Katalog in cenik IT storitev

Comments

Transcription

Katalog in cenik IT storitev
RC IKT d.o.o.
Ljubljanska cesta 24a
SI-4000 Kranj
T: +386 4 207 20 00
F: +386 4 207 27 12
[email protected]
www.rcikt.com
Katalog in cenik IT storitev
Ponudba
Cena/mesečno
Kratek pis ponudbe
Koda
Basic HelpDesk +
namizni PC
30,5€/PC + 8 €
(SPLA)
HelpDesk podpora na najetem
namiznem PC v delovnem času od 07.30
– 15.30, odzivni čas 3 h
BP_HDPC
Basic HelpDesk brez
najema namiznega PC
13,5€/PC
HelpDesk podpora na namiznem PC v
delovnem času od 07.30 – 15.30, odzivni
čas 3 h
BP_HDP
Advanced HelpDesk +
namizni PCQ
33,5€/PC+ 8€
(SPLA)
HelpDesk podpora na najetem
namiznem PC v delovnem času od 07.30
– 19.30, odzivni čas 2 h
AP_HDPC
Advanced HelpDesk
brez najema
namiznega PC
17€/PC
HelpDesk podpora na namiznem PC v
delovnem času od 07.30 – 19.30, odzivni
čas 2 h
AP_HDP
Premium paket +
namizni PC
37€/PC + 8€ (SPLA)
HelpDesk podpora na najetem
namiznem PC od 07.30 - 23.30, odzivni
čas 1 h
PP_HDPC
Premium paket brez
najema namiznega PC
23€/PC
HelpDesk podpora na namiznem PC v
času od 07.30 -23.30, odzivni čas 1 h
PP_HDP
Basic HelpDesk +
notesnik
42€/PC + 8€ (SPLA)
HelpDesk podpora na najetem notesniku
v delovnem času od 07.30 – 15.30,
odzivni čas 3 h
BP_HDNB
Basic HelpDesk brez
najema notesnika
15,8€/PC
HelpDesk podpora na notesniku v
delovnem času od 07.30 – 15.30, odzivni
čas 3 h
BP_HDN
Advanced paket +
notesnik
46€/PC + 8€ (SPLA)
HelpDesk podpora na najetem notesniku
v delovnem času od 07.30 – 19.30,
odzivni čas 2 h
AP_HDNB
Advanced paket brez
najema notesnika
19€/PC
HelpDesk podpora na notesniku v
delovnem času od 07.30 – 19.30, odzivni
čas 2 h
AP_HDN
Premium paket +
notesnik
48,5€/PC + 8€
(SPLA)
HelpDesk podpora na najetem notesniku
v delovnem času od 07.30 -23.30,
odzivni čas 1 h
PP_HDNB
Premium paket brez
najema notesnika
25€/PC
HelpDesk podpora na notesniku v
delovnem času od 07.30 -23.30, odzivni
čas 1 h
PP_HDN
Opombe:
Registrski vložek 2011/13465
pri okrožnem sodišču v Kranju
Matična št. 3952525
ID za DDV SI69895007
TRR SI56-07000-001302024
pri Gorenjski banki, d.d.
Osnovni kapital 3.500.000,00 EUR
RC IKT d.o.o.
Ljubljanska cesta 24a
SI-4000 Kranj
T: +386 4 207 20 00
F: +386 4 207 27 12
[email protected]
www.rcikt.com



PC desktopi se avtomatično menjajo najkasneje na 5 let, notesniki se menjajo najkasneje
na 4 leta. Standardna HW konfiguracija se določi na tenderju in je objavljena na portalu.
Posebne HW konfiguracije (PC, notesnik) se doplačajo posebej s strani naročnika. Navedene
cene veljajo za konfiguracije in operacijske sisteme, ki so uradno podpri s strani
proizvajalcev. V primeru izvajanja podpore na operacijskih sistemih, ki niso več podprti s
strani proizvajalcev (npr. Windows 2000, Windows NT…) so cene podpore za 35% višje. Cene
veljajo za vzdrževanje standardnega PC/notesnika, konfiguracija in specifikacija
programske opreme je objavljena na portalu.
Cena ure za vse opravljene aktivnosti na desktopih, ki niso v osnovni ponudbi se plačajo po
urni postavki tehnika - 40 EUR /uro, pri čemer te aktivnosti naročnik in izvajalec mesečno
dogovorita in v naslednjem koledarskem mesecu poračunata.
Cena reinštalacije PC/notesnika je 42€ (standardna konfiguracija/postavitev/uporabniške
nastavitve)
Ponudba
Cena/mesečno
Opis ponudbe
Koda
Basic varnostni paket
5 €/PC
Zagotavlja osnovni varnostni nivo
zaščite na PC osebni opremi
(antivirus, antimalware).
