ČAKALNE DOBE - Nasvet.info

Comments

Transcription

ČAKALNE DOBE - Nasvet.info
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
ČAKALNE DOBE
V HOSPITALNI IN SPECIALISTIČNI AMBULANTNI DEJAVNOSTI
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
HITRO
REDNO
0
0
23
23
18
44
18
44
35
80
30
40
50
90
80
60
130
80
180
160
45
45
75
125
75
125
150
0
400
400
INTERNA KLINIKA
sprejem preko IPP
preventivno iz drugih bolnic v Sloveniji
KLINIČNI ODDELEK ZA HIPERTENZIJO
Hospitalna dejavnost
sprejem
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za hipertenzijo
Funkcijska diagnostika
- obremenitveno testiranje
- 24 urno neinvazivno merjenje krvnega tlaka
KLINIČNI ODDELEK ZA ŽILNE BOLEZNI
Hospitalna dejavnost
- angiografije
Specialistične ambulante
- ambulanta za preventivno kardiologijo
- ambulanta za srčno popuščanje
- angiološka ambulanta
- ambulanta za motnje presnove maščob
- koronarna ambulanta
Dispanzer za trombotične bolezni Poliklinika
- antikoagulacijska ambulanta
KLINIČNI ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- koronarografije
- balonska diletacija koronarnih arterij ( z in brez vstavitve stenta )*
* bolnik je naročen na koronarografijo. Če je potrebna še balonska dilatacija
koronarnih arterij, se le ta opravi takoj oz. v istem dnevu.
- elektrofiziološke preiskave in radiofrekvenčna ablacija - odrasli*
- elektrofiziološke preiskave in radiofrekvenčna ablacija - otroci*
Stran 1 od 19
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
Specialistične ambulante, Poliklinika
- kardiološka ambulanta
Kardiorespiratorni laboratorij
- UZ srca
- 24 - urni HOLTER monitoring
- HOLTER monitoring - 14 dnevni
- cikloergometrija
KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- programski bolniki
Pnevmološka in alergološka ambulanta, Poliklinika
- pnevmološka in alergološka ambulanta
HITRO
REDNO
45
137
60
80
120
80
100
150
150
90
14
21
33
56
65
154
15
29
KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO
Hospitalna dejavnost
sprejem preko gastroenterološke ambulante
Ambulanta za bolezni prebavil, Poliklinika
- ambulanta za bolezni prebavil
Gastroonkološka ambulanta Japljeva
- ambulantni pregled
- kemoterapije
Enota za endoskopsko, UZ in funkcionalno diagnostiko
- oddelek za UZ diagnostiko
ultrazvok trebuha
- oddelek za EUZ diagnostiko
endoskopski ultrazvok
- oddelek za funkcionalno diagnostiko
anorektalna manometrija
vzgojno izobraževalno delo - šola
- oddelek za funkcionalno diagnostiko
manometrija požiralnika
24-urna PH metrija
Oddelek za endoskopijo
- gastroskopije
- kolonoskopije
- rektoskopije
Stran 2 od 19
ni čakalne dobe
39
39
23
36
68
68
75
75
64
68
102
75
28
87
0
37
130
0
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
HITRO
REDNO
75
105
50
40
0
200
70
0
KLINIČNI ODDELEK ZA NEFROLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- nenujni primeri
Ambulantna dejavnost
- nefrološka ambulanta
25
30
89
154
KLINIČNI ODDELEK ZA REVMATOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- programirani bolniki
Ambulantna dejavnost
- revmatološka ambulanta
7
40
348
404
KLINIČNI ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO
Ambulantna dejavnost
- hematološka ambulanta, Poliklinika
70
100
CENTER ZA GERIATRIČNO MEDICINO
Ambulantna dejavnost
- specialistična geriatrična ambulanta
112
114
KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN
PRESNOVNE BOLEZNI
Hospitalna dejavnost
- endokrinološki oddelek
Ambulantna dejavnost, Poliklinika
- endokrinološka ambulanta
- merjenje kostne gostote - endokrinol.amb.
