Izjava o vgradnji delno sestavljenega stroja

Comments

Transcription

Izjava o vgradnji delno sestavljenega stroja
Rotork Sweden AB
P.O. Box 80,
Kontrollvägen 15
SE-791 22 FALUN, ŠVEDSKA
Tel.: +46 (0)23 587 00
Faks: +46 (0)23 587 45
Izjava o vgradnji delno sestavljenega stroja
Skladno z direktivo 2006/42/ES, priloga IIB
Podjetje izjavlja, da so naslednji pnevmatski izvršilni členi
RC200/RCG/RCC/RC88
skladni z naslednjimi osnovnimi zahtevami za varovanje zdravja in varnost v Direktivi
2006/42/ES, priloga 1: 1.1.1g, 1.1.2b, 1.1.2c, 1.1.2e, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8,
1.3.8.2, 1.4.2.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.7, 1.5.13, 1.6.1, 1.7.3.
Izvršilnega člena ni dovoljeno začeti uporabljati, dokler stroj, v katerega bo vgrajen, ni bil
razglašen za skladnega z Direktivo 2006/42/ES.
Podjetje dodatno izjavlja, da je delno sestavljeni stroj skladen z vsemi veljavnimi določili
97/23/ES "Direktiva o tlačni opremi" in 94/9/ES "Direktiva ATEX".
Uporabljeni so bili v nadaljevanju navedeni standardi in tehnični predpisi:
EN 15714-3:2009
SS-EN ISO 12100-1:2003
SS-EN ISO 12100-2:2003
ISO 5211:2001 in
DIN 3337:1985
VDI/VDE 3845:1998
DIN 79:2004
Industrijski ventili – izvršni členi – 3. del: Pnevmatski izvršilni členi z delnim
obračanjem za industrijske ventile – osnovne zahteve
Varnost strojev – Osnovni koncepti, splošna načela projektiranja – 1. del:
Osnovna terminologija, metodologija
Varnost strojev – Osnovni koncepti, splošna načela projektiranja – 2. del:
Tehnična načela
Industrijski ventili - priključki za izvršilne člene z delnim obračanjem za
ventile
Industrijski procesni krmilni ventili; vmesniki med ventili, izvršilnimi členi in
pomožno opremo
Kvadratni nastavki za upravljanje vreten in elementov za upravljanje
Pooblaščena oseba za zbiranje potrebne tehnične dokumentacije:
Ime: Ulf Kajgård
Ime podjetja: Rotork Sweden AB
Podpisnik bo posredoval informacije o naših izdelkih kot odgovor na ustrezno utemeljena
vprašanja nacionalnih organov.
Falun, 29. 12. 2009
Ulf Kajgård, Vodja načrtovanja: ___________________________________
970081

Similar documents