Osnove omrežij

Comments

Transcription

Osnove omrežij
Pisno preverjanje znanja iz računalniških omrežij
PARIČNI KABLI
Ime in priimek:
Datum:
Ogovorite na naslednja vprašanja.
1.
Kaj je sukana parica in kaj je parični kabel?
2.
Katere so zaščitene vrste paričnih kablov?
3.
Kateri konektorji se uporabljajo v omrežjih s paričnimi kabli?
4.
Kaj je priključna parica?
5.
Zakaj nastane slabljenje signalov?
6.
Kateri parični kabli so kategorije 5?
Dopolnite!
7.
Konektor _____________________ se uporablja za parične kable.
8.
Slabost paričnega kabla je ______________________ signala, še posebno na velikih razdaljah.
9.
FTP ima običajno ____________________ in ____________________________ .
Ali so trditve pravilne ali napačne?
10.
Priključni kabel povezuje računalnik in zvezdišče.
11.
Priključni kabel povezuje računalnik in razdelilni panel.
12.
Priključni kabel povezuje zvezdišče in razdelilni panel.
13.
Priključni kabel povezuje računalnik in vtičnico RJ–45 na steni.
Za katere vrste kablov je podan opis?
14.
Parice niso oklopljene, kabel ni oklopljen.
15.
Parice so ovite v folijo , kabel ni oklopljen s kovinskim opletom.
16.
Parice niso oklopljene, kabel je zavit v folijo.
Obkrožite pravilni odgovor!
17. Kakšen je osnovni namen sukanja vodnikov v parici?
a) Sukanje vodnikov preprečuje električni stik.
b) Sukanje vodnikov zmanjšuje potrebno napetost v parici.
c) Sukanje vodnikov zmanjšuje električno interferenco.
d) Sukanje vodnikov omogoča lažjo namestitev kablov.
18. Kdaj se uporabljajo parični kabli?
a) Kadar je varnost pomembna.
b) Kadar je potrebna visoka hitrost podatkov na daljše razdalje.
c) Kadar je proračun za izgradnjo omrežja velik.
d) Kadar se želi enostavno priklapljanje postaj.
19. Katera je največja slabost oklopljenih paričnih kablov?
a) Konektorji so zelo dragi.
b) Hitrost prenosa podatkov je nižja kot po neoklopljenih kablih.
c) Strojna oprema (kartice, zvezdišča ...) se razlikujejo od tiste za neoklopljene kable.
d) Ozemljitev mora biti izvedena brez vseh napak.
20. Katera kratica predstavlja zaščiteno parico?
a) UTP
b) STP
c) FTP
d) ATP
21. Katere konektorje potrebujemo za povezavo s paričnimi kabli?
a) RJ–45
b) RJ–11
c) RJ–8
d) RJ–4
22. Kateri slabosti sta značilnost paričnih kablov?
a) presluh in atenuacija
b) visoka cena in atenuacija
c) visoka cena in nefleksibilnost
d) nefleksibilnost in presluh
23. Kolikšna je najdaljša razdalja, ki jo podpira kabel UTP kategorije 5 v 100baseTX?
a) 200 m
b) 250 m
c) 100 m
d) 50 m
24. Iz koliko vodnikov je sestavljena parica?
a) iz 4 vodnikov
b) iz 2 vodnikov
c) iz 8 vodnikov
d) odvisno je od vrste kabla
25. Katera je najnižja kategorija kablov, ki omogoča prenos s hitrostjo 10 Mb/s?
a) kategorija 3
b) kategorija 4
c) kategorija 5
d) kategorija 6
26. Kaj izmed naštetega je slabost paričnih kablov?
a) zahtevna instalacija
b) presluh
c) malo število paric v kablu
d) počasen prenos na kratke razdalje
27. Kaj izmed naštetega je slabost paričnih kablov?
a)
zahtevna instalacija
b)
presluh
c)
malo število paric v kablu
d)
počasen prenos na kratke razdalje
28. Kaj izmed naštetega je slabost paričnih kablov?
a) zahtevna instalacija
b) presluh
c) malo število paric v kablu
d) počasen prenos na kratke razdalje
29. Kaj pomeni kratica UTP?
a) nezaščitena nesukana parica
a) nezaščitena sukana parica
b) zaščitena sukana parica
c) nezaščitena nesukana parica