- diabetološka ambulanta
INTERNISTIČNA PRVA POMOČ
ni čakalne dobe
KIRURŠKA KLINIKA
KLINIČNI ODDELEK ZA KIRURŠKE OKUŽBE
Hospitalna dejavnost
- operacije kil
- aseptični posegi (dodatni)
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za kirurške infekcije
- aseptični posegi (operacije, ateromi, lipomi,bradavice…)
Stran 3 od 19
0
0
52
64
ni čakalne dobe
0
176
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
HITRO
REDNO
KLINIČNI ODDELEK ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA
Hospitalna dejavnost
- operacije na ožilju
- operacije na odprtem srcu
Ambulantna dejavnost
- Ambulanta za kirurgijo srca in ožilja
101
60
122
87
KLINIČNI ODDELEK ZA TORAKALNO KIRURGIJO
Hospitalna dejavnost
- rakaste bolezni na pljučih, požiralniku in ščitnici
- nenevarne spremembe na pljučih
- operacija golše
- diafragmalne kile
- deformacije prsnega koša (odvisno od nujnosti primera)
- hiperhidroza
- primarni hiperparatiroidizem
- sekundarni hiperparatiroidizem
- endoskopski posegi na požiralniku in dihalnih poteh
- Zenkerjev divertikel
- refluksna bolezen GERB ( laparaskopska funduplikacija )
Ambulantna dejavnost
- Ambulanta za torakalno kirurgijo
46
0
119
0
0
0
0
0
0
0
45
KLINIČNI ODDELEK ZA PLASTIČNO, REKONSTRUKCIJSKO IN
ESTETSKO KIRURGIJO IN OPEKLINE
Hospitalna dejavnost
- hospitalne operacije
Ambulantna in hospitalna dejavnost
- ambulanta za plastično kirurgijo in opekline, Njegoševa 4
- prvi pregled - KOŽA
- prvi pregled - ROKA
- prvi pregled - OSTALO
- posegi na roki, zapestju (DUPYTRENOVE KONTRAKTURE)
- operacija karpalnega kanala
- rekonstruktivni posegi na dojki (Ca - karcinom dojke)
- rekonstruktivni posegi na bradavici in kolobarju
- rekonstruktivni SEKUNDARNI posegi na dojkah (po že
odstranjenem KARCINOMU)
- ekscizije (odstranitev) neopredeljenih malignih neoplazem kože
Stran 4 od 19
ni čakalne dobe
0
86
138
89
140
561
0
0
0
85
106
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
215
166
60
90
90
9
60
377
264
180
180
180
33
115
365
676
30
180
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO IN INTENZIVNO
TERAPIJO
- prvi pregledi KOOKIT UROLOGIJA
- male urološke operacije otroci
- velike urološke operacije otroci
- torakalne operacije pri otrocih
- operacije kile - otroški oddelek
HITRO
REDNO
3
2
18
3
2
18
ni čakalne dobe
0
0
KLINIČNI ODDELEK ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO
KIRURGIJO
Hospitalna dejavnost
- poseg za maksilofacialno kirurgijo
Ambulantna dejavnost
- maksilofacialna ambulanta II. in III.
- ambulanta za ekstrakcije ( ambulanta I )
- ambulanta za operacije - oralna kirurgija posegi
75
108
119
121
142
263
203
236
KLINIČNI ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- artroskopije v lokalni anesteziji
- rekonstrukcije kolenskih vezi
- ramenski sklepi
67
60
30
109
90
40
*
*
- OSM ex (odstranitev osteosintetskega materiala) v splošni anesteziji
Ambulantna dejavnost
- travmatološka ambulanta
ni čakalne dobe
* OPOMBA: PROGRAM stoji, zaradi prenove operacijskih dvoran.
