rezultati predtekmovanja 2014 - FGG-KM

Comments

Transcription

rezultati predtekmovanja 2014 - FGG-KM
Univerza
v Ljubljani
Fakulteta
za gradbeništvo
in geodezijo
REZULTATI PREDTEKMOVANJA 2014
Predtekmovanja državnega prvenstva iz gradbene mehanike za dijake tretjega in četrtega letnika srednjih gradbenih
šol se je udeležilo 125 (od prijavljenih 172) dijakov s srednjih tehniških šol v Sloveniji. Tekmovanje je potekalo na
srednjih šolah 9. 4. 2014. Na sklepno tekmovanje, ki bo 21. 5. 2014 v prostorih Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo v Ljubljani, so se neposredno uvrstile naslednje dijakinje in dijaki:
Letnik Šola
Ime
Priimek
Mentor
Matej
Pirc
3
Šolski center Krško-Sevnica, Gimnazija Krško
Erika Broz Žižek
Jure
Smole
3
Srednja gradbena in lesarska šola Novo mesto
Nevenka Cesar
Toni
Udovč
3
Srednja gradbena in lesarska šola Novo mesto
Nevenka Cesar
Tine
Hren
3
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maja Lorger
Žak
Dimič
3
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Bojan Lutman
Žan
Pirnar
3
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Bojan Lutman
Tadej
Štampohar
3
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Bojan Lutman
Jernej
Koretič
3
Srednja gradbena in lesarska šola Novo mesto
Nevenka Cesar
Alex
Želj
3
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maja Lorger
Marko
Voh
3
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Andrej Šavora
Barbara
Škorjanc
3
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja Celje
Marlenka Žolnir Petrič
Davor
Repatec
4
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maja Lorger
Tejo
Jehart
4
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maja Lorger
Katja
Marinčič
4
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Matej Forjan
Domen
Kostevc
4
Šolski center Krško-Sevnica, Gimnazija Krško
Franci Uduč
Jan
Plut
4
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Bojan Lutman
Žiga
Letonja
4
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maja Lorger
Miha
Kocbek
4
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maja Lorger
Vida
Jurečič
4
Šolski center Krško-Sevnica, Gimnazija Krško
Franci Uduč
Alen
Pavlič
4
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Bojan Lutman
Nejc
Lukan
4
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Matej Forjan
Jure
Zupančič
4
Srednja gradbena in lesarska šola Novo mesto
Nevenka Cesar
Gašper
Nemec
4
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja Celje
Marlenka Žolnir Petrič
Maja
Cvelbar
4
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto
Matej Forjan
Miha
Žarn
4
Šolski center Krško-Sevnica, Gimnazija Krško
Franci Uduč