CENIK KZS ZA 2015.pdf - Kinološka Zveza Slovenije

Comments

Transcription

CENIK KZS ZA 2015.pdf - Kinološka Zveza Slovenije
KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
CENIK STORITEV KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE
2014/2015
A. PRISTOJBINE
Prijava za polaganje sodniškega izpita
Prijava za polaganje sodniškega izpita za drugo pasmo
Prijava za polaganje izpita za sodniškega pripravnika
podaljšanje pripravniške izkaznice
Prijava za izpit za vzrejnega referenta
Pristojbina za državne razstave po katalogu na psa CAC
Pristojbina za mednarodne razstave po katalogu s plačilom takse FCICACIB
Pristojbina za tekme -pavšal na prireditev-CACT, CAC.ag, CACL
Pristojbina za tekme -pavšal na prireditev-CACIT, CACI.ag, CACIL
Pristojbina za specialke-pavšal na prireditev
Pristojbina za vzrejne razstave, regionalne razstave in ostale
prireditve brez naziva CAC
Pristojbina za körung
Pristojbina za agility na psa-na podlagi sodniškega poročila
OSNOVA
115,00 €
60,00 €
60,00 €
65,00 €
30,00 €
2,95 €
DDV
22%
22%
22%
22%
22%
22%
skupaj
140,30 €
73,20 €
73,20 €
79,30 €
36,60 €
3,60 €
5,00 €
22%
6,10 €
95,82 €
137,54 €
104,18 €
22%
22%
22%
116,90 €
167,80 €
127,10 €
137,54 €
22%
167,80 €
66,72 €
5,41 €
22%
22%
81,40 €
6,60 €
Pristojbine za kinološke prireditve/razstave, seminarje, izpite, tečaje idp/določajo prireditelji sami
Pristopnina v KZS - odloča skupščina KZS-tri letne članarine
963,00 €
0%
963,00 €
350,00 €
0%
350,00 €
* Članarina-odloča skupščina KZS- ni predmet cenika
50,00 €
0%
50,00 €
* Sodniška pristojbina za kinološke sodnike in pripravnike
* v ceni članarine sodnika in članice KZS, ki je sestavni del tudi brezplačno prejemanje revije
Kinolog, je DDV obračunan po davčnih predpisih RS Slovenije
B. ADMINISTRATIVNO STROKOVNE STORITVE
Prijava legla
Rodovnik s kinološkimi storitvami
Rodovnik za pasmo kraški ovčar - brezplačno
Izvozni /export/ rodovnik
Duplikat rodovnika ali delovne knjižice z objavo preklica v reviji
Kinolog
Vpis v slovensko rodovno knjigo
izpis iz slovenske rodovne knjige
Kodri II vpis iz RM v SLR - brezplačno
Prepis rodovnika ali delovne knjižice
Prijava/registracija psarne
Duplikat psarne, popravek, sprememba lastništva
Prepis lastništva psa, vpis solastništva psa
Mednarodno delovno potrdilo
Nostrifikacija izpita
Popravki, dopolnitve v rodovniku
Tiskovine, fotokopije
Duplikat kartice vodnika psa spremljevalca
Dulikat delovne knjižice
12,54 €
20,16 €
- €
29,18 €
22%
22%
22%
22%
15,30 €
24,60 €
- €
35,60 €
23,36 €
22%
28,50 €
31,72 €
18,36 €
- €
15,82 €
166,72 €
18,36 €
16,72 €
12,54 €
4,18 €
8,36 €
0,41 €
3,77 €
3,77 €
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
38,70 €
22,40 €
- €
19,30 €
203,40 €
22,40 €
20,40 €
15,30 €
5,10 €
10,20 €
0,50 €
4,60 €
4,60 €
Šampionati - tujci
Šampionati - SLO
20,49 €
8,20 €
22%
22%
25,00 €
10,00 €
C. STROKOVNE STORITVE
Telesna ocena
Izredna telesna ocena
Vzrejni pregled
Izredni vzrejni pregled
Podaljšanje vzrejnega dovoljenja
