Poly4EmI projekt, Alexis Zrimec in Mateja Dermastia, Ministrstvo za

Comments

Transcription

Poly4EmI projekt, Alexis Zrimec in Mateja Dermastia, Ministrstvo za
Poly4EmI
POLYMERS FOR EMERGING INDUSTRIES
CIP CLUSTERS AND ENTREPRENEURSHIP IN SUPPORT
OF EMERGING INDUSTRIES
64/G/ENT/CIP/13/C/N04C02
mag. Mateja Dermastia
dr. Alexis Zrimec
Biopolimerni dan
Slovenj Gradec, 6.5.2014
BIO-INDUSTRIJA – koncept
Biomasa in odpadki
Biorafinerija
Goriva
Kemikalije in materiali
Hrana in dodatki
Zakaj bio-zasnovana industrija
RAST
DELOVNA
MESTA
ENERGIJA IN
PRODUKTI
Energy
security
KLIMATSKE
SPREMEMBE
• GLOBALNI BIO TRG BO DO LETA 2020 VELIK 200
MRD EUR*
• 1 MILIJON DELOVNIH MEST DO 2030 –
PREDVSEM NA PODEŽELJU**
• LOKALNI VIRI IN LOKALNA PRODUKCIJA BLAGA
IN PRODUKTOV – ZMANJŠEVANE ODVISNOSTI
OD UVOZA***
• ZMANJŠEVANJE EMISIJ CO2****
Sources:
* The Future of Industrial Biorefineries, World Economic Forum, 2010
** Next generation ethanol and biochemicals: what’s in it for Europe?, Bloomberg New Energy Finance, 2010
*** Innovating for sustainable growth: a bioeconomy strategy for Europe, European Commission, 2012
**** Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA), Biobased Industries Consortium, 2012
3
KORISTI ZA EVROPO
Ustvarjanje vrednosti z maksimiziranjem potenciala odpadkov in
ostankov kmetijstva, predelave hrane, lesne industrije
Diverzifikacija dejavnosti in rast dohodkov podeželja
Ustvarjanje nove vrednosti obstoječih verig vrednosti in razvoj novih
verig vrednosti za revitalizacijo industrijskega okolja in podeželja
Nova generacija bio-zasnovanih materialov in kompozitov v
biorafinerijah
Vzpostavitev konkurenčne bio-zasnovane infrastrukture za
pospešvanje hitrosti novih delovnih mest: vsaj 80% na podeželju in
nerazvitih območjih
Cilji do 2030: zamenjava vsaj 30% fosilnih kemikalij in materialov z
bio-zasnovanimi ter vsaj 25% biogoriv
Evropa zaostaja v demonstraciji
100%
6%
2%
90%
80%
70%
58%
48%
60%
FP7
50%
92%
30%
32%
20%
24%
10%
11%
0%
China
US
Applied research
Basic research/FP7
28%
40%
Demonstration
EU
Source: Key Science and Engineering Indicators, National Scientific Board, 2010 Digest, NSF,
http://cordis.europa.eur/erawatch, OECD “Research & Development Statistics”
Izziv EU: Premostiti prepad med invencijami in
njihovim izkoriščanjem
Raziskave
Znanje
Biozasnovani
produkti
Inovacijska in komercializacijska
vrzel: prenos v gospodarsko
izkoriščanje
Sposobnost komercializacije in proizvodnje produktov visoke dodane vrednosti je v
sposobnosti demonstracije obsega proizvodnje biorafinerij za industrijske potrebe
Polimerni materiali – v vseh industrijah,
zdravstvu, igri….
… in tam kjer jih ne rabimo
Spremenjeni načini proizvodnje in uporabe
polimerov
Poly4EmI
• Investicije v ključne tehnologije multiplikativni učinek
Polimerna in sorodna industrija: 70% industrijskega izvoza, 2/3 vseh
poslovnih investicij v RR
• Razvoj novega policy modela za stimuliranje transformacije
industrijske strukture na osnovi “cross-cutting” tehnologij
• Preoblikovanje obstoječih verig vrednosti in razvoj novih
• Podpora kreiranju novih podjetij in rast MSP
Izboljšati učinkovitost inovacijskega okolja Slovenije –
spremeniti meje med sektorji, povečati kreativnost in učinovitost
rabe virov
Ciljne skupine: potrebe / omejitve
Industrija
MSP
•
•
•
•
•
•
Nizka dodana vrednost
Nizek dotok novih inovativnih podjetij
