
15-24V DC
Ročne obratovalne stopnje: 3
Analogni krmilni kabel:
SL 6/3 (dolžine 3m)
Mere v mm:
Š 80 x V 80 x G 37
Nar- št.
4265
Dodatek:
KWL-APG
Ohišje za nadometno montažo
Mere v mm:
Š 80 x V 80 x G 51
Nar- št.
4270
3.0
Stikalna shema SS-1071
Standardno obratovanje (premostitev 2/3)
Navodila za povezovalni kabel:
KWL-SL 6/3 do 20
Največja dolžina z LiYY 6x34mm2=200m
KWL-SL kabel pri podometni namestitvi položite v cev
minimalnega preseka M25
Analogno krmiljenje
Pregled easyControls SS-1042-1045
Obratovanje z zunanjim nočnim znižanjem
KWL-BE
Nar.št. 4265
RJ12
vtičnica
KWL-BE
Nar.št. 4265
RJ12
vtičnica
Območje
nastavitve
potenciometrov
Premostitev na
sponkah
Željena vrednost
Fiksna vrednost pot. A1
Stikalni režim
WSUP,
Nar.št. 9990
WSUP-S
Nar.št. 9577
Obratovalna navodila
Drsno stikalo za krmiljenje KWL naprav z easyControls sistemom KWL-BE
Beležke:
Beležke:
Za spremembe in napake ne jamčimo!
Shranite navodila v bližino napravo! številka dokumenta: 82 206/05.14_SLO
www.heliosventilatoren.de
Obratovalna navodila
Drsno stikalo za krmiljenje KWL naprav z easyControls sistemom KWL-BE
Uvoznik, prodajalec in serviser:
Servis in dodatne informacije
GSM: 040 702 751, [email protected]
AGREGAT d.o.o. Stanežiče 7m, 1210 Lj Šentvid, faks: 01 516 10 55, tel.: 01 512 10 56
GSM: 031 217 459, e-mail: [email protected], www.agregat.si