BP_SEC
Advanced varnostni
paket
9,5€/PC
Premium varnostni paket
16€/PC
Backoffice polni paket
brez licenc
14,5€/uporabnika
*lastnik licenc je
naročnik
Backoffice polni paket z
licencami
Backoffice Exchange
paket - standard
Backoffice Exchange
paket - advanced
Backoffice Exchange
paket - premium
Registrski vložek 2011/13465
pri okrožnem sodišču v Kranju
Matična št. 3952525
14,5€/uporabnika
+ cena MS SPLA
licence, če
naročnik ni
lastnik licenc
4€/uporabnika +
cena MS SPLA
licence, če
naročnik ni
lastnik licenc
7€/uporabnika +
cena MS SPLA , če
naročnik ni
lastnik licenc
10,5€/uporabnika
+ cena MS SPLA,
če naročnik ni
lastnik licenc
Napredni varnostni nivo (uporaba
centralnega varnostnega
sistema/policy, IPS, 1x letni
varnostni pregled.
Nadgradnja Advanced varnostnega
paketa. Dodatno vsebuje proaktivno
preverjanje in kvartalni varnostni
pregled, obveščanje o varnostnih
popravkih.
Paket ponuja dostop do Exchange
maila (osnovna velikost mailbox-a je
2 GB), dostop do Windows
strežnikov, Lync UC in dostop do
Sharepoint portala.
Paket ponuja dostop do Exchange
maila (osnovna velikost mailbox-a je
2 GB), dostop do Windows
strežnikov, Lync UC in dostop do
Sharepoint portala.
AP_SEC
PP_SEC
BO_NOLIC
BO_LIC
Backoffice Exchange paket ponuja
storitev najema e-poštnega predala
s kapaciteto 2GB.
BP_EXCH
Backoffice Exchange paket ponuja
storitev najema e-poštnega predala
s kapaciteto 5GB.
AP_EXCH
Backoffice Exchange paket ponuja
storitev najema e-poštnega predala
s kapaciteto 10GB.
PP_EXCH
ID za DDV SI69895007
TRR SI56-07000-001302024
pri Gorenjski banki, d.d.
Osnovni kapital 3.500.000,00 EUR
RC IKT d.o.o.
Ljubljanska cesta 24a
SI-4000 Kranj
T: +386 4 207 20 00
F: +386 4 207 27 12
[email protected]
www.rcikt.com
Backoffice Lync paket standard
Backoffice Lync paket advanced
4€/uporabnika +
cena MS SPLA, če
naročnik ni
lastnik licenc
6,5€/uporabnika
+ cena MS SPLA,
če naročnik ni
lastnik licenc
Najem/upravljanje
fizični strežnik - basic
175€/mesečno+
enkratni strošek
160€/inštalacija
Najem/upravljanje
fizični strežnik advanced
260€/mesečno+
enkratni strošek
160€/inštalacija
Najem/upravljanje
fizični strežnik premium
545€/mesečno+
Enkratni strošek
210€/inštalacija
Najem/upravljanje
virtualni strežnik - basic
58€/mesečno+
Enkratni strošek
65€/inštalacija
Najem/upravljanje
virtualni strežnik advanced
74€/mesečno+
Enkratni strošek
65€/inštalacija
Najem/upravljanje
virtualni strežnik premium
105€/mesečno+
Enkratni strošek
65€/inštalacija
Basic paket- najem
diskovnega prostora
0,047€/GB
Advanced paket- najem
diskovnega prostora
0,19€/GB
Registrski vložek 2011/13465
pri okrožnem sodišču v Kranju
Matična št. 3952525
Lync paket ponuja zagotavljanje
storitev poenotenega komuniciranja.
Lync paket ponuja storitev
poenotenega komuniciranja ter RCC
funkcionalnost (preko CSTA
protokola)
Najem fizičnega strežnika s
karakteristikami - DL380, 1 GB RAM,
2 x 36 GB RAID1 disk.. Če gre za nov
strežnik se zaračuna enkraten
strošek inštalacije.
Najem fizičnega strežnika s
karakteristikami -DL380, 4 GB RAM,
2 x 72 GB RAID1 disk ali blade bl460c
z enakimi kapacitetami. Če gre za
nov strežnik se zaračuna enkraten
strošek inštalacije.
Najem fizičnega strežnika s
karakteristikami 4 x CPU DL580, 32
GB RAM, 2x 146 GB disk RAID1 ali
HP-UX PA RISC strežnika serije L,
RP). Če gre za nov strežnik se
zaračuna enkraten strošek
inštalacije.
