PVC sistem žlebov

Comments

Transcription

PVC sistem žlebov
PVC sistem žlebov
OP
odtoèni kotljièek
Uèinkovitostna tabela
Lega odtoène cevi
kljuka z HD
nosilcem
HP kljuka
Tip žlebov
desni pokrov
žleba ZP
LA žlebni
spoj
RY žleb
rafter hook
HM
RY žleb
90 / 50
67° koleno KO
36 m2
Notranji
vogalni žleb
LW
73 m2
RU cev
RY žleb
zunanji vogalni žleb
LZ
67° koleno KO
RU cev
Prednosti
MU cevni spoj
Patentiran profil žlebov nudi zašcito pred prelivanjem
vode, tudi v casu mocnega deževja.
Posebej oblikovana kljuka žleba z visoko trdnostjo.
Po montaži je edini gibljivi element žleb, ki garantira
visoko stabilnost sistema.
Izbolšan sijaj ohranja perfekten videz sistema žlebov
veliko let.
Zaradi svetlejše barve v notranjosti dolgih elementov,
se sistem žlebov segreje za 15% manj,
zaradi tega se poveèa natezna trdnost sistema.
Skrbno izbrani materijali imajo “UV ZAŠÈITO”,
ki varuje barvo pred škodljivimi uèinki sonca in
razmerami v atmosferi.
Priroèen sistem montaže.
-
Prvi univerzalni vogal na tržišèu (nastavljiv , poveèana je
èasovna uèinkovitost in zmanjšana cena namestitve
sistema žlebov .
RU cev
D vijak za objemko
OD objemka
TR 67o T-cev
RU cev
BUT settling
tank
2 mb žleb
Žlebovi PVC in
standardni elementi
102
A
50
V
D
C
90
52
površina 37.5 cm2
B
A
B
RE090-_-RY200-G 90
OZNAKA
52
C
D
2000 102
10 kosov / 200 kosov na paleti
Žlebni spoj
V
B
Odtoèni kotlièek
V
B
A
Levi pokrov žleba
V
Desni pokrov žleba
V
PVC kljuka
V
A
A
A
A
C
OZNAKA
RE090-_-LA----A
A
B
90
87
OZNAKA
A
RE090-_-OP050-A 90
5 kosov / 25 kosov v pakiranju
B
C
142
50
OZNAKA
debeline 3 mm
V
C
Zunanji vogalni žleb 90°
V
C
OZNAKA
A
RE090-_-ZP----A
RE090-_-HP----A
90
10 kosov / 80 kosov v pakiranju
2 mb cev
A
B
OZNAKA
90
10 kosov / 80 kosov v pakiranju
1 kos / 10 kosov v pakiranju
Kovinska kljuka
A
RE090-_-ZL----A
V
10 kosov / 60 kosov v pakiranju
Cevni spoj
V
A
A
B
C
A
A
90
B
Notranji vogalni žleb 90°
V
B
A
B
C
OZNAKA
RE090-_-HM----D
A
B
C
90
275
25
OZNAKA
RE090-_-LZ090-A
1 kos / 25 kosov v pakiranju
A
B
C
90
148
42
OZNAKA
5 kosov / 25 kosov v pakiranju
Zunanji vogalni žleb 135°
V
Zunanji vogalni žleb 135°
A
SP050-_-RU200-G 50
V
B
2000
OZNAKA
SP050-_-MU----A
A
B
C
50
62
32
10 kosov / 170 kosov na paleti
5 kosov / 100 kosov v pakiranju
Koleno 67°
Kovinska objemkal
OZNAKA
RE090-_-LW090-A
A
B
C
90
154
42
5 kosov / 25 kosov v pakiranju
V
A
PVC objemka
V
A
A
A
A
OZNAKA
RE090-_-LZ135-X
1 kos / 1 kos v pakiranju
A
90
OZNAKA
RE090-_-LW135-X
1 kos / 1 kos v pakiranju
A
OZNAKA
A
á
90
SP050-_-KO067-A
50
67
1 kos / 15 kosov v pakiranju
OZNAKA
SP050-_-OM----D
A
50
10 kosov / 50 kosov v pakiranju
OZNAKA
SP050-_-OB----C
A
50
1 kos / 25 25 kosov v pakiranju

Similar documents