KLINIČNI ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO
Hospitalna dejavnost
- operacije hrbtenice
- operacije glave
OP benigni tumorji in možganske ciste
OP maligni tumorji
OP hipofize
OP OTROŠKA KIRURGIJA
30
120
21
7
30
7
30
14
150
21
14
63
30
91
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za nevrokirurgijo - prvi pregled - otroci
- ambulanta za nevrokirurgijo - prvi pregled - odrasli
Stran 5 od 19
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- posegi na sečevodu
- posegi na mehurju (drobljenje kamnov )
- posegi na sečnici
- posegi na penisu
- posegi na moških spolnih organih - druga mesta (hidrokele,
spermatokele, varikokele)
- BHP (s katetrom) - benigna hiperplazija prostate
- BHP (brez katetra) - benigna hiperplazija prostate
- malignom prostate (Ca. Prostatae-RPP)
- tumor mehurja - TURM
- tumor ledvice - NEFREKTOMIJA
- ostali posegi na ledvici
Ambulantna dejavnost
- ambulantni prvi pregledi
- operacije fimoze - odrasli
- TRUZ in BIOPSIJA+Ca prostate
- ambulanta za erektilno disfunkcijo (MED)
KLINIČNI ODDELEK ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO
Hospitalna dejavnost - Zaloška 7
- operacija kile
- operacija žolčnih kamnov
- proktološka operacija
- karcinomi
- zapora ileostome, operacija divertikuloze, pseudocyst…
- debelost
Ambulantna dejavnost,Poliklinika Njegoševa 4
- spec. amb. za abdominalno kirurgijo , Poliklinika,Njegoševa 4
- proktološka ambulanta - prvi pregled
KLINIČNI ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO
TERAPIJO OPERATIVNIH STROK
Hospitalna dejavnost
sprejem
Stran 6 od 19
HITRO
REDNO
0
0
0
0
500
440
460
365
0
0
0
240
30
200
0
365
480
540
0
0
0
440
40
45
20
70
50
60
160
100
114
50
0
20
27
0
243
201
61
0
37
181
0
0
58
49
ni čakalne dobe
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
Ambulantna dejavnost
Ambulantni oddelek za terapijo bolečine
prvi pregled
prva terapija
akupunkturna terapija
Predoperativna ambulanta
HITRO
REDNO
0
0
0
10
57
15
180
0
25
25
53
55
87
89
54
0
67
76
133
152
75
14
66
47
73
77
26
26
34
32
0
34
34
34
32
0
18
90
90
0
0
60
120
190
1.095
731
NEVROLOŠKA KLINIKA
KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
sprejem
Ambulantna dejavnost
- splošna nevrološka ambulanta
- ambulanta za bolezni perifernega živčevja
- ambulanta za epilepsijo
- ambulanta za motnje spanja
- ambulanta za mišične in živčno mišične bolezni
- botulinska ambulanta
Funkcionalna diagnostika
- elektroencefalografija (EEG) :
- elektromiografija (EMG ) :
SEG-Senzorična encefalografija:
- vidni evocirani potenciali (VEP)
- somatosenzorični evocirani potenciali (SEP)
- akustični potenciali možganskega debla (APMD)
- avdiometrija s pomočjo APMD
- UZ perifernega živčevja
KLINIČNI ODDELEK ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA
Hospitalna dejavnost
- programirani bolniki z multiplo sklerozo
- programirani bolniki - nevrodegenerativni
- programirani bolniki z epilepsijo
- EEG 14 dnevno snemanje
- EEG 48 urno snemanje
Stran 7 od 19
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za bolezni živčevja
- ambulanta za epilepsijo
- ambulanta za multiplo sklerozo
- ekstrapiramidna ambulanta
- ambulanta za kognitivne motnje
- laboratorij za avtonomno živčevje (TAŽ)
- EEG laboratorij
- botulinska ambulanta
KLINIČNI ODDELEK ZA VASKULARNO NEVROLOGIJO IN
INTENZIVNO NEVROLOŠKO TERAPIJO
Hospitalna dejavnost
- KAS - karotidna angioplastika - STENT
- COIL - intrakranialna embolizacija anevrizme
- AVM (arterio venska malformacija)
Ambulantna dejavnost
- ambulantni prvi pregled
- ambulanta za Doppler sonografijo
UZ vratnih žil
TCD (transkranialni doppler)
SLUŽBA ZA NEVROREHABILITACIJO
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za nevrorehabilitacijo
- fizioterapija
- delovna terapija
- ambulantni nevropsihološki pregled-amb.za kognitivne motnje
- ambulantni nevropsihološki pregled
HITRO
REDNO
75
0
0
0
0
0
33
0
133
81
56
127
156
1
66
49
130
37
114
143
54
215
74
106
90
8
180
10
30
0
0
30
198
45
0
0
30
338
90
90
90
90
180
180
180
365
GINEKOLOŠKA KLINIKA
KLINIČNI ODDELEK ZA GINEKOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
- ginekološke operacije
- Pro-lift (operacija stresne inkontinence)
- TVT operacije (operacije stresne inkontinence)
BULKAMID (operacija stresne inkotinence)
