BARVA ZA BAZENE NOVATIC

Comments

Transcription

BARVA ZA BAZENE NOVATIC
BARVA ZA BAZENE NOVATIC
TEHNIČNI LIST
•
•
•
Barva na osnovi klorkavčuka!
Svileno sijajni izgled!
Za trajno obremenitev z vodo!
OPIS
Barva za bazene novatic je pokrivni premaz, ki vsebuje
na svetlobi obstojne, trajne in okolju prijazne pigmente.
PODROČJA UPORABE
Namenjena je za barvanje betonskih in cementnih površin bazenov.
BARVNI TONI
•
modra RAL 5012
•
bela RAL 9010
TEHNIČNI PODATKI
Plamenišče:
Vezivna osnova:
Pigmenti:
Viskoznost:
Gostota:
Debelina posušenih plasti barve (DPP):
Volumen trdnih delcev:
Stopnja sijaja:
VOC-vrednost:
Vsebnost organskih topil:
Temperaturna obstojnost:
več kot + 23 °C
klorkavčuk
visoko trajni, proti vremenu obstojni pigmenti ca.
90 sek./ 4 mm
ca. 1,37 kg/l
3 sloji po 40 µm
ca. 290 ml/kg oz. 40 %
svileno sijajna
ca. 499 g/l
ca. 40 %
max. +80 °C suhe toplote
ČASI SUŠENJA
Prašno Suha:
Trdna:
po ca. 45 minutah
po ca. 60 minutah
DELOVNA TEMPERATURA / ZRAČNA VLAGA
Delovna temperatura je med +10 °C in +28 °C.
Temperatura podlage mora biti najmanj 3 °C nad rosiščem okoliškega zraka.
Relativna zračna vlaga ne sme presegati 85 %.
RAZREDČEVANJE
Specialno razredčilo novatic, ki ga uporabimo tudi za čiščenje orodja.
PRIPRAVA PODLAGE
Nov beton, cement:
Star beton, cement:
BARVANJE
S čopičem ali valjčkom:
nove podlage morajo biti stare najmanj 4 tedne in ne smejo imeti nobenih lukenj in
razpok. Pred nanašanjem barve mora biti podlaga popolnoma suha, trdna in čista.
Stare oprijemljive premaze moramo preizkusiti na obstojnost in skladnost. Podlago
dobro zbrusimo in odstranimo delce, ki se ne držijo čvrsto podlage. S primernimi čistili
moramo odstraniti obloge vodnega kamna, alge, mah in druge nečistoče. Cementno
skramico odstranimo mehansko z brušenjem. Dobro držeče se stare premaze prebrusimo
in celotno površino operemo z razredčilom novatic.
Barvo pred uporabo dobro premešamo. Barvo redčimo s specialnim razredčilom
Novatic. Čas sušenja med posameznimi nanosi je 24 ur .
1. premaz:
2. premaz:
3. premaz:
barva + ca. 10% razredčila
barva + ca. 5% razredčila
nerazredčena barva
Pri barvanju z brizganjem barvi dodamo 20 % razredčila novatic.
OBREMENITEV BARVE Z VODO:
Pri plavalnih bazenih:
Bazen lahko napolnimo z vodo po 14 dnevih od zadnjega nanosa barve.
Med časom sušenja temperatura ne sme biti nižja od 17 °C . Bazen pred
napolnitvijo operemo z vodo.
SKLADIŠČENJE IN OZNAČEVANJE
Vnetljivo. Pri delu upoštevajte varnostni list!
OBSTOJNOST
Pri pravilnem skladiščenju pri temperaturah med +5 °C in +25 °C, v dobro zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo
in vlago, je barva obstojna najmanj 24 mesecev.
VARNOSTNA OPOZORILA IN OBVESTILA
Pri delu upoštevajte varnostni list! Barve v tekočem stanju ne smemo zlivati v zemljo ali kanalizacijo.
VELIKOST EMBALAŽE IN PORABA:
750 ml: za ca. 4 m2
2,5 l: za ca. 14 m2
Opombe: Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz. izvajalcem so sestavljena na osnovi
izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in
obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v
danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.
Proizvaja: Hallesche Lackfabrik Novatic GmbH, Nemčija
Uvaža in prodaja:
Koprska 72 A, SI-1000 Ljubljana
tel.: 00386 (0)1 200 77 40
faks: 00386 (0)1 200 77 41
www.amal.si