Berem sam

Comments

Transcription

Berem sam
REVIJE
Knjige pisatelja
Arnolda Lobela
REGEC IN
KVAKEC
Berem sam
(Mladinska knjiga)
Knjige pisatelja
Primoža Suhodolčana
ZBIRKA POZOR
PRAVLJICE
Priporočilni seznam knjig in
revij za bralce začetnike
(Karantanija)
Zbirka knjig
ZAKLADNICA
(Educy)
Priporočilni seznam knjig in
revij za bralce začetnike
pripravili Sara Goričar, specialna
pedagoginja in Alja Bratuša, knjižničarka
na osnovi priporočil
Zbirka knjig
BEREM SAM
(Kres)
Društva BRAVO, društva za pomoč otrokom
in mladostnikom s specifičnimi učnimi
težavami http://www.drustvo-bravo.si/web/
Svetovalnega centra za otroke in
mladostnike in starše Ljubljana
http://www.scoms-lj.si/
in Bibliografije o disleksiji
Knjižnice Otona Župančiča.
Osnovna šola Polzela
Zbirka knjig
ČEBELICA
Zbirka knjig
BEREMO S
FRANČKOM
Knjige pisatelja
Erica Carla
(Mladinska knjiga)
(Tehniška založba
Slovenije)
(EPTA)
Zbirka knjižic
DROBIŽKI
Zbirka knjig
S SLIKOPISI
Zbirka knjig
KEKEC IN ...
(Didakta)
(Tehniška založba
Slovenije)
(Založba Grafenauer)
Zbirka pesmi
Knjige pisateljice
Zbirka knjižic
HRIBCI
POJTE, POJTE 4
in izštevank
ENCI BENCI 4
(DZS)
(Mladinska knjiga)
Dese Muck
O ANICI
(Mladinska knjiga)
Pripo ročilni s ez nam knjig in
revij za bralc e zač etni ke
Zbirka
Zbirka knjižic
SONČICE
Zbirka knjig
O MIŠKU TIPU
(DZS)
(Karantanija)
ZAKLADI
OTROŠTVA
klasične slovenske
ljudske in umetne
pravljice
(Mladinska knjiga)

Similar documents