VABIMO VAS NA STROKOVNO SREČANJE petek, 11

Comments

Transcription

VABIMO VAS NA STROKOVNO SREČANJE petek, 11
Strokovno srečanje je namenjeno:
zdravnikom družinske in splošne medicine,
nevrologom, algologom, zobozdravnikom,
farmacevtom, medicinskemu osebju in vsem, ki
želijo izpopolniti svoje znanje s področja obravnave
bolnikov z glavobolom ali izvedeti več o tem
simptomu.
VABIMO VAS NA
STROKOVNO SREČANJE
Organizacijski odbor:
Predsedujoča: Bojana Žvan
Sopredsedujoči: Marjan Zaletel
Člani:
Gregor Jurgele,
Andreja Merčun in Niko Šafarič
Znanstveni odbor:
Fajko F. Bajrović, Saba Battelino,
Tanja Hojs-Fabjan, Simon Podnar,
Janja Pretnar-Oblak, Viktor Švigelj,
Marjan Zaletel in Bojana Žvan
Prijave sprejemamo do 7. 10. 2013
na spletnem mestu www.glavobol.com
ali s priloženo prijavnico po pošti na naslov
Društvo MŽB, Mala ulica 8, 1000 Ljubljana
Prosimo, da izpolnite priloženo prijavnico
ali se prijavite na spletni strani.
Kotizacije ni
Društvo MŽB bo ob priliki strokovnega srečanja
izdalo učbenik Glavobol, vrtoglavica in
nevropatska bolečina s kliničnimi primeri.
Cena učbenika v prednaročilu z 10 % popustom
znaša 18 € in velja le pri plačilu na TTR
Društva MŽB najkasneje do 9.10.2013.
Udeležba na strokovnem srečanju prinaša
zdravnikom licenčne točke.
Na simpoziju strokovno sodelujejo zdravniki
UKC Ljubljana, UKC Maribor, Združenja za
družinsko medicino pri SZD in drugi strokovnjaki
Organizatorja srečanja sta
Sekcija za glavobol – Združenje nevrologov
pri Slovenskem zdravniškem društvu
(strokovni organizator)
Društvo za preprečevanje možganskih in
žilnih bolezni
(poslovni organizator)
glavobol.com
Napovednik dogodkov:
 9. simpozij AKUTNA MOŽGANSKA KAP,
april 2014, več informacij bo na voljo
na mozganska-kap.info
(zlata pokrovitelja srečanja)
Društvo MŽB
Mala ulica 8
1000 Ljubljana
www
petek, 11. oktober 2013
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Društvo MŽB
Mala ulica 8
1000 Ljubljana
08:00
Registracija udeležencev
08:45
Otvoritveni in pozdravni govori
Sklop I: Sekundarni glavoboli
09:15 S. Frol,
UKC Ljubljana
09:35 M. Rakuša,
UKC Maribor
09:55 V. Zgonc,
UKC Ljubljana,
L. Kalač,
UKC Ljubljana
10:15 M. Repar,
UKC Ljubljana,
F.F. Bajrović,
UKC Ljubljana
10:35
10:50
Glavobol pri kronični disekciji
vratnih arterij zaradi sistemske
bolezni veziva
Glavobol in Fabrijeva bolezen
Glavobol pri bolnici s posteriornim
reverzibilnim encefalopatičnim
sindromom
Predsedujoča: S. Battelino, M. Zaletel
14:15 F.F. Bajrović,
UKC Ljubljana
14:35 S. Battelino,
UKC Ljubljana
14:55 M. Zaletel,
UKC Ljubljana,
M. Saje,
Psihiatrična klinika
Ljubljana
15:15 D. Petek,
Zdravstveni zavod
Zdravje
15:35
Bolnik z akutnim vestibularnim
sindromom
Vrtoglavica pri starejših
15:50
Odmor s kavo
Bolnik s psihogeno vrtoglavico
Bolnik z omotico/vrtoglavico v
ambulanti družinskega zdravnika
Razprava
Sklop IV: Nevropatska bolečina
Glavobol pri akutnem spontanem
subduralnem hematomu
Razprava
Odmor s kavo
Sklop II: Glavobol in sočasne bolezni
Predsedujoči: J. Pretnar-Oblak, B. Žvan
11:10 B. Žvan,
UKC Ljubljana
11:30 B. Čebular,
UKC Ljubljana
11:50 A. Resman-Gašperšič,
UKC Ljubljana
12:10 J. Pretnar-Oblak,
UKC Ljubljana,
M. Repar,
UKC Ljubljana
12:30
Sklop III: Vrtoglavica
Migrena in druge bolečinske
motnje
Sočasna zbolevnost za migreno
in epilepsijo
Glavobol pri bolnici z
arteriovensko malformacijo
Spinalna subarahnoidna krvavitev
kot redek vzrok glavobola
Predsedujoča: T. Hojs-Fabjan, S. Podnar
16:10 T. Hojs Fabjan,
UKC Maribor
16:30 V. Švigelj,
UKC Ljubljana
16:50 S. Podnar,
UKC Ljubljana
17:10
Nevralgija trigeminusa pri bolnici
z multiplo sklerozo
Bolnik z Eaglovim sindromom
17:25 M. Zaletel,
UKC Ljubljana,
B. Žvan,
UKC Ljubljana
17:40
Sklepne besede
Nevropatična bolečina v vratu,
plečih in ramah
Razprava
Zaključek
Razprava
Satelitski simpozij – Eli Lilly
12:45 A. Pražnikar
Diabetična nevropatija
13:15
Kosilo
Podpis:
Naziv:
S podpisom soglašam, da Društvo MŽB zbrane osebne podatke vodi skladno z zakonodajo.
Društvo MŽB izjavlja, da jih bo varovalo in uporabilo le za korespondenco in za pridobitev licenčnih točk.
Predsedujoča: F. F. Bajrović, S. Frol
• Davčna št.:
Zaposlen-ustanova:
Naslov e-pošte:
Telefon:
Domači naslov:
Z 10% prednaročniškim popustom naročam učbenik Glavobol, vrtoglavica in nevropatska bolečina s kliničnimi primeri,
ki ga bom prevzel/-a na strokovnem srečanju. Plačnik učbenika po predračunu bo:
• isti kot zgoraj (fizična oseba)
dr. med. dr. dent. med.
Poklic:
Ime in priimek:
PRIJAVNICA za strokovno srečanje GLAVOBOL, VRTOGLAVICA IN NEVROPATSKA BOLEČINA
Preliminarni program
za petek, 11. oktober 2013
(srebrni pokrovitelji srečanja)
(srebrni pokrovitelji srečanja)

Similar documents