Prenesi datoteko - Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Comments

Transcription

Prenesi datoteko - Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
NATEČAJ ZA EKO-NOVOLETNO VOŠČILNICO
Maribor, 21. 11. 2014
Dragi mladi ustvarjalci in mentorji!
Osnovnošolce v 3. triadi in dijake Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor
vabimo k sodelovanju v nagradnem natečaju za najlepšo eko-novoletno voščilnico.
Pogoji:
- ročna izdelava voščilnice iz naravnih ali zavrženih materialov,
- vsak udeleženec natečaja lahko prispeva eno voščilnico,
- voščilnico izdelajo doma ali v šoli in jo prinesejo ali pošljejo na Srednjo gradbeno šolo in
gimnazijo Maribor s pripisom NOVOLETNA VOŠČILNICA, s podatki (avtor, razred,
šola, mentor) – zapisanimi na priloženem listu v voščilnici,
- OŠ lahko voščilnice pošlje tudi skupinsko (največ 30),
- voščilnice zbiramo do 15. 12. 2014,
- voščilnic ne vračamo,
- v avli Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor bomo pripravili razstavo novoletnih
voščilnic in za najboljše tri prejmejo mladi izdelovalci nagrado (enodnevni izlet za dve
osebi v muzej na prostem v Stübing, Avstrija),
- poročilo komisije bo objavljeno na spletni strani SGŠGMB in preko elektronske pošte na
na OŠ.
Prijazno vas vabimo k sodelovanju!
Ravnateljica
Alenka Ambrož Jurgec, univ.dipl.inž.grad.
Komisija:
Dunja Počivalšek, univ.dipl.inž.arh.
Polonca Šerer, univ.dipl.inž.arh.
Metka Topolič, univ. dipl. inž. grad.