Navodila RE7000D.pdf - Delko

Comments

Transcription

Navodila RE7000D.pdf - Delko
NAVODILA ZA UPORABO
Digitalni Multimeter RE7000D
POZOR!
Preden začnete uporabljati inštrument, pozorno preberite navodila! Multimeter lahko uporabljate za merjenje AC / DC napetosti, DC toka, upornosti,
preverjanje diod in tranzistorjev in ima izhodno napetost pravokotne oblike.
OPIS MULTIMETRA (glej sliko)
1 – LCD Prikazovalnik
2 – Funkcijsko stikalo (preklopnik)
3 – Priključek za MASO (COM)
4 – Priključek za merjenje V, mA in Ω
5 – Priključek za območje 10 A
6 – Vtičnica za merjenje ojačanja tranzistorjev (hFE)
UPORABA MULTIMETRA
1. Merjenje napetosti DC / AC
a) Priključite RDEČO vezico v priključek ˝VmAΩ˝ in ČRNO vezico v prikluček ˝COM˝.
b) Nastavite funkcijsko stikalo na položaj V= / V~. Če niste prepričani o veličini merjene napetosti nastavite preklopnik na najvišje območje.
c) Priključite vezice na merilne želene merilne točke.
2. Merjenje upornosti
a) Priključite RDEČO vezico v priključek ˝VmAΩ˝ in ČRNO vezico v priključek ˝COM˝.
b) Nastavite funkcijsko stikalo na položaj, ki zadošča želeni vrednosti upornosti (Ω).
c) Predno začnete z merjenjem upornosti se prepričajte, da naprava ni pod napetostjo in da so kondenzatorji izpraznjeni.
3. Merjenje enosmernega toka (DC)
a) Priključite RDEČO vezico v priključek ˝VmAΩ˝ in ČRNO vezico v priključek ˝COM˝.
POZOR: Za merjenje toka med 200 mA in 10 A priključite RDEČO vezico v priključek 10 A!
b) Nastavite funkcijsko stikalo na želeno območje merjene vrednosti enosmernega toka (DC A)
c) Priključite vezice zaporedno v tokokrog bremena, kateremu želite izmeriti tok.
4. Diodni in Kratkostični test
a) Priključite RDEČO vezico v priključek ˝VmAΩ˝ in ČRNO vezico v priključek ˝COM˝.
b)
c)
Nastavite funkcijsko stikalo na pozicijo
Priklučite RDEČO vezico na Anodo merjene diode in ČRNO vezico na Katodo diode in odčitajte padec napetosti kolena na LCD
prikazovalniku.
d) Če ste vezice priključili ˝obratno˝, boste na prikazovalniku videli 1.
e) Pri kratkostičnem testu boste zaslišali pisk, če je upornost med merjenima točkama manjša kot približno 70 Ω.
5. Merjenje ojačanja tranzistorjev (hFE)
a) Nastavite funkcijski preklopnik na položaj hFE.
b) Ugotovite, če je merjeni tranzistor tipa NPN ali PNP in vstavite nogice tranzistorja (emitor, baza, kolektor) v ustrezne luknjice priključka za
merjenje hFE.
c) Odčitajte vrednost hFE, ki je bila izmerjena pri baznem toku 10 µA in Vce 2,8 V.
6. Izhod Pravokotne napetosti
a) Priključite RDEČO vezico v priključek ˝VmAΩ˝ in ČRNO vezico v priključek ˝COM˝.
b)
c)
Nastavite funkcijsko stikalo na položaj
, pri čemer služita RDEČA in ČRNA vezica kot izhodni terminal multimetra.
Izhodni signal je pravokotne oblike frekvence 50 – 60 Hz in napetosti približno 3,0 Vpp.
ZAMENJAVA BATERIJE IN VAROVALKE
1.
Pred menjavo baterije ali varovalke izključite vezice iz tokokroga in multimeter izklopite.
2.
Odstranite vijak na hrbtni strani multimetra.
3.
Uporabite baterijo: 9V 6LF22. Predlagamo uporabo 9V alkalne baterije proizvajalca GP Batteries.
4.
Uporabite varovalko: 0,2A; Hitra.
POZOR!
1.
Ne uporabljajte multimetra, če hrbtna stranica ni pritrjena.
2.