Najem virtualnega strežnika s
karakteristikami 1 GB RAM, 1x CPU,
36 GB disk. Če gre za nov strežnik se
zaračuna enkraten strošek
inštalacije.
Najem virtualnega strežnika s
karakteristikami - 3 GB RAM, 1x
CPU, 140 GB disk. Če gre za nov
strežnik se zaračuna enkraten
strošek inštalacije.
Najem virtualnega strežnika s
karakteristikami - 6 GB RAM, 2x
CPU, 140 GB disk. Če gre za nov
strežnik se zaračuna enkraten
strošek inštalacije.
Najem diskovnega prostora na manj
zmogljivih SATA diskovnih poljih.
Razpoložljivost delovanja je 99 %.
Paket ne vsebuje nobene zaščite
podatkov (backup)
Advanced paket je najem
diskovnega prostora na
performančno bolj zmogljivih SAS
diskih. Razpoložljivost delovanja je
99,9 %. Paket ne vsebuje zaščite
podatkov (backup)
ID za DDV SI69895007
TRR SI56-07000-001302024
pri Gorenjski banki, d.d.
Osnovni kapital 3.500.000,00 EUR
BP_LYNC
AP_LYNC
BP_SRV_PH
AP_SRV_PH
PP_SRV_PH
BP_SRV_V
AP_SRV_V
PP_SRV_V
BP_DISK
AP_DISK
RC IKT d.o.o.
Ljubljanska cesta 24a
SI-4000 Kranj
T: +386 4 207 20 00
F: +386 4 207 27 12
[email protected]
www.rcikt.com
Premium paket- najem
diskovnega prostora
0,53€/GB
Premium paket je zakup diskovnega
prostora na zmogljivem SAN
diskovnem polju z najbolj
zmogljivimi performansami,
razpoložljivost delovanja 99,99 %. V
paket je vključen 1x tedenski
backup.
Zaščita podatkov –
enkratni backup
podatkov
0,11€/GB
Za enkratno izvajanje backupa se
plača 0,10€/GB.
BACK_1
Redni mesečni backup
0,17€/GB
Za redni tedenski backup mesečno
zaračunamo 0,16€/GB.
BACK_7
Premium backup
0,49€/GB
Disaster recovery –
replikacija osnovni paket
1050€/mesečno+
enkratni strošek
konfigiracija
5.700€
Disaster recovery prilagojen paket
Cena po dogovoru
Disaster
recovery/kolokacija –
najem celotne omare –
42U
Disaster
recovery/kolokacija –
najem polovice omare –
21U
Disaster
recovery/kolokacija –
najem polovice omare –
10U
Disaster
recovery/kolokacija –
najem prostora
Disaster
recovery/kolokacija –
najem prostora
Najem prostora v maketi
– 1U
Registrski vložek 2011/13465
pri okrožnem sodišču v Kranju
Matična št. 3952525
Za najzahtevnejše aplikacije, kjer
se zahteva večkrat dnevno
backupiranje log datotek (nai 2h) in
reden backup. Ta režim tipično
velja za najbolj kritične baze
podatkov (SAP, CRM, Informix…).
V osnovnem paketu ponujamo
replikacijo 1 TB podatkov in najem 3
virtualnih strežnikov, cena najema
je 1.000 € mesečno in enkratni
strošek priklopa v vrednosti 5.500 €.
V replikacijo se lahko vključi
poljubna količina podatkov in
poljubno število virtualnih ali tudi
fizičnih strežnikov. Cena se določi
glede na konfiguracijo
PP_DISK
BACK_P
DR_BP
DR_PP
1150€/mesečno
za najem celotne
rack omare
Najem prostora v podatkovnem
centru celotne rack omare po tarifi
1100€/m² mesečno,
DR_LEA_R
730€/mesečno za
najem polovice
rack omare
Najem prostora v podatkovnem
centru polovice rack omare po tarifi
700€/m² mesečno,
DR_LEA_H
420€/mesečno za
najem polovice
rack omare
Najem prostora v podatkovnem
centru 10U višine po tarifi 400€/m²
mesečno,
DR_LEA_Q
Možen je tudi najem 1U prostora v
rack omari, cena za najem 1U višine
je 55€/mesečno..
DR_LEA_1U
Možen je tudi najem 2U prostora v
rack omari, cena za najem 2U višine
je 100€/mesečno..
DR_LEA_2U
Možen je tudi najem 1U prostora v
rack omari, v maketi – zagotovljen
UPS, klimatsko hlajenje
MA_1U
58€/mesečno za
najem 1U
prostora v rack
omari
105€/mesečno za
najem 2U
prostora v rack
omari
32€/mesečno za
najem 1U
prostora v rack
ID za DDV SI69895007
TRR SI56-07000-001302024
pri Gorenjski banki, d.d.
