Skladiščenje in priprava žit

Comments

Transcription

Skladiščenje in priprava žit
3/2015
Skladiščenje in priprava žit
P
ravilnega in kvalitetnega shranjevanja žit ne smemo prepustiti
naključju !
Na letno rast kmetije in dobičkonosnost
v veliki meri poleg počutja in udobja živali vpliva tudi hrana živali. Mešanice žit so
bogate z dragocenimi hranili in prav kakovost krme in zadržanje vsebnosti hranil v
zrnu dosežemo z dobro pripravo v zmogljivih mešalnih sistemih:
•Mletje žit preko visokozmogljivih mlinov
različnih izvedb – tudi CO2 koruze.
•Predpripravljene (predmlete) komponente
omogočajo enostavnejšo, hitro in energijsko varno pripravo krmnih mešanic v
krmnih sistemih.
•Uporaba enostavnih in kompaktnih
mešalnic krmil.
•Sistem priprave komponent je lahko po
želji rejca upravljan popolnoma ročno ali
popolnoma avtomatsko.
•Skladiščenje mletih frakcij v za to primerne skladiščne sisteme; za suhe frakcije UV
travira silosi, kovinski silosi za notranjo
postavitev, zalogovniki za predmleto CO2
komponento v celoti iz nerjavečega jekla
ali poliesterni silosi.
•Skladiščenje žit v poliesternih silosih za
manjše obrate ali v kovinskih silosih za
večje obrate.
Mešalnice krmil
Kakovostno krmno mešanico dobimo s
pravilno izbiro žit, ki so bogata z dragocenimi hranili, in dobro premešanimi sestavinami, ki tvorijo krmni obrok. Pri tem so nam
v pomoč enostavne in kompaktne mešalnice krmil, kjer je gnetilnik ali mlin za mle-
24
tje nameščen že v kompletu mešalnice. Vse
mešalnice imajo možnost ročnega vsipavanja vitaminsko-mineralnih komponent, vse
to pa količinsko doziramo preko tehtnice, na
kateri je mešalnica pritrjena
Ekonomski učinki in gospodarnost
na kmetiji
V praksi se je izkazalo, da je zelo rentabilna
investicija v skladiščno-mlinske kapacitete
na kmetijah, ker tako z žetvenim spravilom
lastnih žit kot z nabavo žit v žetvenem času,
ko so cene zelo ugodne, lahko pripravljamo
cenovno zelo ugodno močno krmilo za svoje
živali na kmetijah. Investicije v skladiščno-mlinske kapacitete pa se dokazano najhitreje amortizirajo ravno skozi ta ekonomski
učinek.