** izvedba pregleda oz. operacije je odvisna od menstr.ciklusa.
Stran 8 od 19
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
HITRO
REDNO
KLINIČNI ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
* odvisno od tednov nosečnosti žene
KLINIČNI ODDELEK ZA REPRODUKCIJO
Hospitalna dejavnost
- LAP. MIOMECTOMIA
- HCS OPERACIJE
- LAP STERILIZACIJA
- OPERACIJE STERILNOSTI
- OPERACIJE RVE
- ANASTOMOZA MOŠKI
- HSC OPERACIJE SEPTUMA
90
90
90
90
90
90
90
180
180
180
180
180
180
180
SLUŽBA ZA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA
Ginekološke ambulante I-VIII, Šlajmerjeva
- prvi pregled z napotnico
- prvi pregled PAP III. - C4
- prvi pregled inkontinence
- prvi pregled moška sterilnost
- prvi pregled ženska sterilnost
- prvi pregled PAR sterilnost
- prvi pregled - mladostnice
- pri pregled- otroci mlajši od 15 let
- urodinamske preiskave - i.
- I.poseg LEETZ
- CIN2-CIN3 - prvi pregled
- poseg z laserjem
- laserska odstranitev Condylomov
13
47
41
26
12
5
42
70
67
14
40
6
18
13
47
41
26
17
5
42
70
67
14
40
6
18
KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINSKO GENETIKO
- ambulanta za medicinsko genetiko
genetski posvet (za nosečnice ni čakalne dobe!)
0
45
Stran 9 od 19
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
HITRO
REDNO
PEDIATRIČNA KLINIKA
ODDELEK URGENTNE PEDIATRIJE
SLUŽBA ZA KARDIOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- otroška kardiološka ambulanta
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
SLUŽBA ZA PLJUČNE BOLEZNI
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- pulmološka ambulanta
KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO,
HEPATOLOGIJO IN NUTRICIONISTIKO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za bolezni prebavil
KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN
BOLEZNI PRESNOVE
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- amb. odd. za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove
- amb.center za klinično genetiko
KLINIČNI ODDELEK ZA NEFROLOGIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za ledvične bolezni
- ambulanta za hipertenzijo
15
48
0
0
40
40
7
7
45
60
21
21
58
3
94
3
ni čakalne dobe
44
3
Stran 10 od 19
44
3
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
HITRO
SLUŽBA ZA ALERGOLOGIJO, REVMATOLOGIJO IN KLINIČNO
IMUNOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za alergologijo
- ambulanta za revmatologijo
- ambulanta za klinično imunologijo
KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN
ONKOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za hematološke in onkološke bolezni
KLINIČNI ODDELEK ZA NEONATOLOGIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- neonatološka ambulanta
KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO, MLADOSTNIŠKO IN
RAZVOJNO NEVROLOGIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- otroška nevrološka ambulanta
KLINIČNI ODDELEK ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO
Hospitalna dejavnost
prvi sprejem
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za otroško psihiatrijo
- ambulanta za avtizem in razvojne motnje
Stran 11 od 19
REDNO
ni čakalne dobe
88
86
87
176
117
118
ni čakalne dobe
14
14
ni čakalne dobe
0
0
30
60
60
90
45
120
40
74
120
77
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
HITRO
SLUŽBA ZA RADIOLOGIJO
- enota za RTG diagnostiko
- enota za UZ diagnostiko - UZ pregledi
- enota za UZ diagnostiko - UMCG
REDNO
ni čakalne dobe
- MR SKELET IN ABDOMEN B R E Z A N E S T E Z I J E
- MR SKELET IN ABDOMEN Z A N E S T E Z I J O
12
25
73
47
12
25
73
47
* ČAKALNA DOBA ZA HOSPITALIZACIJO ZAJEMA SAMO ČAKALNO DOBO ZA PRVI SPREJEM (NE
VELJA ZA KONTROLNE SPREJEME)
VODENJE IN SKUPNE DEJAVNOSTI
- fizioterapija
ni čakalne dobe
STOMATOLOŠKA KLINIKA
Center za ustne bolezni in parodontologijo