Osnovni kapital 3.500.000,00 EUR
RC IKT d.o.o.
Ljubljanska cesta 24a
SI-4000 Kranj
T: +386 4 207 20 00
F: +386 4 207 27 12
[email protected]
www.rcikt.com
omari v maketi
Najem prostora v maketi
– 2U
52€/mesečno za
najem 2U
prostora v rack
omari v maketi
Možen je tudi najem 2U prostora v
rack omari, v maketi – zagotovljen
UPS, klimatsko hlajenje
MA_2U
Citrix aplikacije
9,5€/mesečno na
uporabnika
Citrix paket nam omogoča dostop do
publiciranih/virtualiziranih
aplikacij.
CTX
Izobraževanje
2100€/tečaj
Cena predavatelja na izvedeni tečaj
(4 dni). Vsebina tečajev se prilagaja
potrebam kupcev.
ED_COURS
Spletno gostovanje –
osnovni PHP paket
50€/letno +
priključnina 20€
Spletne strani – napredni
PHP paket
85€/letno +
priključnina 40€
Spletne strani – premium
PHP paket
140/letno +
priključnina 65€
Osnovni MOSS paket
1.720€/letno +
priključnina
157,5€
Spletno gostovanje, ki temelji na
tehnologiji PHP z 1GB spletnega
prostora, 10 mailbox-ov, MySQL
baza.
Spletno gostovanje, ki temelji na
tehnologiji PHP s 5 GB spletnega
prostora, 50 mailbox-ov, a MySQL
baza, 5 gostujočih domen.
Spletno gostovanje, ki temelji na
tehnologiji PHP z 10 GB spletnega
prostora, 50 mailbox-ov, a MySQL
baza, 10 gostujočih domen.
Spletno gostovanje – osnovni MOSS
paket temelji na .NET in Sharepoint
tehnologiji.
Spletno gostovanje – napredni MOSS
paket temelji na .NET in Sharepoint
tehnologiji. V tem paketu je velikost
baze lahko 5 GB, paket vključuje
dodatne komponente (social
network, search server)
Spletno gostovanje – premium MOSS
paket ponuja enake funkcionalnosti
kot napredni paket, dodatno
omogoča povezavo z zalednimi
sistemi, verzioniranjem in formami.
BP_PHP
AP_PHP
PP_PHP
BP_SPP
Napredni MOSS paket
2.830€/letno+
priključnina 210€
Premium MOSS paket
4.200€/letno+
priključnina
262,5€
Najem tiskalnika/MFP
0,020€/na
natisnjeno ČB
stran
0,190€/na
natisnjeno barvno
stran
Cena velja za natisnjeno A4 ČB ali
A4 barvno stran. Za A3 tiskanje se
cena pomnoži z 2.
MFP_NAJEM
40€/h
Ure za IT storitve, ki niso
opredeljene v pogodbi – podpora na
namizjih, podpora mobilnih naprav,
reševanje podatkov iz okvarjenih
diskov na osebnih računalnikih…
HR_TECH
Ura računalniškega
tehnika
Registrski vložek 2011/13465
pri okrožnem sodišču v Kranju
Matična št. 3952525
ID za DDV SI69895007
TRR SI56-07000-001302024
pri Gorenjski banki, d.d.
Osnovni kapital 3.500.000,00 EUR
AP_SPP
PP_SPP
RC IKT d.o.o.
Ljubljanska cesta 24a
SI-4000 Kranj
T: +386 4 207 20 00
F: +386 4 207 27 12
[email protected]
www.rcikt.com
Spletno urednikovanje
20€/h
Vzdrževanje vsebin spletnih strani
(posodabljanje vsebin)
HR_URE
Ura sistemskega
administratorja
55€/h
Velja za podporo na strežnikih,
omrežju, diskovnih poljih,
sistemskih aplikacijah.
HR_SYS
Zahtevno projektno
vodenje, ekspertno
svetovanje
Prilagojeni paketi za
katerekoli IT storitve
Registrski vložek 2011/13465
pri okrožnem sodišču v Kranju
Matična št. 3952525
70-95€/h
Po dogovoru
Cena za visoko usposobljenega
strokovnjaka/specialista je 60 €/h,
cena visoko usposobljenega eksperta
je 80 €/h.
Možne so tudi kombinacije in
ponudba posebnih paketov po
dogovoru.
ID za DDV SI69895007
TRR SI56-07000-001302024
pri Gorenjski banki, d.d.
Osnovni kapital 3.500.000,00 EUR
HR_EXP
SPEC_AG

Similar documents