KRATKA NAVODILA ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE ZA OBNOVO

Comments

Transcription

KRATKA NAVODILA ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE ZA OBNOVO
KRATKA NAVODILA ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE ZA OBNOVO FASADE
EKO SKLAD-a
Od 1.3.2014 dalje sta v povezavi z izolacijo fasade na starejših objektih aktualna razpisa:
1. JAVNI POZIV 24SUB-OB14 – Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih
stavb ( za izolacijo fasade glej točko F)
2. JAVNI POZIV 25SUB-OB14 – Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti
večstanovanjskih stavb (za izolacijo fasade glej točko A)
Pomembna sprememba v letošnjem razpisu je tudi višina nepovratne spodbude. V kolikor bo
naložba izvedena na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina finančne
spodbude znaša do 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 15 EUR na m2 za
največ 200 m2 toplotne izolacije fasade enostanovanjske stavbe in za največ 150 m2 toplotne
izolacije fasade na posamezno stanovanje pri dvostanovanjski stavbi.
Kompletne razpisne pogoje si lahko ogledate na spletni strani Eko sklada na www.ekosklad.si
.
Pri izvedbi toplotne izolacije fasade je iz obeh razpisov pomembno:
• da je subvencijo možno pridobiti samo za objekte, kjer je gradbeno dovoljenje
starejše od 1.1.2003
• da je zahteva pri pridobitvi subvencije minimalna debelina izolacije. Predpisano
razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije je λ/d ≤ 0,3 W/m2K
• da se vgradi fasadni sistem, ki ima evropsko tehnično soglasje ETAG 004
DEMIT
MINERAL
EPS
DEMIT UNI
Effect
MINERALNA
VOLNA
DEMIT
ORIGINAL
Minimalna
zahtevana
debelina
DEMIT Original 039
EPS F fasadne plošče
0,039
13 cm
DEMIT Original Graphite
032
0,032
11 cm
DEMIT Active 032
fasadna plošča
0,031
11 cm
DEMIT Original Graphite
031
0,031
11 cm
DEMIT STIROCOKL
fasadne plošče
0,037
13 cm
DEMIT Neocokl 031
0,031
11 cm
TERMODUR fasadne
plošče
0,035
12 cm
DEMIT EPS-F 039
0,039
13 cm
Vrsta izolacije
EPS
SISTEM
λ (lambda)
W/mK
ETAG 004
ETA 05/0153
ETA 12/0098
DEMIT EPS-F Graphite
032
0,032
11 cm
FRONTROCK MAX E
fasadne plošče
0,036
12 cm
FASROCK fasadne plošče
0,039
13 cm
FASROCK L fasadne
lamele
0,042
14 cm
ETA 11/0381
Primer pravilno izpolnjene vloge za toplotno izolacijo fasade enostanovanjske stavbe točka F
VLOGA 24SUB-OB14 – ukrepi A do H
Ukrep F - Toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe – stran 3
( primer izolacije fasade površine 200 m2 z DEMIT Original 039 fasadnimi ploščami 14 cm in
coklom površine 20 m2 s STIROCOKL ploščami debeline 14 cm)
Vlogi priložimo naslednje dokumente:
• Veljavni predračun izvajalca fasaderskih del s točnim popisom del, debelinami….
• Izjavo ETA 05/0153
• Izjavo o lastnostih za DEMIT Original 039 fasadne plošče
• Izjavo o lastnostih za STIROCOKL fasadne plošče
• Fotografije vseh strani fasad (pred naložbo) in fotografija stavbe s hišno številko
Po pridobitvi sklepa in pogodbe s strani Eko sklada, moramo naložbo končati v roku šest
mesecev
Po končanju izvedbe fasade moramo poslati še :
• Izjavo o zaključku naložbe
• Originalni račun izvajalca
• Potrdilo o plačilu celotnega/ih računa/ov iz prejšnje alineje
• Fotografijo v času izvajanja, da je vidna debelina izolacije
• Fotografije končane fasade z vseh strani
Detajlne napotke za pridobitev nepovratnih sredstev lahko dobite na www.ekosklad.si