mag. Renata STUPAN Vodja kadrovskih procesov

Comments

Transcription

mag. Renata STUPAN Vodja kadrovskih procesov
DOBRODOŠLI
mag. Renata STUPAN
Vodja kadrovskih procesov
ZAKAJ PARNERSTVO?
Skupni namen povezave in sodelovanja z
vključenimi partnerji temelji na:
• izboljšanju kakovosti ter učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja,
• razvoju človeških virov in vseživljenjskega
učenja,
• povečanju kakovosti dela in tudi bivanja.
ZAKAJ PARNERSTVO NPK UTOPNI KOVAČ?
ŠC Slovenske Konjice – Zreče je pridobil licenco
za izvajanje postopka poklicne kvalifikacije
UTOPNI KOVAČ.
UNIOR pa je kot partner usposabljanja pridobil
pogoje za izvajanje praktičnega in teoretičnega
usposabljanja ter licenco Državnega izpitnega
centra za preverjanja znanja.
CPI – sodelujoči partner pri pripravi NPK
ZAKAJ NPK UTOPNI KOVAČ?
V lokalnem okolju se poleg UNIOR-ja
nahajajo še druga večja in manjša
podjetja ter podjetniki posamezniki, ki se
ukvarjajo s kovinsko predelovalno
dejavnostjo - tudi v prihodnje naj bi bil v
tem okolju poudarek na razvoju kovinsko
predelovalne dejavnosti.
ZAKAJ NPK UTOPNI KOVAČ?
V kovinsko predelovalni panogi je že nekaj
let zaznati vse slabši vpis v poklicne šole,
kar pomeni, da se bomo v prihodnje še
bolj soočali s pomanjkanjem strojniškega
kadra - predvsem na poklicni ravni.
ZAKAJ NPK UTOPNI KOVAČ?
Pojavljajo se kadrovske potrebe po
delavcih npr. pomožni kovač, za katere
se ne zahteva posebna izobrazba
(zaželena je sicer kovinarska poklicna
šola), saj ustreznega izobraževalnega
programa ni. V postopku uvajanja v delo,
v okviru delovnega procesa, nove
sodelavce usposobimo v samostojno
opravljanje dela utopnega kovanja
(pomožni kovač utopni kovač).
ZAKAJ NPK UTOPNI KOVAČ?
• takšna usposabljanja so ponavadi precej
ozko usmerjena,
• ustrezajo samo konkretnemu delovnemu
mestu (pomožni kovač→utopni kovač),
• niso formalno dokazljiva.
ZAKAJ NPK UTOPNI KOVAČ?
• proces utopnega kovanja se izvaja v
našem največjem programu Odkovki, kjer
so kadrovske potrebe prisotne skoraj
konstantno,
• pred krizo (leta 2008) smo zaposlovali
tudi tujce (iz Madžarske, Bosne in
Hercegovine).
Program Odkovki
S programom Odkovki se Unior uvršča med pomembne dobavitelje
avtomobilskih delov najuglednejših evropskih avtomobilskih proizvajalcev.
utopno kovanje jekla 90%
strojna obdelava odkovkov 10%
48,2%
Prodaja: 55,8 mio €
Zaposleni: 809
37%
Glavni proizvodi programa Odkovki
ojnice za motorje osebnih vozil
odkovki za ohišja in dele krmilnega mehanizma
odkovki za lastno proizvodnjo ročnega orodja
razni odkovki za potrebe avtomobilske industrije
obdelava vseh vrst odkovkov za potrebe avtomobilske
industrije in drugih odjemalcev
Reference programa Odkovki
Kupci naših proizvodov so ugledna podjetja avtomobilske industrije:
Dobavitelji: ZF Lemfoerder, GKN, Arvin Meritor, Cimos...
KLASIČNO KOVANJE
Postopek utopnega kovanja se bistveno
razlikuje od klasične kovaške obrti, kjer
kovač mehansko preoblikuje material s
prostim kovanjem med nakovali oz. kladivi.
Izdeluje se bolj enostavne izdelke v malih
serijah. Orodni kovač mora imeti veliko
ročnih spretnosti, medtem ko natančnost
ni toliko pomembna.
UTOPNO KOVANJE
Za utopno kovanje je značilno
preoblikovanje kovine s kovaškimi
stiskalnicami v orodjih z gravurami, katere
dajejo odkovkom skoraj dokončno obliko
(temperatura do 1250°C). Utopni kovač
dela bistveno bolj kompleksne odkovke.
UTOPNI KOVAČ
Utopni kovač mora imeti:
• dobro razvite ročne spretnosti,
• dober vid,
• občutek za natančnost in preoblikovanje
kovin,
• dobre psihofizične sposobnosti.
NAMEN NPK UTOPNI KOVAČ
NPK utopni kovač bo omogočal:
• možnost napredovanja in poklicnega razvoja,
• sistematično usposabljanje skozi delovni
proces in vse faze uvajanja,
• ustrezno usposobljene in kompetentne
zaposlene v procesu utopnega kovanja (višji
nivo izobraževanja in usposabljanja utopnih
kovačev),
• pridobitev formalne kvalifikacije.
SISTEMATIČNO USPOSABLJANJE
Bistveni poudarki usposabljanja:
• obnovitev in nadgradnja znanja s področja
AQ in CPV,
• tehnologije kovanja,
• osnove kakovosti,
• ravnanje z D-deli,
• osnove metalurgije.