Prijavnica - Fizioterapevtika

Comments

Transcription

Prijavnica - Fizioterapevtika
Visokošolski zavod Fizioterapevtika
Higher Education Institute Fizioterapevtika
organizira
organizes
SIMPOZIJ Z MEDNARODNO UDELEŽBO
SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
na temo
theme
ORTOPEDSKA MEDICINA IN MANUALNA TERAPIJA – IZZIVI ZA
PRIHODNOST V FIZIOTERAPIJI
ORTHOPAEDIC MEDICINE AND MANUAL THERAPY - FUTURE
CHALLENGES IN PHYSIOTHERAPY
ob 20. obletnici OMMT v Sloveniji
18.03.2015, Izola, Dom dva topola
On 20th Anniversary of OMMT in Slovenia
18.03.2015, Isola, Dom dva topola
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
PROGRAM /PROGRAMME:
UVOD
INTRODUCTION
09.00 – 09.30 – Registracija/Registration
09.30 – 09.45 - Otvoritev simpozija/The opening of the Symposium
UVODNO PREDAVANJE
INTRODUCTORY LECTURE
09.45 – 10.30 - Friderika Kresal, Rene de Bruijn
Ortopedska medicina in manualna terapija v fizioterapiji – preteklost, sedanjost
in prihodnost
(Orthopeadic Medicine and Manual Therapy in Physiotherapy – the Past, the Present and
the Future)
10.30 – 11.00 – ODMOR/BRAKE
VABLJENO PREDAVANJE
INVITED LECTURE
11.00 – 11.40 - Rene de Bruijn
Orthopeadic Medicine and Neuroscience
(Ortopedska medicina in neuro znanost)
NOSILNE TEME
MAIN TOPICS
11.40 – 13.00 - Barbara Purkart
Takojšnji vpliv artokinematične mobilizacije pri osebah s sindrom subakromialne
utesnitve
(Immediate influence of artokinematic mobilization in subjects with subakromial
impingement syndrome)
- Jure Bornšek, Robert Drobne, Matej Čebokelj
Bolečina v dimljah
(Pain in the Grion)
- Tanja Lončarič
Vpliv statike in dinamike lokomotornega aparata na nastanek, razvoj in
zdravljenje težav s fasetnimi sklepi ledvene hrbtenice
(Effect of Static and Dynamic Locomotor System in the Formation, Development and
Treatment of Problems with Facet Joints of the Lumbar Spine)
- Stef Harley
Cuboid Syndrome: Diagnosis and Treatment of Lateral Midfoot Pain
(Sindrom cuboida: diagnoza in obravnava lateralne bolečine srednjega dela stopala)
13.00 – 14.00 – KOSILO/LUNCH
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
VRTILJAK DELAVNIC
CARROUSEL OF WORKSHOPS
14.00 – 15.20 - Rene de Bruijn
Managing Cervical Pain
(Obravnava cervikalne bolečine)
- Barbara Purkart
Testi in terapija subakromialne utesnitve
(Tests and Therapy of Subacromial Inpingement)
15.20 – 15.30 – ODMOR/BRAKE
15.30 – 17.30 - Jure Bornšek, Robert Drobne, Matej Čebokelj
Bolečina v dimljah
(Pain in the grion)
- Tanja Lončarič
Obravnava fasetnih sklepov ledvene hrbtenice
(Treatment of Facet joints of the Lumbar Spine)
- Stef Harley
Cuboid Syndrome: Diagnosis and Treatment of Lateral Midfoot Pain
(Sindrom cuboida: diagnoza in obravnava lateralne bolečine srednjega dela stopala)
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
PRIJAVNICA: Simpozij
PODATKI O PLAČNIKU SIMPOZIJA:
Plačnik: Zavod/Organizacija/Fizična
oseba (polni naslov):
Kontaktna oseba:
Telefon/GSM:
E – pošta:
Zavezanec za DDV: DA NE
Davčna številka:
Udeleženec
izobraževanja/izpopolnjevanja:
Kontaktni podatki udeleženca
(e-pošta, GSM):
PLAČILO KOTIZACIJE:
Kotizacija plačana do 10.03.2015 znaša 150,00 EUR z vključenim DDV.
Kotizacijo nakažite na TRR: IBAN SI56 0201 3025 9697 919 (NLB d.d.).
Opomba:
V primeru, da odpovedujete udeležbo na simpoziju že pred 10.3.2015 in ne najdete zamenjave,
zadrži organizator 80,00 EUR, po 10.3.2015 120,00 EUR, en teden ali manj pred začetkom
simpozija pa celotno kotizacijo.
S podpisom jamčim za točnost in popolnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice
za napačne ali nepopolne podatke in se zavezujem, da bom poravnal kotizacijo. Organizatorju
dovoljujem, da moje osebne podatke uporabi za izvedbo seminarja in me tudi v prihodnosti
obvešča o svoji ponudbi.
Izpolnjeno prijavnico pošljite po elektronski pošti ([email protected]) ali navadni
pošti (Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode). Prijavnica velja
kot naročilnica. Pridržujemo si pravico do spremembe terminov!
Datum:
Priimek in ime odgovorne osebe ter podpis (žig):
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode I Davčna: 17014999 I Matična: 6075576000
I E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]