Pred menjavo baterije ali varovalke izključite vezice iz tokokroga in multimeter izklopite.
3.
Da preprečite poškodbe uporabite samo varovalko vrednosti 200 mA / 250 V.
VARNOSTNA OPOZORILA
Pred meritvijo se vedno se prepričajte, da je Funkcijsko stikalo v pravem položaju.
Pri meritvah visokih napetosti ravnajte izredno previdno. Napetosti večje od 60 V, so lahko življensko nevarne!
Pri merjenju Upornosti (Ω), se prepričajte da tokogrog ni pod napetostjo!
TEHNIČNE LASTNOSTI MULTIMETRA
Merilna metoda:
Dvojni integracijski način
Prikazovalnik:
3 ½ digita LCD
Hitrost vzorčenja:
2-3 krat na sekundo
Temperaturno območje delovanja:
0°C – 40°C, manj kot 80 % vlažnost
Dimenzije:
135 x 70 x 32 mm
Teža:
cca 150 g (z baterijo)
DC Napetost
Območje
Resolucija
Natančnost
200 mV
0,1 mV
2V
1 mV
+/- (0,5%+2 digita)
20 V
10 mV
200 V
100 mV
600 V
1V
+/- (0,8%+2 digita)
Vhodna upornost: 10 MΩ na vseh območjih
Največja vhodna napetost: 600 V
DC Tok
Območje
200 µA
2 mA
20 mA
200 mA
2 A / 10 A
Resolucija
0,1 µA
1 µA
10 µA
0,1 mA
10 mA
AC Napetost
Območje
Resolucija
200 V
100 mV
500 V
1V
Natančnost
+/- (1,2%+10 digitov)
Frekvenca: 45 do 400 Hz
Največja vhodna napetost: 500 Vrms AC
Natančnost
+/- (1,0%+2digita)
+/- (1,2%+2digita)
+/- (2,0%+2digita)
Upornost
Območje
Resolucija
Natančnost
200 Ω
0,1 Ω
2 kΩ
1Ω
+/- (0,8%+2digita)
20 kΩ
10 Ω
200 kΩ
100 Ω
+/- (1,2%+3digite)
20 MΩ
10 kΩ
Diodni test: Delovni tok cca. 1 mA, odprti tokogrog
Napetost cca. 3,0 V
DELKO d.o.o.
PE Ljubljana
Šmartinska c. 152, 1533 Ljubljana
Tel: 01 540 10 15, Fax: 01 585 14 33
E-pošta: [email protected]
PE Koper
Ankaranska 7, 6000 Koper
Tel: 05 630 1 630, Fax: 05 630 1 631
E-pošta: [email protected]
EBAX d.o.o.
PE Kranj
Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj
Tel: 04 234 33 33, Fax: 04 234 32 32
E-pošta: [email protected]
ZA VSE DODATNE INFORMACIJE SE OBRNITE NA OSEBJE V ZGORAJ NAŠTETIH POSLOVALNICAH !!!
Garancija: (Garancijo uveljavite na prodajnem mestu, kjer ste blago kupili, ali v DELKO d.o.o. v Ljubljani !)
Garancijski rok prične teči z dnevom izročitve in traja 12 mesecev. Uvoznik jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem
roku, v katerem bo na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na izdelku zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi. Zagotovljeno
je 3 letno servisiranje. Če traja popravilo v garancijskem roku več kot 10 dni od dneva prijave okvare, se garancijski rok podaljša za toliko,
kot je trajalo popravilo.Če blago ni popravljeno v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva nov izdelek ali
povračilo plačanega zneska. Garancija za izdelek obsega zamenjavo defektnih delov in sklopov ali njihovo popravilo tako, da so tehnično
brezhibni. Garancija preneha, če je okvara na izdelku nastala zaradi: 1)popravila v nepooblaščeni delavnici, 2)vgrajevanja neprimernih delov
ali predelave, 3)neupoštevanja navodil o uporabi, 4)mehanskih poškodb, 5)višje sile (strela, itd.). Naravna obraba izdelka je izključena iz
garancijske obveznosti.Garancija ne velja v primeru poškodb zaradi neprimerne uporabe ali preobremenitve. Seznam pooblaščenih servisov:
AVS Audio Video Servis, Budja Igor s.p., Hribarjeva 38, 1234 Mengeš