ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE, Savska c., Sevnica

Comments

Transcription

ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE, Savska c., Sevnica
ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE, Savska c., Sevnica - LOKACIJA:
ODPIRALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA ZA ODPADKE:
ponedeljek, četrtek, petek
torek, sreda
7.00 – 15.00
10.00 – 17.00
druga sobota v mesecu
nedelje, prazniki
8.00 – 12.00
zaprto
UPORABNIKI IZ KS SEVNICA IN DRUGIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE
SEVNICA LAHKO NEVARNE ODPADKE PRIPELJETE NA ZBIRNI CENTER PO
ZGORAJ OBJAVLJENEM URNIKU!
ZBIRNI CENTER JE OBJEKT, KJER GOSPODINJSTVA, KI PLAČUJEJO RAVNANJE Z ODPADKI NA
OBMOČJU OBČINE SEVNICA, BREZPLAČNO ODDAJAJO SKOZI CELO LETO:

Dodatne informacije:
nevarne odpadke (škropiva, pesticidi, odpadne kemikalije, barve, laki, premazi, belila, čistila,
- telefon: (07) 81 64 714 ali 031 653 298
odpadna kozmetika, neporabljena zdravila, odpadna motorna in jedilna olja, spreje,
- spletna stran podjetja: www.komunala-sevnica.si
akumulatorje, baterije, žarnice, oljne filtre, embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi)

kosovne odpadke

stara oblačila, tekstil

vse vrste električne in elektronske opreme

ločene frakcije odpadkov (papir, odpadna embalaža, steklena embalaža)

odpadne avtomobilske gume (50 kg/uporabnika)
Občane obveščamo, da Komunala d.o.o. Sevnica 18. in 19. novembra 2011
organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev občine Sevnica.
AKCIJA BO POTEKALA PO NASLEDNJEM RAZPOREDU:
PREVZEMNO MESTO
Akcija bo izvedena s premično zbiralnico po vnaprej določenem razporedu. Akcijo bo
DATUM
URA
vodilo strokovno usposobljeno osebje pooblaščene organizacije za zbiranje in
KS ZABUKOVJE
parkirišče pred večnamenskim domom
pet. 18.11.2011
13.30 – 14.00
odstranjevanje nevarnih odpadkov. Odpadki se bodo zbirali s posebnim specialnim
KS BLANCA
parkirišče pred trgovino
pet. 18.11.2011
14.30 – 15.00
vozilom, prilagojenim za zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov.
KS LOKA
parkirišče pri ekološkem otoku na ŽP Breg
pet. 18.11.2011
15.20 – 15.50
pri gasilskem domu Loka
pet. 18.11.2011
16.00 – 16.30
pri gasilskem domu Boštanj
pet. 18.11.2011
16.45 – 17.15
parkirišče pri ekološkem otoku Log
sob. 19.11.2011
8.00 -
parkirišče pri ekološkem otoku pred OŠ
sob. 19.11.2011
8.45 – 9.15
Nevarni odpadki so odpadki, ki zaradi možnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali na
KS BOŠTANJ
okolje zahtevajo še posebej pazljivo ravnanje in poostren nadzor. Imajo eno ali več
lastnosti nevarnih snovi. Pri njihovem prepoznavanju so nam lahko v pomoč simboli,
ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži.
KS STUDENEC
8.30
Studenec
KS PRIMOŽ
pri gasilskem domu Primož
sob. 19.11.2011
9.30 – 10.00
KS TRŽIŠČE
na križišču proti železniški postaji (nasproti
sob. 19.11.2011
10.20 - 10.50
Ulčnika)
ZBIRALI BOMO:
KS ŠENTJANŽ
avtobusna postaja v Šentjanžu
sob. 19.11.2011
11.40 – 12.10
KS KRMELJ
parkirišče ob rondoju v Krmelju
sob. 19.11.2011
12.20 – 12.50
KS SEVNICA
Zbirni center za odpadke, Savska c.
delovni čas ZC po urniku
(velja tudi za uporabnike iz drugih krajevnih skupnosti, ki nevarnih odpadkov ne bodo prinesli na zbirna
mesta v okviru akcije)
ŠKROPIVA, pesticide, insekticide, ostale kemikalije, gnojila…ZDRAVILA, mazila, posipe,
tablete, sirupe, termometre, … ČISTILA IN KOZMETIKO, pršila, ličila, …OSTANKE LAKOV IN
BARV, lepil, topil, ODPADNA OLJA, motorna olja, jedilna olja ( ne mešamo skupaj! ), …
BATERIJE IN AKUMULATORJE
Koristni nasveti:
-
Nevarni odpadki naj bodo po možnosti v originalni embalaži.
-
Tekoči odpadki naj bodo zaprti.
-
Različnih odpadkov ne združujte v večje embalaže, ker lahko povzročite
-
Nevarni gospodinjski odpadki vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje, te pa bi v
fazah razkroja lahko ogrozile podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa
tudi naše zdravje. Nevarni odpadki nastajajo v vsakem gospodinjstvu in ne sodijo v
zabojnike za komunalne odpadke niti v kanalizacijo.
Zato vljudno pozivamo vse občane, da brez stroškov oddate nevarne odpadke na
navedenih zbirnih mestih in nam prepustite, da jih ustrezno odstranimo.
kemično reakcijo.
PODJETJA se lahko za oddajo nevarnih odpadkov iz dejavnosti obrnejo na podjetje
Prevzem nevarnih odpadkov v okviru te akcije je brezplačen in namenjen
EKOL d.o.o., Kranj, kontaktna oseba Jure Žugman (gsm 051 356 165).
gospodinjstvom, ki plačujejo komunalne storitve ravnanja z odpadki
Komunali Sevnica.

Similar documents