Program obiska Vlade Republike Slovenije na Dolenjskem in v Beli

Comments

Transcription

Program obiska Vlade Republike Slovenije na Dolenjskem in v Beli
REPUBLIKA SLOVENIJA
KABINET PREDSEDNIKA VLADE
Program obiska
Vlade Republike Slovenije na Dolenjskem in v Beli krajini
Sreda, 13. februar 2013
09.30 – 11.30
Delovni posvet članov Vlade Republike Slovenije
Lokacija: Hotel Balnea, Zdraviliški trg 7, Dolenjske Toplice
Fototermin na začetku posveta!
12.00 – 17.30
Programi obiskov in srečanj predsednika vlade in ministrov
17.30-19.30
(v nadaljevanju sledijo programi obiskov in srečanj)
Srečanje Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki,
poslanci in svetniki DS RS
Lokacija: Kulturni center Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto
Prisotni:
- predsednik Vlade RS Janez Janša,
- g. Andrej Šircelj, državni sekretar ministrstva za finance RS,
- mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
RS,
- dr. Žiga Turk, minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS,
- g. Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje RS,
- Peter Stavanja, državni sekretar ministrstvo za obrambo RS,
Fototermin!
17.30 – 19.30
Srečanje Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki,
poslanci in svetniki DS RS iz regije
Lokacija: Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4, Semič
Prisotni:
- ga. Ljudmila Novak, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu
RS,
- g. Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor in minister za
pravosodje in javno upravo RS,
- dr. Vinko Gorenak, minister za notranje zadeve RS,
- g. Tomaž Gantar, minister za zdravje RS,
Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01 / 478 10 00, telefaks: 01 / 478 17 21, http://www.kpv.gov.si
- mag. Igor Senčar, državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve.
Fototermin!
20.00 – 21.15
Nogometna tekma predstavnikov Vlade RS in predstavniki
Dolenjske in Belokranjske regije
Lokacija: Športna dvorana Osnovne šole Stopiče, Stopiče 37, Stopiče
Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01 / 478 10 00, telefaks: 01 / 478 17 21, http://www.kpv.gov.si
1. Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije
12.35 – 13.15
Obisk Doma starejših občanov Metlika
Lokacija: Mestni trg 16, Metlika
Prisotna:
- ga. Patricija Čular, državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve
Fototermin ob prihodu in na začetku pogovorov!
15.30 – 16.30
Novinarska konferenca predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza
Janše
Lokacija: Belokrajnski muzej, Trg svobode 4, Metlika
Prisotni:
- g. Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor in minister za
pravosodje in javno upravo,
2. Ljudmila Novak, podpredsednica Vlade RS, ministrica brez resorja za
področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v
sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu
15.30 – 16.00
Obisk podjetja Krka, d. d.
Lokacija: Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto
16.45 - 17.10
Obisk Občine Črnomelj
Lokacija: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
3. Državni sekretar mag. Igor Senčar, ministrstvo za zunanje zadeve
12.45 - 13.45
Trimo d.d. Trebnje
Lokacija: Prijateljeva cesta 12, Trebnje
14.30 - 15.30
Ursa Slovenija d.o.o.
Povhova ulica 2, Novo mesto
16.10 - 17.00
Kolpa d.d.
Rosalnice 5, Metlika
Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01 / 478 10 00, telefaks: 01 / 478 17 21, http://www.kpv.gov.si
4. mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
12.00 – 14.00
Obisk podjetja KRKA d.d.
Lokacija: Šmarješka c. 6, Novo mesto
14.30 – 16.00
Občina Šmarješke Toplice
Lokacija: Šmarjeta 66, Šmarješke Toplice
5. Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo
13.00 – 13.45
Sprejem pri županji Občine Črnomelj - ga. Mojca Čemas Stjepanović
Lokacija: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
14.00 – 14.30
Ogled projekta sofinanciranega s sredstvi EU: Čistilna naprava
Črnomelj
6. Mag. Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve
(09.00) 09.30 Delovni posvet članov Vlade Republike Slovenije-udeleži minister
Lokacija: Hotel Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 7, Dolenjske Toplice
– 11.30
Fototermin!
