3. RAZRED

Comments

Transcription

3. RAZRED
3. RAZRED
DOMAČE NALOGE
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
ZVEZKI IN POTREBŠČINE V 3. RAZREDU
LIKOVNI POUK:
ŠPORTNA VZGOJA:
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
SLOVENSKI JEZIK:
MATEMATIKA:
SPOZNAVANJE OKOLJA:
ŠOLSKA TEKMOVANJA IN NATEČAJI
DOMAČE NALOGE
Domače naloge so vsakodnevne. Z njimi si učenci privzgajajo delovne navade, utrjujejo novo učno snov in se
učijo odgovornosti in samostojnosti. Za beleženje domačih nalog ima vsak učenec posebno beležko.
Doma naj bo namenjena skrb tudi urejanju šolske torbe in potrebščin v njej.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Znanje učencev se skozi celo šolsko leto preverja in ocenjuje ustno in pisno. Učenci so številčno ocenjeni.
Podlaga za opisne ocene so cilji in standardi znanja.
ZVEZKI IN POTREBŠČINE V 3. RAZREDU
Velik brezčrtni zvezek,
velik karo zvezek/ centimetrski,
velik zvezek z vmesno črto (Tako lahko),
velik črtani zvezek/ centimetrski (Tako lahko),
mali črtani zvezek/ centimetrski/ tanek (40 listov),
kartonska mapa z zavihki,
lepilo za papir,
škarje z zaobljenima konicama,
malo šablonsko ravnilo,
peresnica (suhe barvice, flomastri, 2 svinčnika, radirka, šilček, nalivno pero),
platnena vrečka za shranjevanje šolskih copat
LIKOVNI POUK:
Tempera barvice Aero,
3 čopiči različnih debelin (tanek, srednji in
debelejši), lonček, krpica in paleta,
mastne voščene barvice,
Das masa/ rjava in bela/ polkilogramska,
40 risalnih listov.
ŠPORTNA VZGOJA:
Kratke hlače in majica s kratkimi rokavi/ dres,
copati z gumo na podplatih,
vrečka za športno opremo.
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
SLOVENSKI JEZIK:
Marija Grginič: ABC 3 ( drugi del) – delovni zvezek v 3. razredu, Izolit;
Marija Grginič: Moje branje svet in sanje, Berilo za 3.razred devetletne osnovne šole, Izolit.
MATEMATIKA:
Mara Cotič: Svet matematičnih čudes 3 – 1., 2. in 3. zvezek, zbirka učnih listov;
DZS;
Mara Cotič: Svet matematičnih čudes 3 – učni listi; DZS;
Računanje je igra 3, Sonja Osterman.
SPOZNAVANJE OKOLJA:
M. Antič: Okolje in jaz 3, Spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, delovni zvezek in
učbenik,
Modrijan.
ŠOLSKA TEKMOVANJA IN NATEČAJI
Bralna značka pri slovenščini,
Bralna značka v italijanskem jeziku,
Cankarjevo priznanje – tekmovanje v znanju slovenščine,
Kengurujček – tekmovanje v znanju matematike,
Zlati sonček,
Skrb za zdrave in lepe zobe,
Cici vesela šola,
Računanje je igra ter
ostala razpisana tekmovanja in natečaji na katera bomo vabljeni med letom.
NAŠ MOTO JE KREPITEV UMA IN DUHA TER VZGOJA SRCA.
Aktiv 3. razreda: Milva Vuković, Sonja Požar

Similar documents