Potni nalogi

Comments

Transcription

Potni nalogi
Pravočasnost, točnost in računalniška priprava podatkov!
Od 1.1.2014 bo potrebno poročati Davčni upravi Republike Slovenije tudi o
prejemkih delavca, ki niso obdavčeni (do uredbe). Z modulom Potnih nalogov vam
omogočamo avtomatski prenos obračunanih potnih stroškov za službena
potovanja (dnevnice, že izplačani stroški na TRR, idr.) v modul Obračun plač, kjer se
kreirajo REK obrazci.
Če ni avtomatskega prenosa obračunanih potnih stroškov za službena potovanja v
modul Obračun plač, mora delodajalec te podatke ročno vnašati v plače.
Torej? Zagotovite si pravočasno poročanje obračunanih potnih stroških za službena
potovanja tudi preko modula Obračun plač.
PREDSTAVITEV MODULA
POTNI NALOGI
Potni nalog je računovodska listina, ki omogoča spremljanje in dokazovanje službenih potovanj
zaposlenih ter upravičenost povračila stroškov, ki so nastali pri službenem potovanju.
Perftech.Largo v modulu Potni nalogi vam omogoča:
 izpis naloga za službeno potovanje,
 obračun potnih stroškov,
 avtomatski izračun dnevnic in kilometrine,
 spremljanje akontacij za potne stroške,
 vnos potnih poročil,
 prenos v blagajno oziroma v glavno knjigo,
 izdelava virmanov za potni nalog.
Perftech d.o.o.
Dodatne informacije: pri vašem komercialnem skrbniku ali pri ge.Uranjek (tel. 051 357 372; e-naslov:[email protected])
1/4

modul Potni nalogi
Slika 1: Vnos potnega naloga za delavca. V istem obrazcu se obračunajo tudi stroški službenega
potovanja.
Slika 2: Likvidacija potnih nalogov. Možnost priprave zbirnega plačilnega naloga za posameznega
delavca. Ob likvidaciji je možen tudi takojšen prenos potnih nalogov v glavno knjigo.
Perftech d.o.o.
Dodatne informacije: pri vašem komercialnem skrbniku ali pri ge.Uranjek (tel. 051 357 372; e-naslov:[email protected])
2/4
modul Potni nalogi
Slika 3: Evidenca kilometrine. Spremljanje prevoženih kilometrov za vozila, vpisana v poslovni sistem
Largo - Vodenje službenih in privatnih kilometrov
Izpisi potnih nalogov:



različne oblike izpisov potnega naloga,
izpis stroškov potnega naloga,
izpis obračuna potnih stroškov – z izpisom potnega poročila, vnesenega v Largo.
Analize potnih nalogov:




grafična analiza potnih nalogov,
analiza potnih nalogov po državah potovanja,
analiza izplačil v blagajni in potnih nalogih,
seznam obračunanih potnih nalogov po delavcih z rekapitulacijo stroškov.
Izplačilo potnega naloga:
Potne naloge je v Largu možno izplačati na več načinov:
- gotovinsko iz modula Blagajna,
o izplačilo posameznega potnega naloga,
o izplačilo zbirnika potnih nalogov,
-
nakazilo na transakcijski račun delavca s plačilnim nalogom,
o možnost priprave zbirnega plačilnega naloga za delavca – več potnih nalogov, en
plačilni nalog – prihranek pri bančnih stroških,
-
izplačilo vključeno v izplačilo plač v modul Obračun plač,
o uporaba ustrezne vrste izplačila ob prenosu v plače,
o obračun prispevkov za dnevnice in kilometrino nad uredbo o povračilu stroškov.
Perftech d.o.o.
Dodatne informacije: pri vašem komercialnem skrbniku ali pri ge.Uranjek (tel. 051 357 372; e-naslov:[email protected])
3/4
modul Potni nalogi
Povezave z drugimi moduli
Priklic določenih podatkov iz delovnega naloga v potni nalog:
- priklic podatkov o kraju potovanja, datumu odhoda,….
Pokrivanje stroškov potnega naloga z akontacijo iz blagajne:
- priklic podatkov o akontaciji iz blagajne ali iz vknjižb glavne knjige,
- samodejno zapiranje akontacije v modulu Blagajna.
V upanju, da smo vas prepričali, da bi vam rešitev obračuna potnih nalogov prihranila čas in
denar, nas pokličite, pišite. Z veseljem vam bomo prisluhnili in pripravili rešitev, ki vam bo
pomenila olajšanje dosedanjega dela.
Perftech d.o.o.
Dodatne informacije: pri vašem komercialnem skrbniku ali pri ge.Uranjek (tel. 051 357 372; e-naslov:[email protected])
4/4