7. Državna sekretarka Patricija Čular, ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
12.15 – 13.15
Obisk doma starejših občanov Metlika
Lokacija: Mestni trg 16, Metlika
13.45 – 14.45
Obisk CSD Črnomelj
Lokacija: Ul. 21. Oktobra 9a, Črnomelj
15.30 – 16.30
Obisk OS ZRSZ Novo mesto
Lokacija: Trdinova 10, Novo mesto
8. Zvone Černač, minister za infrastrukturo in prostor
Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01 / 478 10 00, telefaks: 01 / 478 17 21, http://www.kpv.gov.si
9.30 – 11.30
Delovni posvet članov vlade Republike Slovenije
Lokacija: Hotel Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 7, Dolenjske Toplice
sledi
Skupinska slika pred hotelom
12:00 – 13:00
Delovno srečanje z vodstvom Občine Škocjan na temo projektov s področja
MzIP
Lokacija: Občina Škocjan
13:15 – 13:30
Terenski ogled izvajanja projektov s področja infrastrukture v MO Novo
mesto
14:00 – 14:45
Predstavitev 3. razvojne osi in obvoznice Črnomelj
Lokacija: sedež občine
14:45 – 14:55
Povabljeni župani občin Metlika, Črnomelj, Semič.
Izjava za javnost po zaključku obiska
15.15 – 16.30
Novinarska konferenca predsednika vlade
Lokacija: Belokranjski muzej v Metliki, Trg svobode 4.
Prisotni:
minister za infrastrukturo in prostor ter za pravosodje in javno upravo Zvone
Černač;
državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Patricija
Čular.
17.30 – 19.00
Srečanje Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki, poslanci in
svetniki DS RS v Semiču
Lokacija: Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4, Semič
Prisotni:
podpredsednica vlade Ljudmila Novak;
minister za infrastrukturo in prostor ter za pravosodje in javno upravo Zvone
Černač;
minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak;
minister za zdravje Tomaž Gantar;
državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve mag. Igor Senčar.
Srečanje je odprto za medije!
9. dr. Žiga Turk, minster za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
12.00 – 12.30
Obisk in ogled Šolskega centra Novo mesto
Lokacija: Šegova ulica 112, Novo mesto
Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01 / 478 10 00, telefaks: 01 / 478 17 21, http://www.kpv.gov.si
Prisotni:
dr. Žiga Turk, minister
Alojz Muhič, župan
Štefan David, direktor
Mateja Gornik Mrvar, vodja kabineta
Bojan Brezigar, vodja Službe za odnose z javnostmi
Odprto za medije
12.35 - 14.00
Delovno srečanje – Šolski center Novo mesto
Lokacija: Šegova ulica 112, Novo mesto
Prisotni:
dr. Žiga Turk, minister
Alojz Muhič, župan
Štefan David, direktor
Mateja Gornik Mrvar, vodja kabineta
Bojan Brezigar, vodja Službe za odnose z javnostmi
14.20 – 14.50
Obisk in ogled Vrtca Mavrica Trebnje
Lokacija: Režunova ulica 8, Trebnje
Prisotni:
dr. Žiga Turk, minister
Alojz Kastelic, župan
Mateja Gornik Mrvar, vodja kabineta
Bojan Brezigar, vodja Službe za odnose z javnostmi
Odprto za medije
15.00 – 15.30
Obisk in ogled Galerije likovnih samorastnikov Trebnje
Lokacija: Goliev trg 1, Trebnje
Prisotni:
dr. Žiga Turk, minister
Alojz Kastelic, župan
Mateja Gornik Mrvar, vodja kabineta
Bojan Brezigar, vodja Službe za odnose z javnostmi
Odprto za medije
16.00 – 16.30
Obisk podjetja L–TEK Elektronika d.o.o.
