Šola v naravi za učence 7. razreda - Nada Šiling

Comments

Transcription

Šola v naravi za učence 7. razreda - Nada Šiling
2012
Šola v naravi za učence 7. razreda
Nada Šiling
14.9.2012
SPLOŠNO
Petdnevno šolo v naravi bomo za učence 7. razreda OŠ Jakobski Dol izvedli v CŠOD Štrk
v Spuhlji, od ponedeljka, 19. 11. 2012 do petka, 23. 11. 2012. Poudarek je na naravoslovnih
vsebinah.
Načrtujemo izvedbo petih namenskih dni (2 naravoslovna, 2 tehniška in 1 športni dan).
Predvideni stroški šole v naravi za enega učenca so 112,45 €. Starši lahko stroške
poravnajo v enem ali več obrokov (4).
Šole v naravi se bodo udeležili vsi učenci 7. razreda (18 učencev; 9 dečkov in 9 deklic)
Spremljevalki:
 sorazredničarka 7. razreda : Alenka Borošak;
 razredničarka 7. razreda: Nada Šiling
Za izvajanje programa, hrano in namestitev so odgovorni v CŠOD dom Štrk.
Spletna povezava za CŠOD dom Štrk: http://www.csod.si/dic.php?p=dom&domid=20
Avtobusni prevoz organizira šola.
POMEMBNE INFORMACIJE (odhod, vrnitev, stiki …)
V ponedeljek, 19. 11. 2012, ob 8.30, se učenci zberejo v šolski jedilnici in imajo
malico. Po malici se pripravijo na odhod. Ob 9.00 se z avtobusom odpeljemo proti
Spuhlji in tja prispemo med 9.45-10.00.
V petek, 23. 11. 2012 se vrnemo okrog 16.00 na avtobusno postajališče pred šolo,
kjer otroke pričakajo starši.
STIKI:
-razredničarka 7. razreda Nada Šiling tel: 031 535 412, e-mail: [email protected]
spletna stran: http://nadasiling.weebly.com
-CŠOD dom Štrk, Spuhlja 34a, 2250 Ptuj
e-mail: [email protected]
tel. 02 778 50 41
GSM: 031 607 582
- kontaktna oseba v domu Štrk: g. Aleksej Kuzmin [email protected]
1
SPLOŠNI VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI CILJI ŠOLE V NARAVI:
 povečevanje trajnosti in kakovosti znanja, ki ga pridobiva učenec tudi preko te
oblike vzgojno-izobraževalnega dela;
 spodbujanje sposobnosti za opazovanje naravnega in družbenega okolja ter
samostojno in odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega okolja;
 spodbujanje socialnih in komunikacijskih spretnosti in veščin;
 razvijanje sposobnosti za vzpostavljanje kvalitetnih medsebojnih odnosov
(spoštovanje, strpnost, medsebojna pomoč, razumevanje, prijateljstvo …);
 razvijanje sposobnosti kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter presojanja;
 spodbujanje pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja in razvijanje
odgovornega odnosa za lastno varnost in zdravje;
 spodbujanje vseživljenjskega učenja;
 razvijanje odgovornega odnosa do okolja
 pridobivanje splošno uporabnih znanj in praktičnih veščin za življenje;
 razvijanje učenčevih osebnostnih lastnosti v skladu z njegovimi sposobnostmi in
zakonitostmi razvoja;
 dopolnjevanje znanja in širjenje tem, ki so del učnega načrta osnovne šole;
 spoznavanje določenih vsebin iz naravoslovja, družboslovja, športa, kulture in
življenja v naravi z aktivnim vključevanjem v dejavnosti;
 navajanje na samostojnost in osebno odgovornost pri opravljanju dolžnosti.
UČIMO SE V
NARAVI
2
PROGRAM IN URNIK DEJAVNOSTI
PONEDELJEK, 19. november 2012
Čas
Vsebine, dejavnosti,
8.30
8.30 – 8. 50
9.00
10.00 – 13.00
Prihod v šolo
Malica v šolski jedilnici
Odhod z avtobusnega postajališča v Jakobskem Dolu
PRIHOD V DOM ŠTRK, NAMESTITEV IN UVODNI
SESTANEK
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 17.45
POPOLDANSKI PROGRAM
17.45 – 18.30
18.30 – 19.30
19.30 – 21.00
VEČERNI PROGRAM
21.00 – 22.00
22.00 – 7.00
KOSILO
Usmerjeni prosti čas
LOKOSTRELSTVO
VEČERJA
Usmerjeni prosti čas
VEČERNI POHOD
Priprava na počitek
NOČNI POČITEK
TOREK, 20. november 2012
Čas
7. 00
7. 30
8.00 – 8. 45
8.45 – 13.00
DOPOLDANSKI PROGRAM
(10.45 – 11.15 MALICA)
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 17.45
POPOLDANSKI PROGRAM
(vmes 30 minut odmora)
17.45 – 18.30
18.30 – 19.30
19.30 – 21.00
VEČERNI PROGRAM
21.00 – 22.00
22.00 – 7.00
Vsebine, dejavnosti
BUJENJE
JUTRANJA TELOVADBA
ZAJTRK IN UREJANJE SOB
MLAKA IN NJENA OKOLICA (BOROVCI)
KOSILO
Usmerjeni prosti čas
NIŽINSKI TRAVNIK
VEČERJA
usmerjeni prosti čas
MISELNE IGRE
Priprava na počitek
NOČNI POČITEK
3
SREDA, 21. november 2012
Čas
Vsebine,dejavnosti
7. 00 BUJENJE
7. 30
8.00 – 8. 45
8.45 – 13. 00
DOPOLDANSKI PROGRAM
BUJENJE
JUTRANJA TELOVADBA
ZAJTRK IN UREJANJE SOB
VARSTVO OKOLJA
(10.45 – 11.15 MALICA)
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
KOSILO
Usmerjeni prosti čas
15.00 – 17.45
POPOLDANSKI PROGRAM
POTOVANJE PO VESOLJU
(vmes 30 minut odmora)
17.45 – 18.30
18.30 – 19.30
19.30 – 21.00
VEČERNI PROGRAM
21.00 – 22.00
22.00 – 7.00
VEČERJA
usmerjeni prosti čas
ŠPORTNE IGRE
Priprava na počitek
NOČNI POČITEK
ČETRTEK, 22. november 2012
Čas
7. 00 BUJENJE
7. 30
8.00 – 8. 45
8.45 – 13. 00
DOPOLDANSKI PROGRAM
Vsebine, dejavnosti
BUJENJE
JUTRANJA TELOVADBA
ZAJTRK IN UREJANJE SOB
ORIENTACIJSKI TEK
(10.45 – 11.15 MALICA)
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
KOSILO
Usmerjeni prosti čas
15.00 – 17.45
POPOLDANSKI PROGRAM
POLJSKA UČNA POT
(vmes 30 minut odmora)
17.45 – 18.30
18.30 – 19.30
19.30 – 21.00
VEČERNI PROGRAM
21.00 – 22.00
22.00 – 7.00
VEČERJA
usmerjeni prosti čas
POKAŽI KAJ ZNAŠ
Priprava na počitek
NOČNI POČITEK
4
PETEK, 23. november 2012
Čas
Vsebine, dejavnosti
7. 00 BUJENJE
7. 30
8.00 – 8. 45
8.45 – 13. 00
DOPOLDANSKI PROGRAM
BUJENJE
JUTRANJA TELOVADBA
ZAJTRK IN UREJANJE SOB
STAVBNA DEDIŠČINA PTUJSKEGA POLJA
(10.45 – 11.15 MALICA)
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00
15.45 – 16.00
16.00
KOSILO
Priprava na odhod
ODHOD PROTI DOMU
PRIHOD V JAKOBSKI DOL (avtobusno
postajališče pri šoli)
Učenci v spremstvu staršev gredo domov
DOMSKI RED V DOMU ŠTRK













