Svobodni sindikat KNG Cinkarna Celje d.d.

Comments

Transcription

Svobodni sindikat KNG Cinkarna Celje d.d.
Svobodni sindikat KNG
Cinkarna Celje d.d.
14. 10. 2013
ODPOVED KOLEKTIVNE POGODBE
ZA KEMIJSKO IN GUMARSKO DEJAVNOST
Delodajalci (Sekcija za kemijo pri Združenju delodajalcev in Združenje kemijske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije)
so odpovedali dosedanjo in poslali nov predlog Kolektivne pogodbe za kemijsko in
gumarsko dejavnost. Z njo želijo občutno znižati naše plače:
ukiniti izmenske dodatke ter dodatke za delo v deljenem delovnem času in za dežurstvo
znižati dodatek za nočno delo iz 50 % na 30 %
znižati dodatek za nadure na 20 %
znižati dodatke za nedeljsko in delo na praznični dan iz 50 % na 30 %
ukiniti dodatke za težje pogoje dela in vplive okolja
znižati dodatek na delovno dobo iz 0,5% za vsako leto skupne delovne dobe na 0,1% za
leto delovne dobe pri zadnjem delodajalcu
- ukiniti jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči
-
Člani predsedstva Sindikata KNG RS smo, 11. 7. 2013, pred Gospodarsko zbornico
Slovenije že organizirali protest in delodajalcem dali jasno vedeti, da se z njihovim
predlogom ne strinjamo, saj bi takšen poseg v plače pomenil za delavce, ki delajo v
izmenah, znižanje za več kot 200 EUR bruto.
Člani Izvršnega odbora Svobodnega sindikata KNG in člani pogajalske skupine
pričakujemo podporo našega članstva. Želimo in pričakujemo pa tudi podporo nečlanov
v boju za ohranitev pravic, ki izhajajo iz dosedanje Kolektivne pogodbe. Podporo
potrebujemo najprej pri pogajanjih z delodajalci in nato, če bo potrebno, tudi v ostrejših
oblikah sindikalnega boja.
Več o odpovedi Kolektivne pogodbe za kemijsko in gumarsko dejavnost lahko preberete v Informatorju
Svobodnega sindikata KNG.

Similar documents