- ambulanta za ustne bolezni in parodontologijo - prvi pregled
- ambulanta za ustne bolezni in parodontologijo - zdravljenje
61
51
125
235
Center za zobne bolezni
- ambulanta za zobne bolezni in endodontijo
prvi pregled
zdravljenje
81
546
128
555
- ambulanta za delo v splošni anesteziji za odrasle s posebnimi
potrebami
prvi pregled
zdravljenje
0
179
0
981
32
0
109
598
40
0
67
1.405
51
51
79
79
51
208
79
381
Center za stomatološko protetiko
- ambulanta za snemno protetiko
prvi pregled
zdravljenje
- ambulanta za fiksno protetiko
prvi pregled
zdravljenje
Center za otroško in preventivno zobozdravstvo
- ambulanta za pedontologijo
prvi pregled
zdravljenje
- amb. za delo v splošni anesteziji za otroke s posebnimi potrebami
prvi pregled
zdravljenje
Stran 12 od 19
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
Center za zobno in čeljustno ortopedijo
- ambulanta za ortodontijo - prvi pregled
- ambulanta za ortodontijo - zdravljenje
HITRO
REDNO
55
365
65
732
Skupne strokovne dejavnosti
Rentgenološka služba:
- telerentgenogram glave
ni čakalne dobe
- panoramsko slikanje zgornje in spodnje čeljusti
- intraoralno slikanje
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA
Hospitalna dejavnost
- hosp.dej. - sprejem - odrasli oddelek
- hosp.dej. - sprejem - otroški oddelek
Ambulantna dejavnost
- fizioterapija
- splošne dermatološke ambulante
- otroška dermatološka ambulanta
- flebološka ambulanta
- ambulanta za limfedeme
- amb. za poklicna obolenja kože
- amb. za dermatoonkologijo
- amb. za spolno prenosljive bolezni
- ulkusna ambulanta
- ambulanta za ultrazvok - duplex
- ambulanta za epikutano testiranje
- mikološka ambulanta
60
50
80
90
90
69
70
75
65
15
70
35
15
85
80
76
125
213
386
255
90
30
175
104
62
216
150
254
KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN
VROČINSKA STANJA
Hospitalna dejavnost
- Kronična Lyme- borelioza
ni čakalne dobe
Stran 13 od 19
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
HITRO
Ambulantna dejavnost
- ambulanta za virusna jetrna obolenja (samo HCV)
- ambulanta za spolno prenosljive bolezni
- ambulanta s kronično Lymsko boreliozo
- ambulanta za kemoprofilakso hepatitisa B
- ambulanta za anonimno brezplačno testiranje na HIV
- ambulanta za tropsko medicino (enkrat tedensko)
REDNO
15
43
17
66
24
42
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
ni čakalne dobe
OČESNA KLINIKA
Hospitalna dejavnost
- vitreoretinalni operativni posegi
- okuloplastične operacije - lok anest. mali posegi
- okuloplastične operacije - lok anest. večji posegi
- operacije glavkoma
- operacije strabizma - odrasli
- operacije strabizma - otroci
Ambulantna dejavnost
Operacijski blok
- operacija sive mrene v lokalni anesteziji
Očesne ambulante
- očesne ambulante
- amb. za okuloplastično kirurgijo
- amb. za refraktivno krg. in bolezni roženice
- ambulanta za rizične otroke
Ambulante in oddelki za funkcionalno diagnostiko
- amb. za nevrooftalmologijo
- enota za ultrazvok
- amb. za uveitise
- amb. za vitreoretinalno krg.
Stran 14 od 19
35
28
30
30
30
20
50
90
360
70
30
0
60
60
85
45
90
60
190
260
90
80
45
46
30
90
90
85
180
270
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
HITRO
REDNO
60
90
0
0
0
0
18
45
66
36
39
72
94
144
30
90
30
60
90
150
Ambulanta za kontaktne leče
- amb. za kontaktne leče - keratokonusi
90
395
Oddelek za glavkom
- odd. za glavkom
90
180
Oddelek za pleoptiko in ortoptiko
- odd. za ortoptiko in strabologijo
60
99
Fizioterapija
- FIZIOTERAPIJA - AMBULANTA ZA OČESNO PROTETIKO
0
365
110
130
100
90
120
120
120
150
180
150
320
360
365
180
350
350
350
300
365
360
- AMBULANTA ZA SLABOVIDNE
- enota za vidno polje - perimetrija:
- vidno polje po Goldmanu
- Octopus
- enota za nevrofiziološko diagnostiko (VEP,ERG,EOG,multifokalni
ERG)
- enota za onkološko diagnostiko
- enota za endokrinološko oftalmopatijo
