Razpis SSV PGD Zazar 2011.pdf

Comments

Transcription

Razpis SSV PGD Zazar 2011.pdf
PGD ŽAŽAR
Ţaţar 24, 1354 Horjul
tr.r: 02027-0010484348, dav. št.: 82156484
tel.: 017590200, email: [email protected]
Datum: 13. marec 2011
PGD Žažar
RAZPISUJE
POKALNO TEKMOVANJE ZA ČLANICE IN ČLANE
V SPAJANJU SESALNEGA VODA
Tekmovanje je eno izmed petih, katere razpisuje Gasilska zveza Slovenije, za Prehodni pokal
Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega voda za leto 2011.
Tekmovanje bo v soboto 26. marca 2011 ob 13.30 uri v Športni dvorani OŠ Horjul, Šolska
ulica 44, Horjul.
Tekmovalna disciplina: -VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA (Pravila gasilskih in
gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2011, str. 214).
Navodila za izvedbo vaje so objavljena tudi na spletni strani GZS ( http://www.gasilec.net ).
Tekmovalni kategoriji:
- ČLANI
- ČLANICE
Dodatne točke na leta se ne upoštevajo.
Za vsako tekmovalno enoto tekmuje 6 članov: D, St, V.1, V.2, C.1, C.2. Tekmuje se po sistemu
izpadanja, na dveh vzporednih progah. Pred začetkom tekmovanja se bo izvedel ţreb parov.
Vsaka ekipa dela vajo dvakrat (enkrat na eni progi, drugič na drugi). Upošteva se najboljši
rezultat vaje. Ekipa z boljšim rezultatom se direktno uvrsti v naslednji krog tekmovanja.
Določeno število enot (odvisno od števila prijavljenih enot) se uvrsti v naslednji krog tudi po
času. Srečni poraţenci za naslednji krog se določijo glede na izhodišče finala v katerem
nastopata dve enoti ( izhodišče 16, 8, 4, 2). Srečni poraţenci se lahko tudi ponovijo, da dobimo
potrebno izhodišče. V primeru, da je v prvem krogu neparno število enot, ekipa brez para ravno
tako izvede dve vaji, za nadaljevalno tekmovanje se upošteva čas vaje. V primeru enakega
najboljšega časa, se upošteva druga vaja. V vsakem naslednjem krogu se pomerita enota z
najboljšim časom in enota z najslabšim časom (v primeru deset enot: 1. in 10., 2. in 9., 3. in
8.,…).
Start bo za obe vzporedni progi skupen, povelje izda starter »Enote, pripravite se; Pozor, zdaj!«
izdano preko ozvočenja.
Povelje za start je objavljeno tudi na spletni strani GZS ( http://www.gasilec.net ).
Tekmovalne enote, ki so prijavljene za pokalno tekmovanje GZS, dobijo v posamezni kategoriji
na vsakem tekmovanju naslednje število točk: Vsaka enota ţe ob prvem nastopu prejme 1 točko.
Za uvrstitev v vsak naslednji krog tekmovanja prejme enota zopet po 1 točko. Zmagovalna enota
na vsakem tekmovanju dodatno prejme še 3 točke, drugo uvrščena enota dodatni 2 točki, tretje
uvrščena enota pa dodatno 1 točko.
Na koncu tekmovanja se mora najboljših 8 tekmovalnih enot izmed vsake kategorije udeleţiti
zaključka tekmovanja. Na zaključku tekmovanja morajo biti tekmovalne enote postrojene z
vsemi tekmovalci in z vso opremo, v kateri so tekmovali (brez tekmovalnih oznak).
Za sodelovanje na pokalnem tekmovanju v spajanju sesalnega voda v letu 2011 je OBVEZEN
VPIS ČLANOV V PROGRAM VULKAN IN IZDANA GASILSKA IZKAZNICA za vse ekipe,
ki so prijavljene v pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda. Za ekipe, ki ne tekmujejo za
pokal GZS, izkaznica ni obvezna.
Ţrebanje parov za člane bo ob prisotnosti desetarjev, pol ure pred pričetkom tekmovanja, za
članice pa predvidoma ob 15.00 uri.
Zaključek tekmovanja in razglasitev rezultatov bo najpozneje 30 minut po nastopu zadnje
tekmovalne enote. Prve tri ekipe v vsaki kategoriji dobijo pokale v trajno last, podelijo se tudi
prehodni pokali v obeh kategorijah.
Ker je to tekmovanje tudi zaključno tekmovanje v sklopu tekmovanja za Prehodni pokal
Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega voda za leto 2011, bo sledila tudi podelitev za
končno uvrstitev v pokalnem tekmovanju.
Prijava in informacije:
Prijavite se lahko pisno na naslov PGD Ţaţar oz. po telefonu ali na email:
PGD Žažar
Žažar 24
1354 Horjul
Janez Jazbar, [email protected], 031 380 493
Mojca Jazbar, [email protected], 031 384 789
Prijave zbiramo do srede, 23. marca 2011.
Lep pozdrav,
poveljnik PGD Ţaţar
udie. Janez Jazbar,VGČI

Similar documents