program izletov 2015 - Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

Comments

Transcription

program izletov 2015 - Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
Planinska skupina PT Nova Gorica
OKVIRNI PROGRAM 2015
Program je namenjen planinkam in planincem s plačano članarino pri
PD Pošte in Telekoma Ljubljana.
DRAGE PLANINKE, DRAGI PLANINCI!
Tudi letos smo vodniki in varuhi gorske narave pripravili pester program planinskih izletov.
Informacije o izletih so na razpolago na spletni strani www.pdrustvo-ptlj.si – PS Nova Gorica
Po želji lahko obvestila o izletih prejemate tudi po elektronski pošti.
Priporočamo, da se odločate za udeležbo na posameznih izletih po pametnem preudarku, skladno s svojim zdravstvenim
stanjem in kondicijo ter potrebnimi izkušnjami, glede na zahtevnost ture.
NAVODILA UDELEŽENCEM IZLETOV
Planinske izlete društva vodimo strokovno usposobljeni vodniki PZS, registrirani pri Vodniški komisiji Planinske zveze
Slovenije. Vodniki PZS opravljamo svojo dejavnost prostovoljno in brezplačno. V praksi je na terenu možno izvajati ukrepe
za varno hojo le ob popolnem sodelovanju med vodnikom in udeleženci izleta.
Ravno vi lahko najbolj pripomorete k skupni varnosti ter uspešni izvedbi izleta v zadovoljstvo vseh tako, da ravnate v skladu
z navodili in odločitvami vodnikov, z Navodilom o organiziranju in vodenju planinskih izletov PD Pošte in Telekoma
Ljubljana ter s Pravili društva in v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev.
Dokumenti so na voljo v društveni pisarni in na spletni strani društva www.pdrustvo-ptlj.si
Ocenite svoje sposobnosti
Pred prijavo na izlet vedno pretehtajte, ali je izlet primeren za vaša leta in fizične sposobnosti, za vaše tehnično znanje,
predvsem pa za vaše splošno in trenutno zdravstveno stanje. Pozanimajte se o podrobnostih izleta v pisarni društva ali pri
vodniku, ki izlet vodi. V programu je obilo izletov vseh zahtevnosti, izmed katerih izberite sebi primerne.
Zavedajte se, da ima vodja izleta pravico in dolžnost, da zavrne vsako osebo, ki bi lahko zaradi neprimernega
zdravstvenega, psihofizičnega stanja ali pomanjkljive planinske opreme, ogrozila varno izvedbo planinskega izleta!
Pravočasno se prijavite na izlet
Prijave za izlete sprejemajo vodniki. Program izleta je objavljen na spletni strani društva: www.pdrustvo-ptlj.si – PS Nova
Gorica. Po želji lahko obvestila o izletih prejemate tudi po elektronski pošti.
Obvezni dokumenti in potrdila, ki jih morate imeti vedno pri sebi:
 Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
 Veljavna planinska izkaznica z znamkico plačane planinske članarine za tekoče leto.
 Zdravstvena kartica.
Opozorilo:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo razpisanega izleta ter da izpolnjuje zdravstvene,
psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno članarino PZS.
Udeleženec je dolžan ves čas izleta upoštevati navodila in odločitve vodnika!
V nasprotnem primeru prevzame udeleženec polno in izključno odgovornost za nastale posledice.
Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za izgubo osebnih predmetov, dokumentov, prtljage in planinske opreme.
OKVIRNI PROGRAM DEJAVNOSTI V LETU 2015
KRATICA
VO
OVN
ODSEK
Vodniški odsek
Odsek za varstvo narave
KRATICA
A
O
VRSTA PREVOZA
Posebni avtobus
Osebni avto
KRATICA
STOPNJA
OPIS TEHNIČNE ZAHTEVNOSTI POTI
LK
Lahka kopna tura
Hoja po lahkih kopnih poteh, posebna tehnična znanja niso potrebna
LS
Lahka snežna tura
Hoja po nezahtevnem zasneženem terenu, z naklonom do 30 stopinj
LTS
Lahka turno-smučarska tura Hoja in smučanje po strmini do 30 stopinj, širine najmanj 50 m
ZK
Zahtevna kopna tura
ZS
Zahtevna snežna tura
ZTS
Zahtevna turno-smučarska
tura
ZZK
Zelo zahtevna kopna tura
ZZS
Zelo zahtevna snežna tura
Hoja po zahtevnih in zelo zahtevnih kopnih poteh ter lahkem brezpotju,
potrebna so tehnična znanja plezanja, uporabe vrvi in poznavanje nevarnosti
Hoja po zahtevnem zasneženem gorskem svetu do 40 stopinj
nagiba, potrebno je znanje uporabe derez, cepina, vrvi in
poznavanje nevarnosti plazov
Hoja in smučanje po strmini do 40 stopinj, širine manj kot 50 m
Hoja po zahtevnem ali zelo zahtevnem kopnem brezpotju,
s krajšimi odseki plezanja do III. težavnostne stopnje po UIAA
Hoja po zahtevnem zasneženem gorskem svetu z uporabo derez
in cepina, s posameznimi odseki nad 40 stopinj nagiba, občasno
je potrebno varovanje z vrvjo
Oznaka stopnje tehnične zahtevnosti poti nam pove, koliko spretnosti, znanja, sposobnosti in tehnične opreme potrebujemo za
izvedbo ture. Poleg tega je pomemben še podatek o napornosti ture, na kar vpliva strmina poti, višinska razlika in trajanje hoje.
