GRAFITNE ELEKTRODE - Exoterm

Comments

Transcription

GRAFITNE ELEKTRODE - Exoterm

družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
EXOTERM-IT d.o.o., Kranj
Struževo 66, 4000 Kranj
Telefon:
++ 386 (0)4 2571-323, -106
Faks:
++ 386 (0)4 2571-212, -230
E-pošta:
[email protected]
Spletna stran: http://www.exoterm.si
Datum izpisa: 22.9.2010
GRAFITNE
ELEKTRODE
Uvod
Proizvodnja
Tehnični podatki
Tolerance in pakiranje
Izbor elektrod
Shranjevanje in rokovanje
Montaţa
Obnavljanje
Ugotavljanje napak
Podatki o uporabniku
Kje nas lahko najdete?
EXOTERM-IT, d.o.o, družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj.
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju št. 1/07138/00, SRG 2002/01897, matična št. 1775421. Osnovni kapital 707.584,00 EUR. Davčna št. 91817277.

družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
EXOTERM-IT d.o.o., Kranj
Struževo 66, 4000 Kranj
Telefon:
++ 386 (0)4 2571-323, -106
Faks:
++ 386 (0)4 2571-212, -230
E-pošta:
[email protected]
Spletna stran: http://www.exoterm.si
Datum izpisa: 22.9.2010
Uvod
Ţarenje
Grafit je umetno narejen iz ogljika in
vezivnega materiala kot sta npr. smola ali
katran. Specifične karakteristike grafita
so:
- nizka električna upornost,
- dobre mazalne sposobnosti,
- dobra toplotna prevodnost,
- visoka odpornost na termo šoke,
- kemična inertnost; neobčutljivost na
kisline in druga topila.
Ţarenje se vrši pri 800 - 1200 °C. Smola
pri tem karbonizira. Pribliţno 40 % smole
izhlapi. Ta proces poteka več tednov.
Proizvodnja
Proizvodnja grafitnih elektrod se sestoji
iz petih stopenj:
1. oblikovanje,
2. ţarjenje,
3. impregnacija,
4. grafitiranje (grafitizacija),
5. obdelovanje.
Impregnacija
Specifično gostoto in druge fizikalne
lastnosti elektrod lahko izboljšamo z
nadaljnjo smolno impregnacijo.
Temperatura ţarilne peči je okoli 800 °C.
Vse elektrode so impregnirane na ta
način. Zaradi tega ima elektroda kvalitete
normalne moči (RP = Regular Power)
specifično gostoto večjo od 1.62 g/cm3.
Grafitiranje
Proces grafitiranja poteka pri pribliţno
2800 - 3200 °C. Amorfen ogljik se
pretvori v grafit. Grafit je karakteriziran s
heksagonalno kristalno strukturo.
Oblikovanje
Koks se zmelje na predhodno določeno
velikost delcev, glede na končni premer
in namen uporabe elektrode. Za vezavo
dodamo kontrolirano količino smole.
Plastično maso, ki jo dobimo po mešanju
in gnetenju, pod pritiskom potisnemo
skozi matrico (exturzija). Oblikovance
nareţemo na kose definirane dolţine.
Tako dobimo »zelene elektrode«.
Obdelovanje
Na koncu se dimenzije elektrod
oblikujejo po standardu IEC 239. IEC je
mednarodna elektrotehnična komisija
(International Elektrotechnische
Komission).
EXOTERM-IT, d.o.o, družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj.
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju št. 1/07138/00, SRG 2002/01897, matična št. 1775421. Osnovni kapital 707.584,00 EUR. Davčna št. 91817277.

