Predstavitev aplikacije Trgoskop

Comments

Transcription

Predstavitev aplikacije Trgoskop
TRGOSKOP
Nika Mesner, Geodetski inštitut Slovenije
Ljubljana, 7. julij 2011
Vsebina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
O Trgoskopu
Podatki
Kaj omogoča Trgoskop
Pregled funkcionalnosti
Dostop do aplikacije
Primer uporabe
O Trgoskopu
•
•
•
•
Kaj je Trgoskop?
Kaj omogoča?
Komu je namenjen?
Katere podatke
uporablja?
Podatki
1. Podatki o poslih:
• Evidenca trga nepremičnin (ETN)
2. Grafični prikazi:
•
•
•
•
lastne kartografske podlage (različna merila)
ortofoto načrti (DOF)
višinska karta
model reliefa
Evidenca trga nepremičnin
• ETN je zbirka podatkov o sklenjenih
kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z
nepremičninami.
• Cilj ETN je dostopnost in preglednost podatkov
o realiziranih tržnih cenah in najemninah.
ETN – viri podatkov
• Zakonsko določeni posredovalci podatkov:
notarji, nepremičninske družbe, občine in UE
ter DURS.
• Prevzem podatkov iz geodetskih evidenc
(Register nepremičnin)
Kateri podatki se vodijo?
• splošni podatki o posameznem poslu
(vrsta posla, cena, datum)
• podatki o pogodbenih strankah
(vrsta, pravno-organizacijska oblika, osebni podatki
o strankah)
• podatki o nepremičnini
Podatki o nepremičnini
•
•
•
•
•
Vrsta nepremičnine,
lokacija (občina, naselje, naslov),
površina (neto tlorisna, uporabna, zazidana),
leto izgradnje in
identifikacijski podatki.
ETN – prednosti in slabosti
Prednosti:
• pregled nad trgom nepremičnin
• sistemski zajem podatkov
Slabosti:
• kakovost podatkov
• pomanjkljiv zajem poslov z novogradnjami in
najemnih poslov
Podatki – grafični prikazi
•karte različnih meril (Geodetski inštitut
Slovenije)
•ortofoto načrti (Geodetska uprava RS)
Kaj omogoča Trgoskop
• osnovno, napredno in grafično iskanje
• pregled osnovnih podatkov o poslih v tabeli
rezultatov
• pregled in izvoz detajlnih podatkov o poslu
• grafični prikaz poslov
Osnovno iskanje
Napredno iskanje
Kombinacija kriterijev:
• splošni podatki
• pogodbene stranke
• podatki o delih
nepremičnin
Grafično iskanje
Tabela rezultatov
• osnovni podatki o poslu
• popolnost podatkov
• podvojenost podatkov
• tiskanje rezultatov
• grafični prikaz vseh poslov
Grafični prikaz vseh poslov
• Prikaz poslov na različnih
podatkovnih slojih: topografska karta,
ortofoto načrt, višinska karta in
model reliefa
• Interaktivni prikaz z
možnostjo poizvedovanja po
prikazanih poslih
• Prikaz osnovnih in detajlnih
podatkov o poslu
• Izvoz podatkov o poslu v
PDF
Podatki o poslu -1
Podatki o poslu -2
Podatki o poslu -3
Grafični prikaz lokacije posla
Podvojeni posli
Splošno o aplikaciji
• zadnji odprti posli
• shranjena iskanja
• vnos opomb
Pregled funkcionalnosti
1. Napreden iskalnik z možnostjo iskanja po (skoraj) vseh
lastnostih posla/nepremičnine
2. Grafično iskanje
3. Iskanje po radiju oddaljenosti od določene točke
4. Grafični prikaz vseh poslov z možnostjo poizvedovanja
5. Grafični prikaz poslov na modelu reliefa, višinski karti,
topografski karti in ortofoto načrtu
6. Shranjevanje iskalnih pogojev in zadnjih odprtih poslov
7. Popolnost podatkov o poslu
8. Izvoz podatkov v PDF datoteko
9. Vnos opomb o poslu
10. Neomejeno število zadetkov
11. Podatki o vseh vrstah poslov
12. Iskalnik po imenu občine, katastrske občine in naselja
Dostop do aplikacije
http://www.trgnepremicnin.si/RealEstate/
Za registrirane uporabnike s sklenjenim
naročniškim ali testnim paketom.
Registracija
Nakup paketa
Veljavnost
Omejitve
Cena
Testni paket 1 teden
50 žetonov
Brezplačno
Letni paket
1 leto
2000
žetonov
450 €
Veliki paket
1 leto
Brez
omejitev
1000 €
Primer uporabe
Hvala za pozornost!