Vodnik v razpisu izleta navede vse potrebne informacije, ki so udeležencem v pomoč pri odločitvi za prijavo na izlet glede na
njihovo telesno pripravljenost in znanje.
IZLETI IN AKCIJE PLANINSKE SKUPINE NOVA GORICA
DATUM
11
DAN
Nedelja
11
Nedelja
JANUAR
Monte Chiastronat/Kesselkofel, 2251 m (Karnijske Alpe,
Italija)
Dražgoše, 980 m (Škofjeloško hribovje)
25
Nedelja
Cima Ombladet, 2255 m (Karnijske Alpe, Italija)
DATUM
1
15
DAN
Sobota
Nedelja
FEBRUAR
Kum, 1220 m (Zasavsko hribovje)
S Pustom po Koprskem (Slovenska Istra)
S PD PT Ljubljana
8
22
Nedelja
Nedelja
Grdi Vršič, 2340 m (Julijske Alpe)
Učka, 1401 m (Hrvaška Istra)
DATUM
6
DAN
Petek
8
13. – 15.
21
Nedelja
Peteknedelja
Sobota
22
Nedelja
28
Sobota
MAREC
61. občni zbor PD Pošte in Telekoma Ljubljana
Občni zbor PS Nova Gorica na Cirju
Komna, 1527 m (Julijske Alpe)
3 dni
Nanos, 1240 m (Notranjsko hribovje)
Turno kolesarjenje in planinska tura
Monte Coglians/Hohe Warte, 2780 m (Karnijske Alpe,
Italija)
Po bližnji okolici Nove Gorice
Srečanje s PS Novo mesto
2
VODJA
Stanislav Jablanšček
ZAHT
ZS
PREVOZ
O
Rudi Perozzi
Ivan Trampuž
Stanislav Jablanšček
LS
A
ZS
O
VODJA
Ivan Trampuž
Ivan Trampuž
Boris Lazar
Branko Bratož - Ježek
Aleš Koršič
Aleš Koršič
ZAHT
LS
LK
PREVOZ
O
A
ZS
LK
O
O
VODJA
Ivan Trampuž
Stane Tomšič
Ivan Trampuž
Ivan Trampuž
ZAHT
PREVOZ
LK
LS
O
O
Branko Belingar
Peter Kolenc
Stanislav Jablanšček
Z
LK
ZS
O
Marija Peca
Jože Hribar
LK
O
DATUM
6
12
19
25
26
DAN
APRIL
Ponedeljek Veliki Šmohor, 1944 m (Julijske Alpe)
Nedelja
S kolesom po Brdih (Goriška brda)
Turno kolesarjenje
Nedelja
Ratitovec, 1678 m (Škofjeloško hribovje)
Sobota
Sveti Danijel pri Ravnici
čistilna akcija na planinski poti
Nedelja
Trstelj, 643 m (Goriško hribovje)
DATUM
9
DAN
Sobota
17
Nedelja
17
Nedelja
24
30
31
Nedelja
Sobota
Nedelja
DATUM
7
DAN
Nedelja
13
Sobota
14
Nedelja
19-20
Petek,
sobota
Sobota
27
DATUM
3. - 5.
