KRAGELJ MAJA

Comments

Transcription

KRAGELJ MAJA
Curriculum vitae
OSEBNI PODATKI
KRAGELJ MAJA
Ulica XXX. divizije 15 A, SI-5000 Nova Gorica (Slovenija)
00386 40 341 222
[email protected]
Spol Ženski | Datum rojstva 12/1/1990 | Državljanstvo slovensko
OSEBNA IZJAVA
I would like to work as translator / in tourism / do office work / marketing …
DELOVNE IZKUŠNJE
- Office work, assistant , translation from Slovenian to English language for French company Veolia,
brand OTV
- Translation for Terme Čatež from Slovenian to Italian language. Fan page administrator
- Marketing and reception work at Grand Hotel Entourage**** in Gorizia, Italy
- Translated some texts (from Slovenia lang. to Italian lang.) for Slovenian building society ML DOM
- Worked at Casino Perla (Privilege point, Bongo) and Casino Park in Nova Gorica
- Hostess at different events, ex. Verona logistic fair where I was translating from Slovenian to Italian
language, hostess at Rally event, where I worked with ex english ambassador.
IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
2010-2013; University of Ljubljana, Faculty of Arts (studied Italian and French language),
2013; 1 month of intensive French course at the University Stendhal in Grenoble
2012; 3 weeks of Intensive course at the University Aix Marseille, Aix en Provence
2009 graduated at Gimnazija Nova Gorica
KOMPETENCE
Materni jezik
slovenščina
Drugi jeziki
RAZUMEVANJE
GOVORJENJE
Slušno razumevanje
Bralno razumevanje
Govorno
sporazumevanje
PISNO SPOROČANJE
Govorno sporočanje
angleščina
B2
B2
B2
B2
B2
francoščina
B2
B2
B2
B2
B2
italijanščina
C1
C1
C1
C1
C1
Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir
Komunikacijske kompetence
Good communication skills, love to work with people, organized, precise
Organizacijske/vodstvene
kompetence
8.5. 2014
© Evropska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stran 1 / 2
Curriculum vitae
Strokovne kompetence
KRAGELJ MAJA
Driving license: B
Računalniške kompetence
8.5. 2014
© Evropska unija, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stran 2 / 2

Similar documents