za prenočevanje je obvezna uporaba posteljnine (spalne vreče niso primerne);
v sobah in prostorih doma je obvezna uporaba sobnih copat;
učenci sami skrbijo za urejenost in čistočo sob med tednom;
po zajtrku je potrebno urediti ležišča, pospraviti ter pomesti sobe in odnesti
vrečke s smetmi ;
na domu imajo poskrbljeno za ločevanje odpadkov in pravilno je potrebno
uporabljati zbiralnike;
pred odhodom na dejavnosti je potrebno ugasniti luči in zapreti okna;
urejenost sob se ocenjuje po odhodu na jutranjo dejavnost;
v sobe učenci ne smejo prinašati hrane, pijače in domskega pribora iz kuhinje;
ob odhodu dežurni učitelj pregleda prostore, morebitno škodo plača povzročitelj
sam;
v vseh prostorih in okolici doma je pitje alkoholnih pijač in kajenje strogo
prepovedano;
za pripravo jedilnice, obrokov in čistoče skrbijo dežurni učenci po dnevnem
razporedu;
dnevni obroki: zajtrk ob 8.00 uri, kosilo ob 13.00 uri, večerja ob 18.00;
med 22.00 in 7.00 mora v domu vladati nočni mir
5
DNEVNI RED DOMA ŠTRK
7.00
7.30
8.00
BUJENJE
JUTRANJA GIMNASTIKA
ZAJTRK
8.45 - 13.00
DOPOLDANSKI PROGRAM
13.00 - 14.00
KOSILO IN ODMOR
14.00 - 15.00
USMERJENI PROSTI ČAS
15.00 - 17.45
POPOLDANSKI PROGRAM
18.00 - 18.30
VEČERJA IN ODMOR
18.30 - 19.30
USMERJENI PROSTI ČAS
19.30 - 21.00
VEČERNI PROGRAM
21.00 - 22.00
PRIPRAVA NA NOČNI POČITEK
22.00 - 7.00
NOČNI POČITEK
6
SEZNAM OSEBNIH STVARI, KI JIH PRIPOROČAMO
ZA TEDENSKO ŠOLO V NARAVI
OSEBNI DOKUMENTI:
kartica za zdravstveno zavarovanje
ZA BIVANJE V SOBI:
1 rjuha,
1 prevleka za odejo,
1 prevleka za vzglavnik,
pižama,
pribor za osebno higieno,
2 brisači,
papirnati robčki,
sobni copati (shranjeni v potovalki na vrhu,)
vrečka za umazano perilo.
OBLAČILA IN OBUTEV:
spodnje perilo (5 kosov),
majice (5 kosov),
nogavice (5 parov),
trenirka,
dolge hlače,
jakna, anorak
močnejši visoki čevlji za pohode,
športni copati in po želji ostala športna oprema,
dežnik, pelerina,
baterijska svetilka,
manjši nahrbtnik,
plastenka 0,5 l ali čutara.
ZA POUK IN RAZVEDRILO:
zvezek
pribor za pisanje in risanje,
družabne igre, lopar za namizni tenis, lopar za badminton, žogice,
knjige.
7
8