- enota za retinalno diagnostiko in angiografijo in bolezni mrežnice
Oddelek za laser
- amb. za diabetično retinopatijo (diabetes)
Odd. za laser - laserski posegi na očeh:
- posegi z Argon laserjem
- posegi z Yag laserjem
ORTOPEDSKA KLINIKA
Hospitalna dejavnost
- endoproteze kolkov
- endoproteza kolena
- artroplastika gležnja
- artroskopske operacije kolena
- artroskopija kolka
- artroskopija gležnja
- artroskopija komolca
- rekonstrukcija kolenske križne vezi
- operacija hrbtenice
- ortop. operacija rame (terapevtski posegi na rami)
Stran 15 od 19
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
Ortopedske ambulante, Poliklinika
- ortopedske ambulante - odrasli in otroci
Rehabilitacijska
(Poliklinika)
fizioterapija
- kineziterapija venota
telovadnici
- bolniki- po
poškodbah in kirurških
posegih
HITRO
REDNO
88
155
45
90
ni čakalne dobe
KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO
IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO
Hospitalna dejavnost, Zaloška 2
- operacije mandljev in žrelnice pri otrocih
- ušesne operacije v splošni anesteziji
- ušesne operacije v lokalni anesteziji
120
90
90
340
150
150
- operacija benigne patologije grla in žrela v lokalni anesteziji
90
120
- operacija benigne patologije grla in žrela- tonzilektomije v splošni
anesteziji
- operacija na področju nosu - lokalna anestezija
- operacija na področju nosu - splošna anestezija
30
30
0
365
150
210
90
120
90
240
25
32
Ambulantna dejavnost, Zaloška 2
Otorinolaringološka ambulanta
- otorinolaringološka ambulanta
Avdiovestibuloška ambulanta
- avdiovestibuloška ambulanta
Foniatrično-logopedska ambulanta
- foniatrična ambulanta
Stran 16 od 19
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
HITRO
REDNO
Ambulantna dejavnost
Center za medicino športa, (Metelkova 9)
- ambulanta 1 - kurativa
- ambulanta 2 - preventiva
- fizioterapija
0
0
2
17
20
7
Center za psihologijo
center za psihologijo - enota 4866
center za psihologijo - enota 4868
33
10
53
15
Ambulantna dejavnost
Ambulanta za bolezni ščitnice
- amb. za bolezni ščitnice (Poliklinika) - prvi pregled
50
230
Oddelek za nuklearno medicinsko diagnostiko
1.PERFUZIJSKA SCINTIGRAFIJA MIOKARDA:
- FARMAKOLOŠKA OBREMENITEV MIOKARDA
- CIKLOERGOMETRIJA
2.SCINTIGRAM SKELETA
3.PET/CT
4.PET S HOLINOM
5.PET/CT MOŽGAN
6.CTA
7.LIMFOGRAFIJA
8.DAT SCAN
170
171
30
7
7
30
0
0
0
210
285
60
45
45
270
90
60
570
KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO
DELA, PROMETA IN ŠPORTA
KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO
Stran 17 od 19
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
HITRO
REDNO
Oddelek za računalniško tomografijo ( CT1 +CT2 +CT3 )
CT abdomen (trebuh)
CT torax (prsni koš)
CT nevra (glava, vrat)
CT skelet
CT srca
CTA ožilja
CT artrografija
51
64
51
45
35
80
100
94
77
63
72
105
126
128
Oddelek za magnetno resonanco ( MR1+MR2+MR3 )
MR abdomen (trebuh)
MR nevra (glava, vrat)
MR skelet
MR srca
MRA ožilje
MR artrografija
MR torax (prsni koš)
MR za otroke (z anestezijo)
80
168
163
78
45
129
135
74
94
222
186
81
108
129
140
109
Oddelek za ultrazvočno diagnostiko, Poliklinika
- UZ abdomen ( odrasli )
60
111
Oddelek za ultrazvočno diagnostiko, Zaloška 7
- UZ mišično kostni sistem
- UZ mehka tkiva
45
44
72
64
Rentgenološki oddelek, Poliklinika
- odd. za skeletno diagnostiko
5
8
Rentgenološki oddelek, Bolnica dr. Petra Držaja
- odd. za skeletno diagnostiko
0
0
KLINIČNI INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO
Stran 18 od 19
NA DAN 31.8.2014
NAJKRAJŠA PRIČAKOVANA
ČAKALNA DOBA (v dnevih)
Organizacijska enota / storitev
HITRO
REDNO
13
54
20
26
INŠTITUT ZA MEDICINSKO
REHABILITACIJO
Specialistična fiziatrična ambulanta
po poškodbah in operacijah
degenerativna obolenja lokomotornega sistema
KIKKB
DIHALNI TEST NA HELICOBAKTER PYLORI
Opomba:
ZA NUJNE PRIMERE NI ČAKALNE DOBE.
Stran 19 od 19