Iskanje priložnosti – prilagajanje
cirkularni ekonomiji
Zaostajanje v produktivnosti
Počasna rast inovativnih
Omejeno poznavanje potenciala “bio”
Grozdi
•
•
•
•
•
•
Vključujejo le nekaj industrij - zelo
sektorsko orientirani
Sodelovanje med grozdi je omejeno
Omejeni na obstoječe verige vrednosti
Prevladujoča vloga velikih podjetij
Podjetništvo je omejeno, nezaželeno
Omejena sposobnost podpiranja
medsektorskega sodelovanja
Omejeno poznavanje “bio-industrije”,
prihajajoče zakonodaje ter potenciala
biopolimerov, za katere Slovenija ima
znanje in potencial
Novo – sistemski pristop
• Razviti in testirati nov
model inovacijske politike
• Sistemski pristop stimuliranja
transformacije industrijske
strukture na osnovi crosscutting tehnologij
• Vzpostaviti platformo
obstoječih grozdov
• Izboljšati učinkovitost
slovenskih politik
• Okrepiti podporo
podjetništvu
• Stimulirati radikalne inovacije
in novo industrijo
• Okrepiti spodbudno okolje za
radikalne nove rešitve
EU prepoznava vodilno vlogo grozdov in
mrež v razvoju novih industrij
• Vzpostavitev NOVE – SKUPNE platforme grozdov s
ciljem:
– Izboljšanje in razvoj storitev (grozdov) v podporo
NOVIM INDUSTRIJAM – radikalne inovacije, nove
verige vrednosti
• Tesno sodelovanje z EU regijami in 5 drugimi
projekti iz razpisa
– Krepitev tehnoloških in storitvenih kompetenc
– Mednarodna vpetost in prepoznavnost – vključevanje
novih industrij in MSP v Sloveniji in tujini
– Krepitev managerskih in tehničnih sposobnosti
grozdov / mrež
PRVI KORAKI – POLICY
(marec – junij 2014)
POLICY LEARNING & REGIONAL STRATEGY
• Prednosti, slabosti – Kako razvita / zrela je biopolimerna
industrija v Sloveniji?
• Stress test in Peer Review z drugimi regijami EU (na bioindustriji in emerging industries)
• Ocena učinkov politik
Implementacijska Strategija – del pametne specializacije –
september 2014
Platforma grozdov – brokerage platforma
1. Roadmapping in foresight:
– trendi, tržne aplikacije, priložnosti,
– učinki na strukturo industrije in politiko
2. Value chain analiza
– Mapiranje, profil podjetij
– Potencial načrtovanja in razvoja novih verig
3. Identifikacija radikalno novih rešitev in priložnosti
4. Predizbor in validacija projektov
Podpora projektom – testiranje politike /
instrumentov v praksi
• Identifikacija ključnih ovir za medsektorsko sodelovanje
in doseganje učinkov
• Razvoj in testiranje novih storitev v podporo podjetništvu:
– obsotoječe storitve PoliMaT, ACS, GZS, PCCL
– obstoječi ukrepi / instrumenti politike
– novi instrumenti
• Podpora izbranim projektom:
– cilj podpreti 20 projektov prek vaucher sistema
– lahko sodelujejo podjetja / podjetniki iz EU
Poly4EmI je unikaten med ostalimi 5
projekti, izbranimi v okviru razpisa
• Platforma omogoča direktno vključevanje / povezovanje
z drugimi 5 projekti
• Omogoča drugim projektom iniciacijo transformacije v
biopolimerno industrijo
Poly4EmI podpira razvoj bio-industrije Evrope
Povezati v mrežo in verige
- 50 pisem podpore – danes
- 300 aktivnih udeležencev v celotnem projektu
INOVATIVNO PODEŽELJE IN
STORITVE
1. Lesno predelovalna industrija
2. Papirništvo
3. Kmetijstvo in prehrambena
industrija
4. Odpadki
TER INDUSTRIJO
• Avtomobilska
• Gospodinjski aparati
• Premazi, lepila
• Gradbeni materiali
• Medicinski pripomočki
• Kemija
RAZVIJATI BIO-INDUSTRIJO SLOVENIJE Z AKTIVNO
VKLJUČITVIJO V EU BIO-ZASNOVANE PROJEKTE