Politika kakovosti v BIOIKS/BIOPROD

Comments

Transcription

Politika kakovosti v BIOIKS/BIOPROD
Politika kakovosti v BIOIKS/BIOPROD-u *
Naš cilj kakovosti je načrtovanje, proizvodnja in prodaja
izdelkov ter storitev v skladu z naročnikovim pričakovanjem
in v skladu z normativi. Vsak oddelek v podjetju mora imeti
svoje cilje, ki jih vodstvo odobrava in kontrolira.
To pomeni:
proizvajamo izdelke, ki so po specifikacijah in narejeni
v skladu z mednarodnimi standardi in z dobro
proizvodno prakso,
uporabljamo naročnikove povratne informacije o naših
izdelkih in storitvah kot izvir idej za stalne izboljšave,
predstavljamo naše izdelke in storitve na etičen način,
obremenitev okolja bomo zmanjšali na najmanjši
možen nivo.
Direktor BIOIKS
Direktor sistema kakovosti
Direktorica BIOPROD
Dr.Iztok Šorli
Dr.Rudolf Ročak
Mag.Vesna Ročak Kralj
V Ljubljani, 01/04/2010
*Ta cilj se predstavi sedanjim in bodočim zaposlenim v BIOIKS/BIOPROD-u kot del
uvajalnega treninga.

Similar documents