ELEKTRIKA V ČLOVEŠKEM TELESU

Comments

Transcription

ELEKTRIKA V ČLOVEŠKEM TELESU
Poletni tabor Inovativnih tehnologij 2013
18. – 23. avgust 2013
ELEKTRIKA V ČLOVEŠKEM TELESU
Odkrivanje elektrotehnike v medicini in biologiji
Delovanje "električnih organov" (srce, mišice,
možgani in živci)
Merjenje električnih signalov v telesu
(elektrokardiogram, elektromiogram)
Električna stimulacija in "elektronski obvoz"
Biološka celica in delo s celicami v biološkem
laboratoriju
Elektroporacija in vpliv na delovanje celic
Prenos genskega materiala v notranjost celice z
elektriko
Populacijska dinamika
Biomedicinska
tehnika
je
pestro
interdisciplinarno
področje,
kjer
se
prepletajo
tehnika
(elektrotehnika,
strojništvo itd.) in fizika na eni ter biologija
in medicina na drugi strani. Spoznali bomo
"električno" naravo delovanja srca in mišic
ter preizkusili električno stimulacijo, s
katero lahko srcu in drugim mišicam
pomagamo, če ne delujejo več pravilno.
Elektroporacija pa je pojav, pri katerem s
posebnimi električnimi "šoki" vplivamo na
lastnosti membrane bioloških celic.
V biološkem laboratoriju bomo opazovali,
kako s to metodo v notranjost celic
spravimo tuj genski material in pod
mikroskopom preverili, da te celice po vnosu
svetijo kot kresničke.
Srečali se bomo tudi s populacijsko
dinamiko in spoznali, kako lahko z
matematiko opišemo sobivanje več vrst
živali, ki so v različnih medsebojnih odnosih
(tekmovanje, sožitje ...). Z računalniško
simulacijo bomo zasledovali "življenje"
posameznih vrst živali, ki živijo v istem
okolju in ugotavljali, kako lahko na to
življenje vplivamo.
Starostna omejitev? Delavnica je namenjena učencem od 7. do 9. razreda osnovne šole in
dijakom od 1. do 3. letnika srednje šole.
Predznanje? Ni potrebno!
www.spremenisvet.info