KLINIČNA POT: BOLAN NOVOROJENČEK – POLICITEMIA SOP

Comments

Transcription

KLINIČNA POT: BOLAN NOVOROJENČEK – POLICITEMIA SOP
SOP 100-012
KLINIČNA POT:
BOLAN NOVOROJENČEK – POLICITEMIA
Verzija: 1
ZDRAVNIKI
Veljaven od: 8.5.2012
ZN OPAZOVANJE

PLETORIČEN ALI CIANOTIČEN

TREMOROZEN

ZASPAN
ANAMNEZA
/ I.U. HIPOKSIJE, …./
PREV. PODLAGA,PAPIR,SVINČNIK,
SLUŠALKE,LOPARČKI,PLENICE,ROBČKI
RAZKUŽILO ZA PULT
PREGLED NOVOROJENČKA
/+SFD, LGA, KLINIČNA SLIKA ZNIŽANEGA KS,…./
ALKOHOL,ZLOŽENČKI,IGLA,KIVETA Hb /EPRUVETA,
APARAT ZA MERJENJE Hb (ALI
LABORATORIJ),MIKROPOR
POTRDITEV
POVIŠAN HEMOGLOBIN (Hb)
ODVZEM KRVI IZ PETKE ALI CELOTEN
HEMOGRAM
DA
NE
NAVODILA
NAMESTITEV INFUZIJE
KONTROLA NASLEDNJI DAN
ALKOHOL,ZLOŽENČKI,KANILA, FIKSACIJA KANILE,INF.
SISTEM, TEKOČINE,
T-KONEKT
+ NADZOR
+ KONTROLE
INFORMIRANJE STARŠEV
+ EV.VENEPUNKCIJE
ALKOHOL,ZLOŽENČKI,IGLA, KIVETA Hb, /EPRUVETA,
APARAT ZA MERJENJE Hb (ALI LABORATORIJ),
MIKROPOR
ODVZEM KRVI IZ PETKE ALI CELOTEN HEMOGRAM
KONTROLA Hb NASLEDNJI DAN
ČAS/OTROKA: 20 MINUT
+ OB KONTROLAH: 10 MINUT
MED.SESTRA
ČAS/OTROKA: 30 MINUT
+ OB KONTROLAH: 10 MINUT
ZDRAVNIK
APARATURE +MATERIAL
Pripravil:
Pregledal:
Odobril:
Stran:
Lea Ahčin
Andreja Cerkvenik Škafar
Andreja Cerkvenik Škafar
1 od 1