Ukrep v zvezi s 17

Comments

Transcription

Ukrep v zvezi s 17
OSNOVNA ŠOLA KORENA
Ukrep v zvezi s 17. členom ZVZD
Zapisnik o posvetovanju z delavci
Zapisnik je sestavljen dne 06.12.2011, v prostorih Osnovne šole Korena
Spodaj podpisani udeleženci posvetovanja so razpravljali o vsebini ocene tveganja,
ukrepih za preprečevanje nezgod, upoštevanje pravila »delo brez alkohola in drugih
substanc«, delo v primeru jemanja zdravil, škodne in zdravstvene posledice ne
upoštevanja pravil varnega dela,pedagoški proces in varnost pri delu, i.p.d.
IME IN PRIIMEK
POKLIC
1. AJLEC KRISTINA
VZGOJITELJICA
2. ANŽEL ZLATKA
KUHARICA
3. CENC JADRANKA
UČITELJ
4. CVETKO MIHAELA
VZGOJITELJ
5. DJURAN ANTON
UČITELJ
6. DJURAN SUZANA
PROFESOR
7. DOVAR PETRA
PROFESOR
8. GOJČIČ DRAGICA
TAJNICA
9. GOLOB MILENA
PROFESOR
10. GRAIFONER SILVA
KUHARICA
11. JAUŠOVEC ZOFIJA
ČISTILKA
12. KRIŽAN MURKO JASMINA
PEDAGOG
13. KUŠAR NATALIJA
UČITELJ
14. LENIČ IRENA
ČISTILKA
15. LEŠNIK ANGELA
UČITELJ
16. LEŠNIK PETER
PROFESOR
17. LEŠNIK DARINKA
RAČUNOVODJA
18. LEŠNIK SANDRA
TAJNICA
19. LEŠNIK MARJANA
ČISTILKA
20. LOVREC SIMONA
PROFESOR
PODPIS:
OSNOVNA ŠOLA KORENA
21. NARAGLAV TURK NATAŠA
PROFESOR
22. NIPIČ FRANCKA
VZGOJITELJICA
23. NJIVAR METKA
UČITELJ
24. POSL BRIGITA
UČITELJ
25. PODREPŠEK SIMONA
PROFESOR
26. REBERNIK DARKO
RAVNATELJ
27. RIŽNER RENATA
UČITELJ
28. ŠENEKAR LJUDMILA
UČITELJ
29. ŠTEFANEC JOŽICA
POM.VZGOJIT.
30. VIDOVIČ MIHAELA
POM. VZGOJIT.
31. TOPLAK ANICA
PEDAGOG
32. TURK ANDREJ
POM.VZGOJIT.
33. TEPEH JANJA
PROFESOR
34. ZAJC PETER
HIŠNIK
35. KOLAR METKA
VZGOJITELJ
36. KETIŠ DARJA
ČISTILKA

Similar documents