Program in cilji konference

Comments

Transcription

Program in cilji konference
KONFERENCA SEMTO 2011:
MERITVE EMC
POSVET SEMTO 2011
MERITVE EMC
torek, 13. september 2011
predavalnica Emona Efekta,
Stegne 21/c, Ljubljana
Dogodek s predavanji vrhunskih strokovnjakov iz industrijskih in inštitutskih laboratorijev.
—
Pregled laboratorijev in opreme na področju meritev in testiranj elektro magnetne združljivosti.
—
Srečanja strokovnjakov, izmenjava izkušenj, možnost navezave stikov, predstavitve nove opreme.
—
Vprašanja, razprave in druženje.
Organizator posveta:
Jožef Perne
Predsedovanje posvetu:
prof.dr. Janko Nastran
Tehnološki center SEMTO
UL, Fakulteta za elektrotehniko
KONFERENCA SEMTO 2011:
MERITVE EMC
Spoštovani,
Tehnološki center SEMTO, ob pomoči soorganizatorjev, že vrsto let prireja znanstvene konference, posvetovanja in
delavnice usmerjene na določena ožja strokovna področja. Na teh konferencah se srečujejo strokovnjaki,
raziskovalci, razvijalci in tehnologi iz industrije in raziskovalnih organizacij, predstavijo svoje dosežke in izmenjujejo
izkušnje.
Enako bo tudi na tokratnem posvetu MERITVE EMC, ko v Tehnološkem centru SEMTO zopet:
povezujemo znanje.
Cilji posveta:
Cilj posveta je podati pregled vodilnih laboratorijev v Sloveniji, ki izvajajo teste in meritve na področju
elektromagnetne združljivosti. Pregledna baza podatkov bo pomagala razvijalcem in drugim uporabnikom, da
najdejo ustrezen laboratorij in strokovnjake za svoje meritve, na drugi strani pa bo pomagala laboratorijem, da
bolje izkoristijo svojo, večinoma zelo drago opremo in znanje. Cilj posveta je tudi predstaviti primere reševanja
EMC problematike v praksi in s sodelovanjem strokovnjakov iz industrije in raziskovalnih organizacij.
Vsebina posveta:
Posamezni strokovnjaki bodo s kratkimi prispevki predstavili merilno opremo, postopke meritev, usposobljenost
osebja ter skladnost meritev s standardi. Predstavljeni bodo nekateri konkretni primeri in rešitve izboljševanja
odpornosti sklopov in izdelkov na elektromagnetne motnje.
Predavanja na posvetu bodo izkoriščena tudi za širitev BAZE ZNANJA Tehnološkega centra SEMTO.
Prispevki na posvetu:
Za posamezen prispevek je predvideno 20 minut z naslednjo vsebino:

Predstavitev laboratorija: prostori, oprema, vrste meritev in testov na EMC področju, skladnost s
standardi, akreditacija in sledljivost, načrti za prihodnje

Opis konkretne meritve ali testa: merjenec, oprema, meritev, rezultati meritev

Možnost sodelovanja: katere meritve in teste lahko laboratorij izvaja za zunanje naročnike, možnosti
svetovanja in sodelovanja pri razvoju EMC skladnosti
V okviru posveta je predvidena tudi predstavitev opreme in inštrumentov za EMC meritve in teste uveljavljenega
proizvajalca te opreme TESEQ.
Programski in organizacijski odbor posveta - konference:
Prof. dr. Janko Nastran, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko – predsedujoči konference
Prof. dr. Marija Kosec, Institut »Jožef Stefan«, Center odličnosti NAMASTE
Prof.dr. Marko Topič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, MIDEM
Prof. dr. Janko Drnovšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Dr. Franc Žlahtič, Ministrstvo za gospodarstvo, SIST TC EMC
Marjan Mak, SIQ, Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Mag. Zlatko Matič, Tectra d.o.o.
Jožef Perne, Tehnološki center SEMTO
KONFERENCA SEMTO 2011:
MERITVE EMC
Program posveta
Torek, 13.9.2011
Meritve EMC 2011:
8:30-9:00
REGISTRACIJA
9:00-9:30
Jožef Perne, TC SEMTO
Prof.dr. Janko Nastran, UL FE
Uvodni nagovori
9:30-9:50
Marjan Mak, SIQ
Merilne kapacitete Laboratorija za EMC
9:50-10:10
Andrej Škof, SIQ
Meritev sevalnih motenj od 1Ghz do 6GHz po standardu
EN 55022
10:10-10:30
Igor Lah, Iskratel, d.o.o.
Izvajanje EMC meritev v Iskratelovem laboratoriju
10:30-10:50
Saša Noč, Iskra MIS, d.d.
Kapacitete EMC laboratorija na področju imunosti in
emisij po generičnih standardih
10:50-11:10
ODMOR
11:10-11:30
Luka Tosetto, SIQ
Predstavitev imunostnega preskusa na elektrostatične
rezelektriteve po EN 61000-4-2
11:30-11:50
Aleš Breška, Iskraemeco, d.d.
Preskus imunosti na hitre prehodne pojave (burst test)
11:50-12:10
Boštjan Arh, Iskraemeco, d.d.
Preskus odpornosti na RF elektromagnetno polje
12:10-12:30
Simon Ostrožnik, Hidria AET d.o.o.
Aktivni filtri v enosmernih napajalnih sistemih
12:30-13:10
Eric Dudenhoffer, Teseq
Standardi kot osnova za EMC
Oprema za EMC laboratorij
13:10-13:30
Ogled razstavljene nove opreme TESEQ in zaključek
KONFERENCA SEMTO 2011:
MERITVE EMC
Dodatne informacije
Prijave in kotizacija:
Prosimo, da predhodne prijave na posvet opravite preko elektronske pošte: [email protected] Poleg imena in
priimka vpišite ime firme, funkcijo, elektronski naslov in telefon.
Da bi na posvet pritegnili čim večje število strokovnjakov smo se odločili, da kotizacije za posvet ni! Dodatna
ugodnost: vsi udeleženci bodo lahko na posvetu s popustom naročili in tudi takoj prejeli strokovno monografijo
»Plinski odvodnik za zaščito pred prenapetostjo pri udarih strele«
(http://www.semto.si/upload/12985598594d66737336eff_Opis_knjige.pdf).
Jezik konference:
Jezik na konferenci je slovenščina, posamezna predavanja ali prispevki so lahko v angleščini in ne bodo prevajani.
Informacije:
Informacije o posvetu dobite na spletni strani: http://www.semto.si ali jih zahtevate po elektronski pošti
[email protected], ali po telefonu 01 5191281.
Organizator konference:
Zavod TC SEMTO
Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko
Soorganizatorji konference:
CENTER ODLIČNOSTI NAMASTE
Napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti
TECTRA d.o.o.
Merilni in testni instrumenti
MIDEM
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale
Sponzorji konference:
TESEQ,
Advanced Test Solutions for EMC
Revija VENTIL - Medijski sponzor
Dogodek sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo v
sodelovanju z Javno agencijo za tehnološki razvoj