jure smej, pozavna, 26.7.

Comments

Transcription

jure smej, pozavna, 26.7.
Ţivljenjepis
JURE SMEJ, POZAVNA
Rojen v Mariboru je glasbeno pot začel leta
1991. Pozavno se je pričel učiti prof. Albertu
Kolblu in kasneje pri prof. Stanku Vavhu.
Šolanje je nadaljeval v Srednji glasbeni in
baletni šoli Maribor (Umetniška gimnazija) pri
prof. Mihaelu Švaganu. Po uspešno opravljenem
sprejemnem izpitu je študij nadaljeval na Visoki
šoli za glasbo v Freiburgu pri priznanem
profesorju in solistu Branimirju Slokarju, kjer
je leta 2009 tudi z odliko diplomiral.
V času šolanja je kot solist, prav tako pa kot
komorni glasbenik prejel številne nagrade na
drţavnem tekmovanju mladih glasbenikov
Slovenije (Temsig). S kvartetom pozavn
Fourtissimo je na mednarodnem tekmovanju
osvojil drugo nagrado evropskega mesta Passau.
V času šolanja na SGBŠ Maribor je prejel
nagrado Dr. Roman Klasinc za izjemne
umetniške doseţke, prejel jo je kot solist, prav
tako pa kot član kvarteta. Med študijem je kot
zmagovalec tekmovanja v konkurenci številnih
instrumentov prejel tudi nagrado in štipendijo za
nadarjene glasbenike (Helene Rosenberg
stiftung).
Leta 2007 se je izmed 90 pozavnistov uvrstil
med 10 najboljših na enem najmočnejših
tekmovanj - Citta di Porcia.
Redno je sodeloval in sodeluje s priznanimi
glasbeniki in orkestri (Slovenska filharmonija,
Orkester RTV Slovenije, theater Freiburg). Od
leta
2010 - 2013 je deloval kot učitelj pozavne na
Konzervatoriju za glasbo in balet Maribor, od
leta 2010 je po uspešno opravljeni avdiciji
zaposlen kot solo pozavnist opernosimfoničnega orkestra v Mariboru.
GLASBENE STORITVE
MARJAN FEGUŠ SP
PODLEHNIK 5D
2286 PODLEHNIK
TEL: 0038651430599
TRR: SI56 6100 0000 6798 689
PRIJAVNICA ZA
MEDNARODNO POLETNO
ŠOLO POZAVNE 26. 7. – 2. 8.
2014 ROGAŠKA SLATINA
JURE SMEJ
Ime in priimek
__________________________________
__________________________________
Telefon
__________________________________
E- mail
_________________________________
a) Ţelim igrati na zaključnem koncertu
b) Ne ţelim igrati na zaključnem koncertu
Predlog programa (navesti naslov in
avtorja dela)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Datum in kraj rojstva
___________________________________
___________________________________
Naslov
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Podpis (mladoletnim podpiše eden od
staršev)
___________________________________
___________________________________
Cena poletne šole znaša:
aktivni udeleţenec 290 eur,
pasivni udeleţenec 100 eur.
Ob prijavi je potrebno poravnati 100 eur
prijavnine.
190 eur se poravna do 10. 7. 2014
Prijavnino nakaţite na TRR: SI56 6100
0000 6798 689
Pri plačilu navedite sklic:
SI00 1471872014
Mednarodna poletna šola se bo izvajala v
prostorih GLASBENE ŠOLE ROGAŠKA
SLATINA, Kidričeva 26/a, 3250 Rogaška
Slatina.
ROK PRIJAVE JE 15. JUNIJ 2014.
PRIJAVNICE MORAJO BITI
NASLOVLJENE NA:
GLASBENE STORITVE MARJAN
FEGUŠ SP PODLEHNIK 5D, 2286
PODLEHNIK z oznako
»MEDNARODNA POLETNA ŠOLA«
Dodatne informacije GSM: 0038651/430599.
Moţnost ugodnega bivanja v neposredni
bliţini šole.

Similar documents