DNEVI KAKOVOSTI na Zavodu RS za transfuzijsko medicino

Comments

Transcription

DNEVI KAKOVOSTI na Zavodu RS za transfuzijsko medicino
Organizatorja srečanja
Collaborating Centre for Quality Management in Transfusion Medicine
DNEVI KAKOVOSTI
na Zavodu RS za transfuzijsko medicino
Vljudno vas vabimo, da se udeležite strokovnega
srečanja Dnevi kakovosti, ki ga organiziramo ob počastitvi
10. obletnice pridobitve certifikata ISO 9001 ter ponovnem
imenovanju Kolaborativnega centra za sistem kakovosti v
transfuzijski dejavnosti Svetovne zdravstvene organizacije.
Srečanje bo potekalo 21. in 22. novembra 2014 v prostorih
Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani, Dimičeva 13
(parkirišče zagotovljeno).
Prijave na brezplačni dogodek sprejemamo do 13. novembra
2014 na elektronski naslov [email protected] ali po faksu na
01 560 98 63.
Zaposleni na Zavodu RS za transfuzijsko medicino se na dogodek prijavite
z interno prijavnico, objavljeno na intranetu ZTM po utečenem postopku
prijavljanja na izobraževanje, [email protected] (tel. 01 543 81 97).
Veselimo se druženja z vami!
1. DAN
Moderator: Marko Kiauta
Registracija udeležencev
8.00 - 8.45
Otvoritev srečanja
8.45 - 9.15
Kakovost, ki ni več zgolj črka na papirju ali fraza
Marko Kiauta,
Slovensko združenje za kakovost in odličnost
9.15 - 9.40
Sistem kakovosti na ZTM, 10-letne izkušnje
Apolonija Uran, Zavod RS za transfuzijsko medicino
9.40 - 10.05
S pozitivno organizacijsko kulturo v naslednje 10.05 - 10.30
desetletje Zavoda RS za transfuzijsko medicino
Silva Caf Vergles, Vitalife d.o.o.
Odmor 10.30 - 11.00
Sistematično obvladovanje tveganj zmanjšuje 11.00 - 12.30
negotovosti
mag. Aleš Košir,
Slovensko združenje za kakovost in odličnost
Kosilo 12.30 - 13.30
Kako s komunikacijsko odprtostjo krepimo 13.30 - 15.00
zavzetost, sodelovanje in nenehno izboljševanje
Alenka Brod, Racio razvoj d.o.o.
Odmor 15.00 - 15.15
Vloga vodstva v sistemu kakovosti 15.15 - 15.45
dr. Antonija Poplas Susič, Zdravstveni dom Ljubljana
Kaj prinaša nova izdaja standarda ISO 9001:2015 15.45 - 16.30
Marko Kiauta,
Slovensko združenje za kakovost in odličnost
Slovesnost ob jubileju 16.30 - 17.00
2. DAN
Moderatorka: Apolonija Uran
SKLOP 1 – Kazalniki kakovosti
8.30 - 9.00
Zakaj kazalniki kakovosti - njihova prava vrednost
mag. Tatjana Žagar, SIQ Ljubljana
9.00 - 9.15
Vpeljava kazalnikov kakovosti ISBT v sistem
kakovosti in hemovigilanco / Implementation of ISBT
quality indicators in the quality management and
hemovigilance system
dr. Tomislav Vuk,
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
9.15 - 9.45
Kazalniki kakovosti v dejavnosti preskrbe s krvjo
Irena Razboršek, Zavod RS za transfuzijsko medicino
9.45 - 10.15
Kazalniki kakovosti v laboratorijski medicini - od
pacienta do rezultata
asist. mag. Alenka France Štiglic,
Univerzitetni klinični center Ljubljana
10.15 - 10.30
Vodenje pritožb v transfuzijski medicini: izkušnje
hrvaškega transfuziološkega sistema / Complaint
management in transfusion medicine: Croatian
experience
dr. Tomislav Vuk,
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
Odmor
10.30 - 10.45
SKLOP 2 – Informacijska tehnologija
10.45 - 11.25
Validacija informacijskih sistemov
Gorazd Grubar, Krka, d.d.
11.25 - 12.05
LIMS kot podpora kakovosti in obvladovanje tveganja
dr. Pika Meško Brguljan, Klinika Golnik
12.05 - 12.45
Sledljivost in varovanje podatkov v informacijskem
sistemu
mag. Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec
12.45 - 13.00
Sklepna beseda
V postopku je vloga za pridobitev soglasja k programu in dodelitev licenčnih točk
ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE - ZZS
ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZZBNS
ZBORNICE LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE - ZLMS
Člani ZZBNS in ZLMS ob registraciji potrebujete člansko izkaznico zbornice.
Strokovno organizacijski odbor srečanja:
Apolonija Uran, Snežna Levičnik Stezinar, Cvetka Gregorc in Sergeja Stanko,
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Sonja Zavrl in Marinka Dodič, SIQ Ljubljana
Sponzorji srečanja:
PRIJAVNICA
na strokovno srečanje
DNEVI KAKOVOSTI NA ZAVODU RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
21. in 22. november 2014
GZS, dvorana A, Dimičeva 13, Ljubljana
Ime in priimek: _________________________________________
Organizacija: __________________________________________
Poklicna skupina (označite):
zdravnik
medicinska sestra
zaposlen v laboratoriju
drugo: ________________________________________
E-pošta: ________________________________ Telefon: __________________________________
Vaše podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1 in jih uporabljali le v namene obveščanja o naših storitvah.
Udeležba na srečanju je brezplačna. Prijave sprejemamo do 13. novembra 2014 po faksu na
številko 01 560 98 63 ali po e-pošti na naslov [email protected]
Datum:Podpis:
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _