Projekt WE-EEN Partnerji projekta

Comments

Transcription

Projekt WE-EEN Partnerji projekta
Projekt
WE-EEN
Partnerji projekta
• Zveza zbornic Benečije (koordinator),
Italija
• Gospodarska in kmetijska zbornica Arada,
Cilji projekta WE-EEN:
• izboljšati podporo MSP-jem na okoljskem področju
preko Enterprise Europe Network
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
(slovenska stran: http://www.een.si)
Romunija
• Tehnični inštitut zbornice Herakliona,
Grčija
• Bolgarska gospodarska zbornica,
Bolgarija
• Gospodarska zbornica Slovenije,
Slovenija
• pripraviti informacije o okoljskih priložnostih za
lokalne/regionalne/nacionalne/EU ustvarjalce politik
• Gospodarska zbornica Plovdiva, Bolgarija
• Gospodarska zbornica Črne gore, Črna
• izboljšati sodelovanje med pristojnimi organi, MSP-ji
in ponudniki okoljskih storitev
• TERA Tehnopolis d.o.o., Hrvaška
• Fundacija za management in industrijsko
raziskovanje, Makedonija
• Inštitut Mihajla Pupina, Srbija
• Bavarska raziskovalna zveza, Nemčija
• nadgraditi strategijo okoljskih storitev v regijah,
vključenih v WE-EEN projekt
• povečati dobičkonosnost lokalnih MSP-jev
• objaviti in razširjati rezultate projekta
Podrocjă
WE-EEN-a:
Ciljne skupine
WE-EEN-a:
• majhna in srednje velika
• upravljanje z odpadki
podjetja
• površinska obdelava
• proizvodnja elektronskih • ponudniki okoljskih
in električnih komponent storitev
gora
Kontakti v Sloveniji
• Janez Renko, direktor, GZS-Zbornica elektronske
in elektroindustrije, 01 5898 301 ,
[email protected]
• Darja Boštjančič, direktorica, GZS-Združenje
kemijske industrije, 01 5898 257,
[email protected]
• Antonija Božič Cerar, samostojna svetovalka,
Služba za varstvo okolja, Gospodarska zbornica
Slovenije, 01 5898 1 96, [email protected]
www.we-een.eu
Projekt WE-EEN, ki ga sofinancira Evropska
komisija, nudi brezplacne
̆ okoljske storitve
majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP)
̆
na naslednjih podrocjih:
• UPRAVLJANJE Z ODPADKI
• POVRŠINSKA OBDELAVA
̆ KOMPONENT
• PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH IN ELEKTRICNIH
www.we-een.eu
Kakšne so
koristi za
MAJHNA IN SREDNJE
VELIKA PODJETJA
PONUDNIKE OKOLJSKIH
STORITEV
̆
CLANE
ENTERPRISE
EUROPE NETWORK
Glavne prednosti za MSP-je:
Glavne prednosti za MSP-je:
Sodelovanje z EEN:
• spreminjanje okoljskih izzivov v poslovne priložnosti
• zmanjšanje negativnih vplivov odpadnih in nevarnih
snovi na okolje ter zdravje ljudi
• izboljšanje učinkovitosti izrabe naravnih virov
• ohranjanje čistega okolja
• izmenjava najboljših praks in zgodb o uspehu
• sodelovanje v usposabljanjih, organiziranih v okviru
projekta
• boljše poznavanje evropske in nacionalne okoljske
zakonodaje
• stiki z lokalnimi MSP-ji
• »mreženje« na lokalni in evropski ravni
• nova znanja in spretnosti
• ste del mreže WE-EEN
• dostopate do vseh dokumentov, analiz, podatkovnih
baz in informacij, nastalih v okviru projekta WE-EEN
• imate priložnost za skupna usposabljanja in
souporabo metodologij
• na evropski ravni izmenjujete najboljše prakse in
študije primerov
• sodelujete pri zagotavljanju okoljskih storitev
Kako se nam lahko pridružite?
Mreži WE-EEN se lahko pridružijo vsi člani EEN.
Interesenti podpišejo dokument o sodelovanju.
Vodja projekta WE-EEN:
Dr. Filippo Mazzariol
Tel. +39 041 0999411
[email protected]
[email protected]

Similar documents