Petek, 29. november 2013 - Združenje pnevmologov Slovenije

Comments

Transcription

Petek, 29. november 2013 - Združenje pnevmologov Slovenije
Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija
T: +386 [0]4 25 69 493
F: +386 [0]4 25 69 174
E: [email protected]
W: www.zps-slo.si
STROKOVNO SREČANJE ZDRUŽENJA PNEVMOLOGOV SLOVENIJE
IN SEKCIJE ZA TORAKALNO KIRURGIJO
Portorož, 29. in 30. november 2013
Petek, 29. november 2013
15.00
Nadja Triller
Anton Crnjac
Pozdrav obeh predsednikov združenj
Moderatorja: Mihael Sok, Aleš Rozman
15.10-15.30
15.30-15.50
15.50-16.10
16.10-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-18.15
Aleš Rozman
Bronhoskopska diagnostika sprememb v mediastinumu.
Priporočila za bronhoskopsko diagnostiko razširjenosti bolezni
pri raku pljuč v Sloveniji
Matevž Srpčič
Vloga mediastinoskopije v diagnostiki sprememb v
mediastnumu
Mateja Marc Malovrh
Torakoskopija v diagnostiki in zdravljenju bolezni plevre
Tomaž Štupnik
Indikacije za kirurški poseg (VATS) pri boleznih plevre
Satelitski simpozij Boehringer Ingelheim
Jurij Šorli: Bolnik s KOPB in komorbidnostmi
ODMOR – KAVA
Satelitski simpozij Novartis
A.Premoša: Novo poglavje v življenju bolnika s KOPB
Okrogla miza
Mreža za pulmologijo v Sloveniji
Moderatorica Nadja Triller
Iztočnice podajo (3x5 min): Matjaž Fležar, Mitja Košnik, Stanislav Kajba
Sodelujoči na okrogli mizi: Marjan Koterle, Duška Vidovič, Matjaž Turel, Leopold Rezar,
Irena Hudoklin, sodelujoči v razpravi vsi prisotni pnevmologi
18.15-18.30
18.30-19.00
20.00
Satelitski simpozij GlaxoSK
Peter Kecelj: Poslabšanje KOPB in vloga IKS/LABA pri zdravljenju
OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA
Skupna večerja
Sobota, 30.11.2013
Moderatorja: Anton Crnjac, Nadja Triller
09.00-9.20
09.40-10.00
Vesna Nišević
Tomaz Štupnik
10.00-10.20
10.20-10.50
Marko Bitenc
Aljaž Hojski,
Tomaž Štupnik
Sabina Škrgat,
Indikacije za invazivno zdravljenje emfizema
Matjaž Turel
pro (S. Škrgat) and con (M. Turel)
Satelitski simpozij Chiesi
Sabina Škrgat: Obstruktivne bolezni dihal - bolnik v vsakodnevni praksi
ODMOR-KAVA
10.50-11.20
11.20-11.40
11.40-11.50
Priprava bolnika na operativni poseg v prsnem košu
Torakoskopska lobektomija-izkušnje Klinike za torakalno
kirurgijo UKC Ljubljana
Operativno zdravljenje raka pljuč-izkušnje Klinike Golnik
VATS lobektomija-pro , VATS lobektomija-con
Moderatorja: Tomaž Štupnik, Duška Vidovič
11.50-12.20
Predstavitev primerov- 4
Interaktivna predstavitev - torakalni kirurgi in pulmologi ( Golnik,
Ljubljana, Maribor, Topolšica…)