EXOTERM-IT d.o.o., Kranj
Struževo 66, 4000 Kranj
Telefon:
++ 386 (0)4 2571-323, -106
Faks:
++ 386 (0)4 2571-212, -230
E-pošta:
[email protected]
Spletna stran: http://www.exoterm.si
družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
Datum izpisa: 22.9.2010
Tehnični podatki
HD
elektrode
200 - 500
Premer elektrode
mm
Spec. Elekt. upornost max.
Elektrode
7,0
m
Nipli
5,5 - 6,0
Upogibna lomna trdnost min.
Elektrode
MPa 10,0 - 11,0
Nipli
14,0
E - modul
min.
Elektrode
GPa
12,0
Nipli
14,0
CTE
max.
Elektrode
10-6/K
2,7
Nipli
2,5
Pepel
max.
%
0,3
Specifična gostota
min.
Elektrode
g/cm3
1,64
Nipli
1,72
HP
elektrode
200 - 300
HP
elektrode
300 - 500
UHP
elektrode
200 - 300
UHP
elektrode
350 - 600
6,5
6,0
6,5
6,0
6,0
4,5
5,5 - 6,1
3,7 - 4,6
10,0
18,0
9,8
14,0
12
18
12,0 - 18,2
14,5 - 25,8
10,5
12,5
12
14
14
18
9,9 - 11,7
10,5 - 12,3
2,0
2,4
0,3
2,2
2,4
0,3
1,4
1,6
0,3
1,8
2,0
0,3
1,65
1,73
1,62
1,70
1,66
1,73
1,67 - 1,71
1,79 - 1,82
Tokovno prenosna zmogljivost v amperih
Premer
inča
mm
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
200
225
250
300
350
400
450
500
550
600
HD - elektrode
Ţelezo in
jeklo livarna
max.
10000
11000
13000
17000
23000
27000
34000
42000
Ponovčna
peč
max.
23000
30000
37000
46000
54000
HP - elektrode
Ţelezo in
jeklo livarna
max.
10000
11000
13000
17000
23000
27000
34000
42000
Ponovčna
peč
max.
23000
30000
37000
46000
54000
UHP - elektrode
Obločna
peč
max.
13000
14500
17000
22000
28000
36000
44000
53000
64000
75000
Ponovčna
peč
max.
19000
21000
24000
30000
37000
45000
53000
62000
EXOTERM-IT, d.o.o, družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj.
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju št. 1/07138/00, SRG 2002/01897, matična št. 1775421. Osnovni kapital 707.584,00 EUR. Davčna št. 91817277.

EXOTERM-IT d.o.o., Kranj
Struževo 66, 4000 Kranj
Telefon:
++ 386 (0)4 2571-323, -106
Faks:
++ 386 (0)4 2571-212, -230
E-pošta:
[email protected]
Spletna stran: http://www.exoterm.si
družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
Datum izpisa: 22.9.2010
Izmere dvojno koničnih niplov (4TPI)
Premer elektrode
inča
mm
8
200
9
225
10
250
12
300
14
350
16
400
16
400
18
450
18
450
20
500
20
500
22
550
22
550
24
600
24
600
tip
122 T4 N
139 T4 N
152 T4 N
177 T4 N
203 T4 N
222 T4 N
222 T4 L
241 T4 N
241 T4 L
269 T4 N
269 T4 L
298 T4 N
298 T4 L
317 T4 N
317 T4 L
Nipel
D max.
122,24
139,70
152,40
177,80
203,20
222,25
222,25
241,30
241,30
269,88
269,88
298,45
298,45
315,50
317,50
L
177,8
177,8
190,5
215,9
254,0
304,8
355,6
304,8
355,6
355,6
457,2
355,6
457,2
355,6
457,2
Tulec ležišče
D max.
L
123,38
94,9
140,84
94,9
153,54
101,3
178,94
114,0
204,34
133,0
223,39
158,4
223,39
183,8
242,44
158,4
242,44
183,8
271,02
183,8
271,02
234,6
299,59
183,8
299,59
234,6
318,64
183,8
318,64
234,6
Standardne mere in tolerance
Premer elektrode (mm)
Nazivni premer
Dejanski premer
inča
mm
max.
min.
8
200
204
201
9
225
230
225
10
250
256
252
12
300
307
303
14
350
357
353
16
400
408
404
18
450
459
455
20
22
24
500
550
600
511
562
613
505
556
607
Dolžina /mm
Nazivna dolţina
Tolerance
HP
UHP
HP/UHP
1700
1700
1700
1700
+100/-75
1700
1700
1800
1800
1800
1800
1800
1800/2000
1800
1800/2400
100
1800
1800-2400
1800-2400
1800-2400
EXOTERM-IT, d.o.o, družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj.
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju št. 1/07138/00, SRG 2002/01897, matična št. 1775421. Osnovni kapital 707.584,00 EUR. Davčna št. 91817277.

družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
EXOTERM-IT d.o.o., Kranj
Struževo 66, 4000 Kranj
Telefon:
++ 386 (0)4 2571-323, -106
Faks:
++ 386 (0)4 2571-212, -230
E-pošta:
[email protected]
Spletna stran: http://www.exoterm.si
Datum izpisa: 22.9.2010
Pakiranje: dimenzije za HP- in UHP- grafitne elektrode z nipli
Nazivni premer
inča
mm
8
9
10
12
14
16
16
18
18
18
20
20
20
22
22
22
24
24
24
200
225
250
300
350
400
400
450
450
450
500
500
500
550
550
550
600
600
600
Dolžina
mm
inča
1700
1700
1700
1800
1800
1800
2000
1800
2100
2400
1800
2100
2400
1800
2100
2400
1800
2100
2400
71
71
71
71
71
71
79
71
83
94
83
83
94
71
83
94
71
83
94
število/
paleto
9
9
7
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Elektrode in nipli
neto teţa
zunanje mere
palete (kg)
D*Š*V
825
1950*1100*500
1050
1950*1210*520
995
1950*1060*580
650
2150*980*450
880
2150*1130*450
1180
2150*1250*550
1280
2350*1250*550
950
2200*980*600
1170
2500*980*600
1340
2800*980*600
1240
2250*1060*630
1445
2550*1060*630
1650
2850*1060*630
1500
2250*1180*680
1750
2550*1180*680
2000
2850*1180*680
1785
2250*1270*740
2085
2550*1270*740
2385
2850*1270*740
Grafitne elektrode so pakirane v lesene kletke povezane z jeklenimi trakovi. Pakiranje
zagotavlja varno transportiranje tudi na dolge poti.
EXOTERM-IT, d.o.o, družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj.
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju št. 1/07138/00, SRG 2002/01897, matična št. 1775421. Osnovni kapital 707.584,00 EUR. Davčna št. 91817277.

družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
EXOTERM-IT d.o.o., Kranj
Struževo 66, 4000 Kranj
Telefon:
++ 386 (0)4 2571-323, -106
Faks:
++ 386 (0)4 2571-212, -230
E-pošta:
[email protected]
Spletna stran: http://www.exoterm.si
Datum izpisa: 22.9.2010
Izbor elektrode
Tip HP
Izbor pravilnega tipa elektrode, glede na
različne pogoje dela, je v glavnem
odvisen od max. dovoljene električne
obremenitve. Naslednji diagram nam
prikazuje odvisnost tipa elektrod od
dovoljene električne obremenitve in nam
pomaga izbrati pravi tip elektrode.
Elektrode tipa visoke moči so primerne za
ţelezo in jeklo livarne in ponovce. Pri
ustreznih parametrih peči lahko
uporabimo HP-elektrode tudi pri obločnih
pečeh.
Tip UHP
Elektrode zelo visoke moči so uporabne v
obločnih pečeh in ponovcah z velikimi
električnimi obremenitvami.
EXOTERM-IT, d.o.o, družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj.
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju št. 1/07138/00, SRG 2002/01897, matična št. 1775421. Osnovni kapital 707.584,00 EUR. Davčna št. 91817277.

družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
EXOTERM-IT d.o.o., Kranj
Struževo 66, 4000 Kranj
Telefon:
++ 386 (0)4 2571-323, -106
Faks:
++ 386 (0)4 2571-212, -230
E-pošta:
[email protected]
Spletna stran: http://www.exoterm.si
Datum izpisa: 22.9.2010
Skladiščenje in rokovanje
Elektrode so narejene v ozkih tolerancah,
da zadovoljijo kriterije kupcev. Da ne bi
imeli teţav pri obratovanju vaše peči,
morate paziti, da se elektrode ne
poškodujejo. Zato pustite elektrode v
njihovih originalnih lesenih kletkah,
dokler jih resnično ne potrebujete na
peči. Poškodbe na elektrodah, kot so
poškodba navoja pri navijanju ene v
drugo, povzroči neuspešno delovanje in
teţave pri obratovanju.
Med elektrode vstavi distančnik, da pri
spustu nove elektrode z ţerjavom
leţišča in nipla ne poškodujemo.
Odstranite distančnik in trdno privijte
elektrode.
Zmogljivost spoja je potrebno prilagoditi
glede na spodnjo mejo vrtilnega
momenta. Prekomeren vrtilni moment
poškoduje elektrodo, premajhen vrtilni
moment slabo zdruţi elektrode in
povzroči vroče točke.
Priporočljiv vrtilni moment
Namestitev:
V elektrode, v katerih niso nameščeni
nipli, najprej namestite niple. Prepričajte
se, da sta leţišča elektrode in nipel pred
zdruţitvijo čista. Pred zdruţitvijo očistite
navoj predhodne elektrode. Uporabite
komprimiran zrak.
Privijte nipel v elektrodo in se
prepričajte, da se navoj pri dvigovanju
elektrode ni poškodoval.
Zavarujte elektrode pri dvigovanju.
Ščitite elektrode pri dvigovanju.
Premer elektrode Vrtilni moment
mm
Nm
200
250
225
350
250
450
300
650
350
850
400
1050
450
1400
500
1900
550
2500
600
3000
Ostanki
Če se vam elektroda zlomi, se lahko
obrnete na naše agente. Z veseljem vam
bomo svetovali, kaj storiti z ostanki
elektrod.
EXOTERM-IT, d.o.o, družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj.
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju št. 1/07138/00, SRG 2002/01897, matična št. 1775421. Osnovni kapital 707.584,00 EUR. Davčna št. 91817277.

družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
EXOTERM-IT d.o.o., Kranj
Struževo 66, 4000 Kranj
Telefon:
++ 386 (0)4 2571-323, -106
Faks:
++ 386 (0)4 2571-212, -230
E-pošta:
[email protected]
Spletna stran: http://www.exoterm.si
Datum izpisa: 22.9.2010
Odpravljanje napak
Najprej morate ugotoviti ali se je zlomila elektroda pri niplu ali elektroda, ali je navoj pri
niplu sploščen in če je pravilne velikosti. Sledeči diagram napak vam lahko pomaga pri
odkrivanju napak.
Zlom zgornjega dela
Je nipel v sredini
elektrode?
Spodnji zlom spoja
Popravite poloţaj
nipla.
Je polnitev primerno
razporejena?
Prerazporedite
delce.
So konice elektrod
potopljene v talino?
NE
Popravite
centriranje.
Ali je dovajanje kisika
v pravi koncentraciji?
DA
Preverite v
praksi.
Imate izbran priporočljiv
vrtilni moment?
Preverite
krmiljenje.
Imate primerno
proceduro spajanja?
Izboljšati pripravo
starega ţeleza.
Uporabljate ustrezne
niple?
NE
Preverite
nalaganje.
Je uravnava elektrod
neoporečna?
NE
Popravite vrtilni
moment.
Je tokovna obremenitev
povečana?
NE
Popravite
ravnanje.
NE
Uporabite ustrezne niple.
NE
Ponovno nastavite
regulacijo.
NE
DA
Je staro ţelezo razporejeno
pravilno?
NE
DA
Preverite
regulacijo.
DA
Preverite koncentracijo
kisika.
NE
Uravnajte vrtilni
moment.
NE
Popravite
ravnanje.
NE
Uporabite ustrezne niple.
NE
Ponovno
nastavite.
DA
Uporabite močnejše
elektrode.
NE
DA
So elektrode
v koloni?
Popravite
polnjenje.
DA
DA
Je kolona elektrod vedno
centrirana na odprtino?
NE
NE
NE
DA
So bile elektrode
sunkovito spuščene?
DA
NE
DA
So med ţelezom neprevodni
predmeti?
DA
NE
DA
So kosi polnitve
enakomerno porazdeljeni?
DA
Imate izbran priporočljiv
vrtilni moment?
DA
DA
Imate primerno proceduro
spajanja?
NE
Pogovorite se z
našim agentom.
DA
Uporabljate ustrezne
niple?
DA
Je uravnava elektrod
neoporečna?
DA
Je tokovna obremenitev
narasla?
DA
Uporabite močnejše
elektrode
NE
Pogovorite se z
našim agentom.
EXOTERM-IT, d.o.o, družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj.
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju št. 1/07138/00, SRG 2002/01897, matična št. 1775421. Osnovni kapital 707.584,00 EUR. Davčna št. 91817277.

družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
EXOTERM-IT d.o.o., Kranj
Struževo 66, 4000 Kranj
Telefon:
++ 386 (0)4 2571-323, -106
Faks:
++ 386 (0)4 2571-212, -230
E-pošta:
[email protected]
Spletna stran: http://www.exoterm.si
Datum izpisa: 22.9.2010
Povečana poraba elektrod
Zlom telesa elektrode
Je polnitev ustrezno
razporejena?
Popravite
polnitev.
Se je obseg dela
zmanjšal?
NE
Popravite
centriranje.
Se je poraba energije
povečala?
DA
Preverite
nagnjenost.
Se je tokovna obremenitev
spremenila?
Ponovno nastavite
regulacijo.
Se je tlak v peči
spremenil?
Uporabite močnejše
elektrode.
So spoji niplov
pregreti?
NE
DA
Je veriga elektrod vedno
centrirana v vrhnjem
nivoju?
Pogovorite se s
HENSCHKE Gmbh.
DA
Pogovorite se s
HENSCHKE Gmbh.
DA
Pogovorite se s
HENSCHKE Gmbh.
DA
Preverite
tlak.
DA
Popravite navor - vrtilni
moment.
DA
Popravite
naravnavanje.
DA
Eventuelno so prisotne
razpoke?
DA
Preveriti dovajanje
kisika.
NE
DA
So bile elektrode sunkovito
nagnjene?
DA
NE
NE
NE
Je uravnava elektrod
neoporečna?
NE
DA
Je tokovna obremenitev
narasla?
NE
DA
NE
NE
Ali so konice elektrod
potopljene v talini?
Pogovorite se z
našim agentom.
NE
Nastaja konica obloka
neenakomerno?
Odvitje nipla
Teče vrtilno polje v
nasprotni smeri urinega
mehanizma?
NE
NE
Zamenjajte smer
odvitja.
NE
Uravnajte vrtilni
moment.
NE
Popravite
ravnanje.
NE
Uporabite ustrezne niple.
NE
Ponovno nastavite
regulacijo.
DA
Ste izbrali primerni
vrtilni moment?
So stranski izgorki
povečani?
NE
Pogovorite se z
našim agentom.
DA
Imate primerno
proceduro spajanja?
DA
Uporabljate ustrezne
niple?
DA
Je uravnava elektrod
neoporečna?
DA
Je tokovna obremenitev
narasla?
DA
Uporabite močnejše
elektrode.
NE
Pogovorite se z
našim agentom.
EXOTERM-IT, d.o.o, družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj.
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju št. 1/07138/00, SRG 2002/01897, matična št. 1775421. Osnovni kapital 707.584,00 EUR. Davčna št. 91817277.

družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
EXOTERM-IT d.o.o., Kranj
Struževo 66, 4000 Kranj
Telefon:
++ 386 (0)4 2571-323, -106
Faks:
++ 386 (0)4 2571-212, -230
E-pošta:
[email protected]
Spletna stran: http://www.exoterm.si
Datum izpisa: 22.9.2010
Prosimo vrnite celotno naročilnico
NAROČILNICA
Stranka: ______________________________________________________________
Naslov: ______________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________
Fax:
_______________________________________________________________
Tip peči:
______________________________
Maksimalna dolţina kljuke ţerjava:
__________________________ mm
Moč transformatorja (+ preobremenitev %): ____________(+__________ ) MVA
Vstopna moč:
__________________________MW
Premer grafitnih elektrod:
Dia ___________x___________mm
Nipli 4 TPI:
normalen
/
daljša verzija
Maks. obremenitev toka grafitne elektrode: _______________________ kA/faza
Sekundarna napetost:
min.__________ max.__________ V
Poraba energije:
__________________ kWh/mt taline
Proizvodnja:
_______________________ ton/leto
Tip proizvodnje sheme:
______________________________
Čas preboda:
__________________________ min.
Čas segrevanja:
__________________________ min.
Poraba elektrod:
______________________kg/t taline
Poraba energije:
______________________ kg/MWh
Povprečje zlomov:
________________________/ mesec
Posebne opombe:
______________________________
EXOTERM-IT, d.o.o, družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj.
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju št. 1/07138/00, SRG 2002/01897, matična št. 1775421. Osnovni kapital 707.584,00 EUR. Davčna št. 91817277.

družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, d.o.o.
EXOTERM-IT d.o.o., Kranj
Struževo 66, 4000 Kranj
Telefon:
++ 386 (0)4 2571-323, -106
Faks:
++ 386 (0)4 2571-212, -230
E-pošta:
[email protected]
Spletna stran: http://www.exoterm.si
Datum izpisa: 22.9.2010
HENSCKE GmbH
INTERNATIONALE
INDUSTRIEVERTRETUNGEN
EXOTERM-IT d.o.o., Kranj
Struževo 66
SI-4000 Kranj
Tel.:
+386 (0) 4 25 71 323
Direkt:
+386 (0) 4 27 70 700
Fax.:
+386 (0) 4 27 70 716
+386 (0) 4 25 71 212
Predstavništvo za:
-Slovenijo
-Hrvaško
-Srbijo
-Črno Goro
-Makedonijo
-Bosno in Hercegovino
-Bolgarijo
-Albanijo
EXOTERM-IT, d.o.o, družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj.
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju št. 1/07138/00, SRG 2002/01897, matična št. 1775421. Osnovni kapital 707.584,00 EUR. Davčna št. 91817277.