STROKOVNO SREČANJE IN OBČNI ZBOR KAKOVOSTNA IN

Comments

Transcription

STROKOVNO SREČANJE IN OBČNI ZBOR KAKOVOSTNA IN
LJUBLJANSKA REGIONALNA ENOTA VABI NA
STROKOVNO SREČANJE IN
OBČNI ZBOR
Z NASLOVOM
KAKOVOSTNA IN STANDARDIZIRANA
OBRAVNAVA V FIZIOTERAPIJI
V PETEK, 29.11.2013
v predavalnici v 4. nadstropju Univerzitetnega rehabilitacijskega Inštituta-Soča
(stavba Vrtnica, vhod iz Tomačevske ulice) s pričetkom ob 14.uri.
PROGRAM:
13.15 - 13.50 Registracija udeležencev
13.50 - 14.00 Pozdrav udeležencem
14.00 - 14.30 Nov obračunski model v dejavnosti fizioterapija 507 028 po 1.1.2014.
Damjana Jelačin Ivanovič, univ.dipl. ekon., ZZZS, Vodja-direktorica območne
enote II, predsednica Komisije za spremembo obračunskega modela v
fizioterapiji pri MZ RS
14.30 - 15.00 Pomen presoje kakovosti in strokovni nadzor v fizioterapevtski dejavnosti
Majda Klakočer, viš.fiziot.
15.00 - 15.20 Kakovostna obravnava in standardi za fizioterapevtsko prakso-primer dobre
prakse
Marja Madarasi, dipl.fiziot.
15.30 - 16.00 ODMOR
16.00 - 16.20 Pomen ocenjevanja v fizioterapiji
Milena Klopčič, dipl.fiziot.
16.20 - 16.50 Nov nabor fizioterapevtskih postopkov in kriteriji za izvajanje specialne
fizioterapevtske obravnave
Doc.dr. Urška Puh, dipl.fiziot., RSK za fizioterapijo
16.50 - 17.15 RAZPRAVA
17.15 - 18.00 OBČNI ZBOR DFS-LRE
Kotizacija:
 člani DFS-SZ
 nečlani DFS-SZ
50 € (DDV je vključen)
65 € (DDV je vključen)
Kotizacija vključuje organizacijo in izvedbo strokovnega srečanja, pogostitev med odmorom
in potrdilo o udeležbi skladno s kriteriji SPR fizioterapevtov DFS-SZ.
V prilogi je priložena prijavnica, ki jo po el. pošti pošljite nazaj na el. naslov
[email protected], kontakt Tanja Dobnik, do zapolnitve prostih mest (n=80), najkasneje do
28.11.2013.
Vabljeni v čim večjem številu!
Strokovni odbor:
Tanja Dobnik
Milena Klopčič
Organizacijski odbor:
Jasmina Beličič
Živa Arko
Vesna Hojan
Petra Durjava-Lajevec