Dodatna taksa na telesno oceno, vzrejni pregled in podaljšanje
Izpiti šolanih psov s knjižico, izpit RO*
Izredni izpiti šolanih psov s knjižic, izpit RO*
Izpiti šolanih psov brez knjižice, izpit RO*
izredni izpiti šolanih psov brez knjižice, izpit RO*
Izpiti na tekmi s knjižico, izpit RO*
Izpiti na tekmi brez knjižice, izpit RO*
Izpiti reš. psov lavincev I.
Izpiti reš. psov - ostali
Izpiti reš. psov višje stopnje
Pred izpiti IRP-P (RH-E) vse tri variante
Skočnina plemenjaka
Delovna knjižica agility
Duplikat delovne knjižice - agility
Uporaba ALGE TIMING
Računalniški program SPLETNIK
Prijava JH
12,13 €
23,36 €
14,18 €
28,36 €
14,18 €
2,54 €
22,54 €
45,08 €
19,26 €
38,52 €
22,54 €
19,18 €
25,00 €
25,00 €
20,90 €
16,80 €
20,90 €
20,00 €
10,00 €
58,33 €
90,16 €
12,30 €
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
14,80 €
28,50 €
17,30 €
34,60 €
17,30 €
3,10 €
27,50 €
55,00 €
23,50 €
47,00 €
27,50 €
23,40 €
30,50 €
30,50 €
25,50 €
20,50 €
25,50 €
24,40 €
12,20 €
71,16 €
110,00 €
15,00 €
26,48 €
29,22 €
2,74 €
9,5%
9,5%
9,5%
29,00 €
32,00 €
3,00 €
CENE ZA NEČLANE SO 100 % VIŠJE
D. REVIJA KINOLOG
Letna naročnina - enkratno plačilo na začetku leta
Letna naročnina - plačilo v dveh obrokih
Posamezni izvod revije
IZPLAČILA NADOMESTIL ZA STROŠKE SODNIKOV IN STROKOVNIH SODELAVCEV KZS
A- SEJNINE - sejnin se ne izplačuje
B-STROKOVNO DELO - /neto cena - v breme komisij
Za telesno ocenjevanje in vzrejni pregled
Za ocenjevanje na razstavah
Za izpite šolanih psov in tekmovanja, PNZ
Za sojenje prireditev agility
Za izpite reševalnih psov in tekmovanja
Dodatek za reševalne in lavinske
Za delegata na prireditvi - državnega značaja
Za delegata na prireditve - mednarodnega značaja
Pregled legla s strani vzrejnega referenta (skupno dva ogleda)
Delo markerjev na prireditvi
Delo za polagalce sledi
Delo v izpitni komisiji na uro
neto
40,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
17,00 €
40,00 €
50,00 €
20,00 €
22,00 €
19,00 €
20,00 €
Delo za predavatelje strokovne kinološke tematike na uro
Delo administrativnih delavcev na prireditvah se plača po
predhodnem dogovoru
Honorarji za opravljene storitve za potrebe KZS se plačujejo po
dogovoru z izvajalci storitev in KZS
Za vsa neto izplačila KZS obračuna in odvede davščine , ki jih
zaračuna naročnikom v bruto znesku.
ČLANICE, KI NISO ZAVEZANKE ZA DDV, MORAJO ZA SVOJ CENIK
UPOŠTEVATI OSNOVO BREZ DDV!!!!
20,00 €
K nagradam je potrebno prišteti tudi morebitno kilometrino po
0,37€/KM, od katere se tudi obračunajo in odvedejo davščine.
C - POTNI STROŠKI - PO UREDBI, PODLAGA PODPISAN POTNI NALOG
po uredbi do max 0,37 €/km
D - DNEVNICA - po uredbi, podlaga podpisan potni nalog
do 6 ur
od 6-8 ur
od 8-12 ur
nad 12 ur
E - PRENOČIŠČE, PODLAGA PODPISAN POTNI NALOG
dejanski stroški na podlagi računa - brez originalnega računa se
prenočišče ne prizna
Cenik storitev je bil potrjen na seji UO KZS dne 19. 2. 2015 in stopi v veljavo s 1. marcem 2015
neto
- €
7,45 €
10,68 €
21,39 €