EPOKSIDNO PASTOZNO LEPILO IN PODLIVNA MASA

Comments

Transcription

EPOKSIDNO PASTOZNO LEPILO IN PODLIVNA MASA
EPOKSIDNO PASTOZNO LEPILO IN PODLIVNA MASA
OPIS
HERPELIN 1471 je pigmentiran dvokomponentni sistem na osnovi epoksidne
tekoče smole z modificiranim aminskim trdilcem, brez topila.
UPORABA
HERPELIN 1471 je pastozno lepilo za zalivanje (fugiranje) razpok, sidranje
kovinskih in betonskih elementov in reg za trdno spojitev (tudi pri statični
obremenitvi). Uporablja se kot podlivna masa za temeljenje podnožij strojev, naprav
in podnožij industrijske opreme. HERPELIN 1471 je odličen za spajanje betonskih
delov in železa na beton, kot oprijemna povezava med starim in svežim betonom in
tudi kot talna obloga, odporna proti obrabi.
TEHNIČNI PODATKI
Mešalno razmerje v utežnih
delih
Najnižja temperatura strjevanja
Čas strjevanja
TEHNIČNI PODATKI
Prašno suh
Sposoben za obdelavo
Popolnoma trd
Tlačna trdnost
Natezna trdnost
Gostota
Viskoznost v 4mm DIN-čaši
Upogibno trdnost
Strižna trdnost
Trdnost Shore D
Volumenski skrček
Linearni skrček
Trdnost oprijemanja na beton
po
odležanju v toplotnih
spremembah
6:1
pri 10oC
pri 20oC
pri 30oC
pri 23 oC
pri 23 oC
pri 23 oC
pri 23 oC
8oC
150 minut
90 minut
45 minut
3 ure
12-24 ur
7 dni
120 N/mm2
35 N/mm2
cca 1,7 g/cm3
45-55 sek
52 N/mm2
45 N/mm2
85
2%
0,2 %
Zlom betona
HERPELIN 1471 ima izredno mehansko trdnost, visoko trdoto in izredno odpornost
proti drgnjenju.
LASTNOSTI
Posebno je treba poudariti nizko deformacijo pod pritiski. HERPELIN 1471 je
odporen proti navadni, odpadni in morski vodi, obstojen proti lugom, razredčenim
kislinam, solnim raztopinam, mazivom, pogonskim gorivom, mineralnim oljem in
alifatskim ogljikovodikom. HERPELIN 1471 praktično ne prepušča ogljikovega
dioksida in zato ščiti površine armiranega betona pred karbonizacijo, kar je za
korozijsko zaščito železne armature posebnega pomena. HERPELIN 1471 je
vremensko obstojen in le nekoliko porumeni.
PRIPRAVA PODLAGE
1
Cementne podlage morajo biti suhe, trdne, brez prahu in drobnih delcev, olja,
maščob in drugih nečistoč, ki lahko delujejo kot ločilci. Če je potrebno, moramo
podlago predhodno obdelati z vodnim, granulatnim ali peščenim peskanjem ali z
rezkanjem, brušenjem ali plamenskim obžigom. Nečistoče, ki lahko delujejo kot
ločilci moramo odstraniti z razredčilom KRAUTOXIN 2027. Dobro držeče se stare
epoksi ali poliuretanske obloge moramo dobro razmastiti in zbrusiti. Po čiščenju
moramo upoštevati čas sušenja. Nato moramo preveriti obstojnost oziroma vlečno
trdnost stare obloge. Natezna trdnost podlage mora biti najmanj 1,5 N/mm2.
Vlažnost betona na površini mora biti manjša od 4 % (določeno s CM-aparatom).
Relativna zračna vlaga ne sme preseči 80 %. Če se vlaga povečuje, moramo
podlago primerno zaščititi. Železo in jeklo morata biti pred nanašanjem
brez rje, škaje, valjarniške skorje, kakor tudi brez olja, maščobe, prahu ali drugih
nečistoč. S peskanjem moramo doseči stopnjo čistosti SA ½ po normah DIN 55928.
Temperatura 15 - 20°C
NAVODILO ZA UPORABO
MEŠANJE: Komponento A (smola) temeljito premešamo, vanjo dodamo
komponento B (trdilec) in nato s počasno vrtečim se mešalcem intenzivno
premešamo. Pripravimo samo toliko materiala, kolikor ga lahko porabimo v času
preden se le ta strdi. Nikoli ne delamo direktno v originalni embalaži! Pred uporabo
moramo premešani komponenti preliti v novo čisto posodo in vse skupaj še enkrat
dobro premešati.
UPORABA: HERPELIN 1471 nanesemo na pripravljeno podlago s čopičem,
valjčkom ali gladilko.
FIZIOLOŠKO DELOVANJE
HERPELIN 1471 je v strjenem stanju fiziološko neoporečen.
ČIŠČENJE IN
SKLADIŠČENJE
Takoj po uporabi orodje očistimo z razredčilom HERPELIN 7000. V suhem prostoru.
Temperatura ne sme pasti pod +5 oC.
PREVIDNOSTNI UKREPI
Pri delu moramo uporabljati zaščitne rokavice in zaščitno kremo za kožo. Trdilec ne
sme priti v stik s kožo in še posebej ne v oči. Madeže na koži opremo z vodo in
milom, če pa slučajno brizgne v oči, jih moramo takoj sprati z veliko vode in poiskati
zdravniško pomoč.
OPOMBE
Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz . izvajalcem so
sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne
dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe.
Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram
in se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.
Marec, 2010
AMAL d.o.o., Koprska 72a
SI - 1000 Ljubljana
Tel.: 00 386 1 200 77 40
Fax: 00 386 1 200 77 41
Email: [email protected]
W: http://www.amal.si/
2
3