Lokacija: Obrtna cesta 18, Šentjernej
Prisotni:
dr. Žiga Turk, minister
Radko Luzar, direktor
Mateja Gornik Mrvar, vodja kabineta
Bojan Brezigar, vodja Službe za odnose z javnostmi
Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01 / 478 10 00, telefaks: 01 / 478 17 21, http://www.kpv.gov.si
Odprto za medije
16.40 – 17.00
Obisk podjetja TRAC d.o.o.
Lokacija: Trubarjeva cesta 5, Šentjernej
Prisotni:
dr. Žiga Turk, minister
Radko Luzar, direktor
Mateja Gornik Mrvar, vodja kabineta
Bojan Brezigar, vodja Službe za odnose z javnostmi
Odprto za medije
10.Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje
12:15 – 13:15
Obisk Občine Šentrupert in ogled lokacije
lesnopredelovanega centra za biomaso
Lokacija: Osnovna šola, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert
13:30 – 14:30
Obisk Občine Trebnje in ogled romskega vrtca
Lokacija: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
15:00 – 16:00
Obisk KZ Krka z.o.o. Novo mesto
Lokacija: sedež KZ Krka, Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto
16:30 – 17:00
Intervju z lokalnim medijem
Lokacija: Novo mesto
17:30 – 19:00
Srečanje Vlade RS z župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki DS
RS z območja Dolenjske in Bele krajine
Lokacija: Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto, Novi trg 5, Novo
mesto
Nogometna tekma med ekipoVlade RS in predstavniki regije
Lokacija: Stopiče pri Novem mestu, Stopiče 37
20:00
za
izgradnjo
11.dr. Vinko Gorenak, minister za notranje zadeve
12.00 – 13.00
Srečanje s predstavniki Romov na Občini Črnomelj
Lokacija: Trg svobode 3, Črnomelj
13.10 – 14.00
Policijska postaja Črnomelj
Lokacija: Lokve 90, Črnomelj
16.15 – 17.00
Postaja mejne policije Metlika
Lokacija: C. bratstva in enotnosti 97, Metlika
Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01 / 478 10 00, telefaks: 01 / 478 17 21, http://www.kpv.gov.si
12.Državni sekretar mag. Andrej Šircelj, ministrstvo za finance
13:00 - 14:00
Obisk DURS Novo Mesto
Lokacija: Kandijska cesta 21, Novo mesto
15:00 - 16:00
Carinski urad Ljubljana. Izpostava Novo mesto
Lokacija: Češča vas 40, Novo mesto
13.Državni sekretar Peter Stavanja, ministrstvo za obrambo
12:00 - 13:00
Obisk vojašnice Franca Uršiča Novo mesto
Lokacija: vojašnica Franca Uršiča Novo mesto, Straška c. 26, Novo mesto
15:00 - 16:30
Obisk podjetja AREX, d. o. o., Šentjernej
Lokacija: Trubarjeva 6, Šentjernej
14. Državna sekretarka Mojca Kucler Dolinar, ministrstvo za pravosodje in
javno upravo
12.00- 13.00
Delovno srečanje z načelniki upravnih enot
Lokacija: UE Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto
13:15 – 14:45
Delovno srečanje z lokalnimi predstavniki
Lokacija: Gostišče na trgu, Hiša kulinarike in turizma, Glavni trg 30, Novo
mesto
15:00- 16.00
Delovno srečanje s predsedniki sodišč
Lokacija: Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, Novo mesto
16.10 – 16:50
Obisk ZPKZ Ljubljana, Oddelek Novo mesto
Lokacija: Jerebova 1, 8000 Novo Mesto
15. Tomaž Gantar, minister za zdravje
11.50 – 13.30
Obisk v Splošni bolnišnici Novo mesto
Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01 / 478 10 00, telefaks: 01 / 478 17 21, http://www.kpv.gov.si
Lokacija: Šmihelska cesta 1, Novo mesto
16.00 – 17.00
Obisk v ZD Črnomelj
Lokacija: Delavska pot 4, 8340 Črnomelj
Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 01 / 478 10 00, telefaks: 01 / 478 17 21, http://www.kpv.gov.si

Similar documents