VODJA
Aleš Koršič
Stanislav Jablanšček
ZAHT
LS
SZ
PREVOZ
O
O
Darij Hmeljak
Ivan Trampuž
LK
LK
O
O
Leon Ličen
LK
O
ZAHT
LK
PREVOZ
O
Stanislav Jablanšček
SZ
O
Darinka Gaberščik
Martina Šuštar Marn
Žarko Nikšić
Ingrid Peršolja
Ivan Trampuž
Darinka Gaberščik
Martina Šuštar Marn
LK
A
ZK
ZS
LK
O
O
O
MAJ
Po Ljubljanskem barju s kolesom
Z Odsekom za varstvo narave
S kolesom po Bohinju
Turno kolesarjenje
Kozjanski regijski park
z Odsekom za varstvo narave
in PD HPiHT »Sljeme« Zagreb
Brezpotja nad Bavšico (Julijske Alpe)
Marmolada, 3343 m (Dolomiti, Italija)
Po Geološki poti v Rut (Julijske Alpe)
z Odsekom za varstvo narave
VODJA
Ivan Trampuž
JUNIJ
S kolesom po Krasu
Turno kolesarjenje
Dan planinskih doživetij na Krvavcu
Organizator: PZS in PD Kranj
48. srečanje PD Pošte in Telekoma Slovenije, ob 60letnici Poštarskega doma pod Plešivcem (Karavanke)
Organizator: PD PT Maribor
Poštarski dom na Vršiču, 1688 m (Julijske Alpe)
Delovno srečanje vodnikov in markacistov - 2 dni
Soriška planina, 1307 m (Julijske Alpe)
Turno kolesarjenje
VODJA
Stanislav Jablanšček
ZAHT PREVOZ
SZ
O
Leon Ličen
LK
O
Ivan Trampuž
Vladimir Zemljič
LK
A
Ingrid Peršolja
Janko Marn
Branko Belingar
ZK
ZZK
SZ
O
JULIJ
Kamniško-Savinjske Alpe
s PD PT Celje - 3 dni
Rabeljske špice, 1909 m (Zahodne Julijske Alpe, Italija)
in po dolini Remšendol pod Mangartom
Stol, 2236 m (Karavanke)
Monte Pelmo, 3168 m (Dolomiti, Italija)
VODJA
Ivan Trampuž
Igor Golčman
Ingrid Peršolja
Darij Hmeljak
Leon Ličen
Ingrid Peršolja
ZAHT
ZK
PREVOZ
O
ZZK
LK
LK
ZZK
O
AVGUST
Veliki Babanski Škedenj, 2117 m (Zahodne Julijske Alpe)
Rodica, 1966 m - Črna prst, 1844 m (Julijske Alpe)
Viš/Jof Fuart, 2666 m (Zahodne Julijske Alpe, Italija)
Vogel, 1922 m - Globoko, 1828 m - Planina Razor, 1315
m (Julijske Alpe)
Srečanje PS Nova Gorica na planini Razor
S kolesi na Planino Razor, 1315 m (Julijske Alpe)
Turno kolesarjenje
VODJA
Aleš Koršič
Darinka Gaberščik
Ingrid Peršolja
Ivan Trampuž
ZAHT
ZK
ZK
ZK
LK
PREVOZ
O
O
O
O
Stanislav Jablanšček
SZ
O
SEPTEMBER
Cima Palombino/Porze, 2600 m (Karnijske Alpe, Italija)
Po dolini Palombino nad Sapado
Bevkov pohod v Zakojco (Cerkljansko hribovje)
Z Odsekom za varstvo narave
VODJA
Ingrid Peršolja
Darij Hmeljak
Darinka Gaberščik
Martina Šuštar Marn
ZAHT
ZZK
LK
LK
PREVOZ
O
O
12
DAN
Petek nedelja
Nedelja
18
25
Sobota
Sobota
DATUM
2
9
23
30
DAN
Nedelja
Nedelja
Nedelja
Nedelja
30
Nedelja
DATUM
13
DAN
Nedelja
20
Nedelja
27
Nedelja
Veliki Nabojs, 2313 m mimo bivaka Mazzeni (Zahodne
Julijske Alpe, Italija)
Ingrid Peršolja
ZK
O
DATUM
4
11
18
DAN
Nedelja
Nedelja
Nedelja
VODJA
Aleš Koršič
Marija Peca
Ingrid Peršolja
ZAHT
ZK
LK
ZK
PREVOZ
O
O
O
25
Nedelja
OKTOBER
Bivera, 2474 m (Karnijske Alpe, Italija)
Po prečudovitem Krasu
Veliki rob, 1878 m – Vrh Muzcev, 1866 m (Zahodne
Julijske Alpe, Italija)
Srečanje vodnikov in članov vodstva društva
LK
A
3
Ivan Trampuž
Janko Marn
O
O
A
DATUM
8
DAN
Nedelja
14
15
29
Sobota
Nedelja
Nedelja
NOVEMBER
Po kavernah Svete gore, 670 m – Vodice, 651 m (Goriško
hribovje)
Pohod od Litije do Čateža
Po Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije
Zaključni izlet PS Nova Gorica v Neznano
DATUM
6
13
DAN
Nedelja
Nedelja
DECEMBER
VODJA
Miklavžev pohod na Krasji vrh, 1773 m (Julijske Alpe)
Ingrid Peršolja
Javornik nad Črnim vrhom, 1240 m (Notranjsko hribovje) Peter Kolenc
4
VODJA
Leon Ličen
Rudi Perozzi
Darinka Gaberščik
Ivan Trampuž
ZAHT
LK
PREVOZ
O
LK
LK
LK
A
O
A
ZAHT
ZK
LS
PREVOZ
O
O