KDO JE REVIZOR

Comments

Transcription

KDO JE REVIZOR
KDO JE REVIZOR?
Projekt “Kdo je revizor?” je prvi projekt Društva študentov računovodstva in revizije. S tem
projektom vam želimo približati delo revizorskih hiš in vam odgovoriti na čim več vprašanj.
Dogodek je brezplačen in poteka v "Plavi dvorani oz. dvorani Mobitel" na Ekonomski
fakulteti v četrtek, dne 23.5.2013, s pričetkom ob10 uri. Projekt sestoji iz štirih vsebinskih
delov.
Urnik
 10-10.10: Uvodni govor
 10:10-11:00:ABC revizija, d.o.o. s temo: "Predstavitev revizorskega
poklica"(računsko sodišče in revizija, zunanji revizor, njegove osebnostne lastnosti,
glavne naloge zunanjega revizorja, strokovna pravila revidiranja itd.). Predstavljeno s
strani: Doc. dr. Branko Mayr, ki je med drugim pooblaščeni revizor, pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti podjetij in davčni svetovalec.
 11:15-12:15:PricewaterhouseCoopers
s
temo:
"Kako
postati
pooblaščeni revizor?"
Predstavili bodo pot profesionalnega razvoja, ki jo mora opraviti revizor, da doseže
licenco za opravljanje del pooblaščenega revizorja. Seznanili vas bodo z obema
možnostima za dosego profesionalnega certifikata, in sicer z mednarodnim študijem
na ACCA (AssociationofCharteredCertifiedAccountants) in s slovenskim študijem na
Slovenskem inštitutu za revizijo. Opisali bodo vsebino in potek študija, posebnosti in
formalne zahteve obeh študijev, ter vam ponudili možnost, da svoja vprašanja
postavite izkušenima pooblaščenima revizorjema podjetja PwC, ki sta profesionalno
licenco dosegla po različni poti.
Predavali bodo:
- g. Leon Živec, Direktor PwC
- ga. Špela Stefanov, Senior ManagerPwC
- ga. Irena Munda, L&D Specialist PwC
 12:15-12:45: Odmor za kosilo
 12:45-14:15:KPMG: "Praktični primer revizije"
Podjetje bo predstavilo primer revidiranja v praksi.
Ernst & Young, predavanje na temo: ”Etika,
neodvisnost in računovodske prevare.”
 14:20-15:50:
V sklopu te teme vam bodo predstavljeni temeljni etični koncepti revizijske stroke in
okoliščine, v katerih danes deluje revizor. Predstavljene bodo nekatere pogoste sheme
računovodskih prevar in načini odkrivanja, ki se jih revizorji v skladu s strokovnimi
zahtevami poslužujejo bodisi v okviru rednih letnih revizij računovodskih izkazov
bodisi v okviru posebnih revizij, izvedeli pa boste tudi, kako se ti postopki razlikujejo
glede na namen revizorjevega dela. Predaval bo Aleš Behram
 15:50-16:00 Zaključni govor in pogostitev
Druženje ob prijetni pogostitvi, možnost pogovora z zaposlenimi omenjenih
revizorskih hiš kakor tudi s predavatelji ter še zadnja možnost za tvoje vprašanje.
Za dodatne informacije nam pišite na: [email protected]