Na povezavi - Osnovna šola Trebnje

Comments

Transcription

Na povezavi - Osnovna šola Trebnje
1. TRILETJE
INTERESNA DEJAVNOST
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
BRALNA ZNAČKA
PRAVLJIČNI KROŽEK 1. RAZ.
USTVARJALNI KROŽEK 1. TRIL.
PLESNI KROŽEK 1. TRIL.
GOLF
PLANINSKI KROŽEK
ČEBELARSKI KROŽEK
ŠAHOVSKI KROŽEK
SOCIALNE IGRE
MAŽORETE
IME IN PRIIMEK MENTORJA
Stanka Zaletelj
razredničarke 1. triletja
Brigita Nadrih
Barbara Hrovat
Arijana Novak
Matjaž Lavrih
Ana Kastigar, Zvonko Simeunić, Franci
Petelinc
Franja Udovič
Andrej Brcar
Ivica Jakovljevič
Darja Korelec
2. TRILETJE
INTERESNA DEJAVNOST
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
BRALNA ZNAČKA
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
KOLESARSKI KROŽEK 5. RAZRED
LUTKOVNI KROŽEK 4.-6. RAZRED
VESELA ŠOLA
RAČUNALNIŠKI KROŽEK
SVET PROMETA 4. RAZRED
MI V PROMETU 4. RAZRED
NARAVOSLOVNI KROŽEK 4. RAZ.
RANCOSKE URICE
GOLF
ŠAHOVSKI KROŽEK
MAŽORETE
MINI ROKOMET
MINI ODBOJKA
IME IN PRIIMEK MENTORJA
Jožica Stanič
razredničarke 4. in 5. raz., učitelj/jice 6.
raz.
učiteljice angleščine
Barbara Hrovat, Tina Šlajkovec, Andreja
Koščak
Tadeja D. Rogelj, Arijana Novak
Andreja Koščak
Jernej Gabrijel
Ana Grčar (Danica Franjga)
Zvonka Prelogar
Tina Šlajkovec
Saša Bedene
Matjaž Lavrih
Andrej Brcar
Darja Korelec
Marko Radelj
Rok Kocjan
3. TRILETJE
INTERESNA DEJAVNOST
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
BRALNA ZNAČKA
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
NAŠA DEDIŠČINA
GEOGRAFSKI KROŽEK
ŠPANŠČINA
ZGODOVINSKI KROŽEK
DOPISNIŠKI KROŽEK
TEHNIŠKI KROŽEK
NOVINARSKI KROŽEK
KOLESARSKI KROŽEK
SKUPNOST UČENCEV
VESELA ŠOLA
DRAMSKO-RECITACIJSKI
KROŽEK
PROSTOVOLJSTVO - SIMBIOZA
EKOVRT
SLADKORNA BOLEZEN –
BOLEZEN SODOBNEGA ČASA
PLANINSKI KROŽEK
LIKOVNI KROŽEK
GOSPODINJSKI KROŽEK
BODI EKO – NOSI PREDELANO
OBLEKO
ANGLEŠČINA IN INTERNET
MAŽORETE
KOŠARKA
MALA ODBOJKA
IME IN PRIIMEK MENTORJA
Jožica Stanič
učitelj/ice slovenščine 3. triletja
učiteljice angleščine
Metoda Livk
Vera Gognjavec
Matejka Novak
Nataša Hribar
Ivanka Višček
Marija Strah
Petra Šijanec
Franci Kravcar
Franci Kravcar
Zvonko Simeunić
Mojca Bahun
Sabina Zajec
Marija Strah, Lojzka Prpar
Antonija Brozovič
Ana Kastigar, Zvonko Simeunić, Franci
Petelinc
Marinka Mohorčič
Irena Višček
Viktorija Pirc
Maja Gričar
Darja Korelec
Miro Brezovar
Rok Kocjan
PŠ DOBRNIČ
INTERESNA DEJAVNOST
BRALNA ZNAČKA
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
DRAMSKO-LUTKOVNI KROŽEK
VESELA ŠOLA
EKO KROŽEK, RDEČI KRIŽ
KOLESARSKI KROŽEK 5. RAZ.
RAČUNALNIŠKI KROŽEK
SVET PROMETA
GASILCI
NOGOMET
MAŽORETE/PLESNI KROŽEK
USTVARJALNI KROŽEK
IME IN PRIIMEK MENTORJA
razredničarke
Bojana Kastigar
Klavdija Livk
Ana Kastigar
Nina Dimec Dular
Mateja Škufca Langus
Mateja Škufca Langus
Mateja Škufca Langus
Barbara Hrovat
Smiljan Pristavnik
Nadja Marn
Nadja Marn
PŠ DOLENJA NEMŠKA VAS
INTERESNA DEJAVNOST
BRALNA ZNAČKA
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
DRAMSKO-RECITACIJSKI
KROŽEK
PROMET IN TEHNIKA
RDEČI KRIŽ
VESELA ŠOLA
FOLKLORA
NOGOMET
NEMŠKE URICE
ROČNA DELA
IME IN PRIIMEK MENTORJA
razrednik/čarke
Iva Sajovic
Ana Avbar
Franci Rakar
Mojca Štritof
Nuša Vode
Nevenka Grebenc
Smiljan Pristavnik
Vanja Kužnik
Meta Kmetič
PŠ ŠENTLOVRENC
INTERESNA DEJAVNOST
BRALNA ZNAČKA
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
KOLESARSKI KROŽEK 5. RAZ.
SVET PROMETA
PLESNI KROŽEK
DRAMSKI KROŽEK
IME IN PRIIMEK MENTORJA
razredničarke
Uroš Primc
Nadja Marn
Teja Zajec
Teja Zajec
Alenka Kolar